| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ 

 


 

 

 

Hagen u/Sørbø

 

 

 

Bosatt her fra 1786 til 1788 (Ingeborg døde trolig der i 1808.)

 

Sven Bentsen f. ca 1756 giftet seg i Siljan i 1786 med enken på Sørbø, Ingeborg Nilsdatter f. 1745. De ble bosatt på Hagen u/Sørbø. Sven ble dermed den første husmannen på plassen. Han døde der i 1788. Ingeborg var i 1801 bosatt hos datteren Maria Christensdatter og hennes mann som da nevnes som husmann under Øverbø. (De nevnes før og etter dette som husmenn på Sørbø?) Ingeborg døde i 1808 og ble gravlagt som Ingeborg Nilsdatter Hagen. Hun bodde da trolig på Hagen. (Da datteren Sissel døde i 1793 døde bodde hun/de på Hagen og da datteren Anne ble konfirmert i 1803 bodde hun/de på Rønningen.)

 

Barn:

Anne Svendsdatter f. 1786

Sissel Svendsdatter f. 1789 d. 1793

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1793 til 1837

 

Jon Bentsen f. 1761 var sønn av Bent Gulliksen Gurholt. Han var nok ikke bror av overnevnte Sven Bentsen, for denne Sven nevnes ikke i skifte etter Bent Gulliksen i 1785. Jon giftet seg i Siljan i 1793 med Live Mathisdatter f. ca 1761. De ble bosatt som husmenn på Hagen og Live døde der i 1809. Jon døde der i 1837.

 

Barn:

Maren Jonsdatter f. 1792 d. 1855

Mathis Jonsen f. 1794 d. 1874

Berthe Jonsdatter f. 1798 d. 1813

Anund Jonsen f. 1801 d. 1802

Ellen Jonsdatter f. 1803 d. 1846

 

Familieark

 

 

 

Se Sørbø/Hagen etter 1814