| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SORTEDAL


 

 

Fakta om gården

 

 

Sortedal

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Sortedal –Halduor Rud 4 ½ skinn, Gullich Gundisholdt eier 4 ½ skinn  

 

 

 

 

Landskatt 1620

 

Ikke nevnt

 

 

 

Jordbok over Telemark 1624

 

Sortedal - Joenn Ouestad eide 9 skinn pentegods

 

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Olle Gundißholtiß goeds

Sortedall - j hud

      

 

Koppskatten 1645

 

Ikke nevnt

 

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Ikke nevnt

 

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Nordre Kiste - 4 huder - Rasmus Surdal - 60 aar - Huusmend

 

 

 

 

 

Fogdens manntall 1664                              

                        

Ikke nevnt

                       

 

                                                      

                                                   

 

Matrikkelen 1723

 

Sortedal – Oppsittere: Niels – Skyld 6 skind

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Suurdalen

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Halvor Suurdalen og kone

Børn over 12 aar: Iver Halvorsen, Anne og Kisti Halvorsdatter

Andre husboende: Jacob Johansen og kone

 

 

 

 

Sortedal 1782

 

Sortedahl - Gård  - Peder Jonsen - bare oppgitt hovedperson

 

 

 

 

Sortedal 1801

 

 

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0082 001 Sortedalen

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Peder Jonsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 68 (alder)

002 Berthe Jonsdatter k 1ste ægteskab Kone 66 (alder)

003 John Pedersen m Ugift Deres søn 23 (alder)

004 Sidsel Andersdatter k Tjenestefolk 27 (alder)

005 Nils Arnesen m Tjenestefolk 19 (alder)

 

006 Thor Asbiørnsen m 1ste ægteskab Mand Inderste 58 (alder)

007 Kari Arnesdatter k 2det ægteskab Kone 70 (alder)

 

008 Kisti Halvorsdatter k Enke Inderste 63 (alder)