| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


 

 

Tudal Gnr.20

 

Landskyld (1 1/2 hud i 1664)

 

 

Eier i 1762: Slemdal kirke

 

 

Litt fakta som Tudal

 

 

(Med plassen Sanne)

 

 

 

De tidlige manntallene på Tudal:

 

Vi finner Tudal blant ødegårder med en skyld på 1 1/2 hud under saltverkskatten i 1612-13. OLUF nevnes som bruker.  

 

Slemdal kirke nevnes som eier i 1612-13 og var eier der i hele denne eldre perioden.

 

I skattemanntallene i 1620 og 1640 var det en ELLEF som brukte gården.

 

I koppskatten i 1645 finner vi SOLVE med sin kvinne på Tudal. Han nevnes også i skattemanntallet i 1647 og 1650.

 

Fra 1655 finner vi PEDER (TIØSTELSEN) som oppsitter. Vi finner hans patronymikonen Tiøstelsen i 1664 tellingen, der han også nevnes som oppsitter. (Det må her tas et forbehold om at det var den samme Peder.) Han nevnes da som 40 år gammel av presten og 30 år av fogden. Peder nevnes som oppsitter i manntallene frem til 1684.

 

Vi finner GULBRAND som oppsitter fra skattemanntallet i 1686 og frem til 1693. (I 1690 sammen med en FIND.)

 

I 1696 var CHRISTEN bruker på Tudal. Han nevnes i matriklene fremover og vi finner han der også i 1707.

 

I 1711 var det OLE SOLVESEN på Øverbø som brukte Tudal. Dette nevnes i ekstraskatten dette året og der nevnes også en husmann CHRISTEN ANUNDSEN med ei datter.

 

I matrikkelutkastet i 1723 ble OLE (LARSEN) oppført som bruker på Tudal. Slemdal kirke nevnes som eier.

 

Slemdal kirke var i eldre tider eier av gården Tudal:

Skjøte på Sørbø fra kammerherrinde Løvenskiold med arvinger til Captain B Rasch og H Løvenskiold. Datert 07.09.1761, tingl. 28.01.1762

Capitain Rasch solgte sin del til Hermann Løvenskiold i 1764. (thingl. 25.05.1764)

 

Angående hvordan Løvenskiold ble eier av Tudal, se Prestegården før 1814 underEierskapet til kirke”.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1720 til ca 1740

 

Ole Larsen f. ca 1678 giftet seg i Gjerpen i 1719 med Gunhild Gulbrandsdatter f. ca 1686. Hun var datter av Gulbrand Pedersen Torsholt. De bygslet Tudal og døpte barn bosatt der til 1732. De har bodd der til ca 1740 da til flyttet til Kiste. Gunhild døde på Kiste i 1746 og Ole døde der i 1754.

 

Barn:

Marta Olsdatter f. 1720 d. 1741

Lars Olsen f. 1722

Gulbrand Olsen f. 1724 d. 1786

Peder Olsen f. 1726 d. 1763

Anders Olsen f. 1730 d. 1784

Jacob Olsen f. 1733

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1740

 

Jens Mikkelsen f. 1704 og Inger Larsdatter f. ca 1702 døpte et barn i 1740 bosatt på Tudal. De hadde i 1737 døpt barn bosatt på Hogstad Nedre og i 1743 bosatt på Kiste.

 

Se Hogstad Nedre

 

 

 

Nevnt her i 1741

 

Jon Kittelsen f. ca 1713 og Inger Nilsdatter f. 1721 gravla et barn bosatt på Tudal i 1741.

 

Se Torsholt

 

 

 

Bosatt her fra 1744 til 1765

 

Peder Jensen f. ca 1683 giftet seg i Seljord i 1711 med Marte (Margit) Svendsdatter f. ca 1676. De døpte barn bosatt i Seljord til 1724, mulig også et til rundt 1726. De kom så til Mustvedt i Gjerpen og nevnes der ca 1727. Peder var fra Rui i Seljord og hans mor Magdalene var datter av presten Zacharias Schanke i Seljord. Hun var gift to ganger og hennes 2. ektemann var det skifte i på Rui i 1729. Magdalene kom til Peder på Mustvedt og døde der i 1741. Det er noe usikkert når Peder og Marte kom Tudal men ifølge Bakken fikk Peder bygselen på Tudal i 1744. Peder og Marte nevnes der i 1762. Marte døde der i 1763 og Peder i 1765.

 

Barn:

Zacharias Pedersen f. ca 1712 d. 1775

Asgier Pedersdatter f. 1712

Lisbeth Pedersdatter f. 1715

Kirsten Pedersdatter f. 1718 d. 1774

Anne Pedersdatter f. 1721 d. 1775

Svend Pedersen f. 1721

Lisbeth Pedersdatter f. 1724 d. 1790

Jens Pedersen f. ca 1726 d. 1779

 

Familieark

 

 

 

Fra ca 1755 til 1761 var det to brukere på Tudal.

 

 

 

Bosatt her fra 1748 til 1779

 

Jens Pedersen f. ca 1726 var sønn av overnevnte Peder Jensen. Jens bodde på Tudal da han giftet seg i 1748 med Anne Kittelsdatter f. ca 1716 fra Solverød. Jens overtok bygeslen etter sin far. Jens var fra 1750 til 1760 oppsitter sammen med sin kone bror, Rasmus Kittilsen. Rasmus var gift med Jens Pedersen sin søster Kirsten Pedersen. Da Rasmus døde i 1761 hadde Jens bygselen alene. Jens og Anne døde begge på Tudal i 1779.

 

Barn:

Marta Jensdatter f. 1749 d. 1779

Ole Jensen f. 1750 d. 1787

Svend Jensen f. 1752 d. 1810

Peder Jensen f. 1754 d. 1754

Maria Jensdatter f. 1755 d. 1776

Pernille Jensdatter f. 1758 d. 1758

Pernille Jensdatter f. 1759 f. 1813

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1755 til 1761 (Kirsten til 1774)

 

Rasmus Kittelsen f. ca 1709 og Kirsten Pedersdatter f. 1718 var bosatt på Tudal fra 1756. Kirsten var søster av overnevnte Jens Pedersen og Rasmus var søster av Jens Pedersens kone. Rasmus døde på Tudal i 1761 og Kirsten i 1774.

 

Se Torsholt

 

 

 

Bosatt her fra 1761 til ca 1765

 

Christense Rasmusdatter f. 1739 var datter av overnevnte Rasmus Kittilsen. Hun ble i 1764 gift med Jacob Jensen f. 1739 fra Øverbø. Da hadde sammen fått et uekte barn i 1761, mens Christense bodde på Tudal. Etter at de giftet seg, døpte de i 1764 et barn mens de bodde på Tudal. De flyttet så til Øverbø.

 

Se Hagen u/Øverbø

 

 

 

Nevnt her i 1775

 

Jacob Johannesen f. 1734 og Ragnild Torsdatter f. ca 1738 døpte i 1775 et barn bosatt på Tudal.

 

Se Torsholt Saga

 

 

 

I 1782 var det to oppsittere på Tudal.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1779 til 1810

 

Svend Jensen f. 1752 var sønn av overnevnte Jens Pedersen Tudal. Svend giftet seg i 1781 med Helvig Jørgensdatter f. ca 1745. Hun var enke etter Knud Simonsen Øverum i Gjerpen. Svend hadde overtatt bygsel på en del av Tudal allerede i 1779 ifølge Bakken. Helvig døde på Tudal i 1802 og Svend døde der i 1810.

 

Barn:

Anne Svendsdatter f. 1782 d. 1819

Karen Svendsdatter f. 1784

Jens Svendsen f. 1789 d. 1873

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1780

 

Anders Knudsen f. ca 1780 ble konfirmert i 1795 bosatt på Tudal.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1782 til ca 1785

 

Johan Laurentius Rollefsen f. 1749 og Dorthe Abrahamsdatter f. 1759 hadde giftet seg i 1780. De døpte et barn bosatt på Hogstad i 1781, men fra 1782 nevnes de på Tudal. De døpte barn der i 1783, men fra 1786 døpte de barn bosett på Hogstad Nedre.

 

Se Hogstad Nedre

 

 

 

Nevnt her i 1787

 

Ole Kjeldsen Øverbø f. ca 1755 fikk festebrev på Tudal i 1787

 

Se Øverbø

 

 

 

Nevnt her i 1791

 

Peder Halvorsen f. 1766 og Siri Christoffersdatter f. ca 1758 døpte et barn i 1791 bosatt på Tudal.

 

Se Bakkane u/Torsholt

 

 

 

Bosatt her fra 1812

 

Jens Svendsen f. 1789 var sønn av overnevnte Svend Jensen Tudal. Han ble gift og ble bruker på Tudal fra 1812.

 

Se Tudal etter 1814

 

 

 

 

Se Tudal etter 1814