| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØNTVEDT


 

 

Plass u/Søntvedt (Rustad?)

 

 

Undernevnte Halvor Paulsen og Marie Knudsdatter var husmenn med jord under Søntvedt i 1801. Det var to husmannsplasser under Søntvedt i 1801. Rønningen var en av plassene. De hadde døpt barn bosatt på Søntvedt fra 1791 og da Halvor døde i 1803 stod det at han døde på Søntvedt. Da Maria døde i 1820 ble hun gravlagt som "Maren Knudsdatter, huusmand Halvor Paulsen Rustads enke 63 aar". Da sønnen Knud ble født i 1797, står det at han ble født på Søntvedt. Da han ble gift i 1834 stod det at han var født på Rustad. Sønnen Nils fikk festeseddel på plassen Rustad u/Tormodsrød i 1822: Festebrev fra Løvenskiold til Nils Halvorsen og hustru på plassen Rustad u/Tormodsrød. Tingl. 18.01.1822. Under Tormodsrød nevnes bare en plass i 1801. Det må ha vært plassen som het Nyhus og som bare nevnte rundt dene tiden. Dermed kan det virke som om plassen Rustad lå under Søntvedt i 1801?

 

 

Bosatt her fra 1791 til 1803 (Maria til 1820)

 

Halvor Paulsen f. 1752 fra Rød u/Sølland giftet seg i 1781 med Maria Knudsdatter f. 1761. Hun var datter av Knud Knudsen Søntvedt. De døpte barn bosatt på Rød u/Sølland frem til 1787. Fra 1791 døpte da barn bosatt på en plass under Søntvedt. Dette kan ha vært plassen Rustad som, i alle fall, på denne tiden trolig lå under Søntvedt. De bodde der livet ut. Halvor døde der i 1803 og Maria i 1820.

 

Barn:

Karen Halvorsdatter f. 1781 d. 1814

Paul Halvorsen f. 1783 d. 1813

Knud Halvorsen f. 1787 d. 1792

Nils Halvorsen f. 1791 d. 1869

Anne Halvorsdatter f. 1794

Knud Halvorsen f. 1797 d. 1839

Karen Halvorsdatter f. 1801

 

Familieark

 

 

 

Rustad kom senere under Tormodsrød.

 

 

Se Rustad u/Tormodsrød etter 1814