| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |


 

 

Svenskerønningen u/Solverød

 

 

 

Bosatt her fra ca 1712 og 1737.

Ledvor Christensen f. 1703 fra Gravli i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1712 med Anne Torsdatter f. ca 1678. Anne var enke etter Jon Madsen Sølland. De bodde som husmenn på Svenskerønningen u/Solverød i Siljan og Anne døde der i 1737. Ledvor giftet seg så 2. gang i 1737 med Ragnild Ledvorsdatter f. ca 1683. De flyttet til Gjerpen der Ledvor døde i 1761 på Kreppa. Ragnild døde der i 1764. Det er usikkert om Ledvor og Anne bodde på Svenskerønningen fra de giftet seg og når Ledvor og Ragnhild flyttet til Gjerpen.

Familieark