| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I TORMODSRØD


 

 

Nyhus u/Tormodsrød

 

 

Nevnt her i 1801

 

Skredderen Ole Christensen f. ca 1736 giftet seg i Botne i Vestfold i 1761 med Boel Hansdatter f. ca 1739. De nevnes i Botne bygdebok under Kotterød u/Prestegorden. Ole stod som Ole Kotterud vet trolovelsen i 1760 og da de giftet seg står det bare Christensen, ikke noe fornavn. De fikk en datter Oline mens de bodde der i 1761. Hun døde nok liten, for de fikk ei ny datter Oline i Botne i 1764. Etter dette står det ikke noe om dem i bygdeboken der. Det står der at Ole trolig hadde vært gift før. Dette da det ble gravlagt et barn av Ole Kotterud i 1755. Ole var skredder og de dukket opp i Siljan i 1766 på Solverød. De bodde en tid på Slettekollen under Sølland, men kom før 1801 til Nyhus under Tormodsrød. Det er usikkert når han kom dit. Ole ble i 1769 utlagt som far til et uekte barn som gift man. Barnets mor var ei Anne Jonsdatter f. omkring 1740 fra Sølland. Ole døde der i 1804 og Boel i 1807.

 

Barn:

Oline Olsdatter f. 1761

Oline Olsdatter f. 1764

Nils Olsen f. 1766 d. 1836

Augustinus Olsen f. 1768

Karen Olsdatter f. 1771

Anne Olsdatter f. 1774 d. 1862

Christen Olsen f. 1776

Helene Olsdatter f. 1781 d. 1781

 

Hans uekte barn:

NN Olsen f. 1769 d. 1769

 

Familieark