| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | SOLVERØD |


 

 

Fakta om gården

 

 

Solverød

 

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Sølverød – Olluff Klaffuenne (Klavenes – Sandeherred) eier 2 huder

 

 

 

Landskatt 1620

 

Biørn Solffuerød - j dl

 

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Annders Solverud - j dl

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Soluerøed bruger Tolleff,

schylder 2 huder,

som Joen Clansnes i Walle sogn eir.

Lagt for ½ gaardt, penge 3 dr.

Joen Clansnes i Wale sogen bygger.

 

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Solffwerød - 2 huder – Tolleff – Kolbiørnsen – 50 aar - Opsidder

 

      

 

 

Fogdens manntall 1664

Solffuerøe – Halffuegaarder – Thollef – 33 aar.- Opsidere - findis ingen husmenn

 

 

Matrikkelen 1723 - Solverød

      

Solverød – Skyld 2 huder - Oppsittere: Niels – eiere var Niels Olsen, en liten qvern

 

 

 

Solverød 1762

 

Gaardsnavn: Solverød

Eier: Propriatair gods til Capitain Rask

Mand og hustru: Aslak Solverød og kone

Børn over 12 aar: Gunder Aslaksen, Ingebor Aslaksdatter

Drenger over 12 aar: Halvor Larsen

Piiger over 12 aar: Marthe Thorsdatter

 

Uformuende under Solverød:

Uformuende Anders Solverød og kone, samt Datteren Maria, huusarme folk

 

 

 

 

Solverød 1782

 

Solverød - Gård - Ola Andersen - bare oppgitt hovedperson

 

Solverød - Gård - Abraham Olsen - bare oppgitt hovedperson

 

 

 

Solverød 1801

 

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0104 001 Solverøe

 

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

001 Abraham Olsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 57 (alder)

002 Marie Jacobsdatter k 1ste ægteskab Kone 52 (alder)

003 Jacob Abrahamsen m Ugift Deres børn 28 (alder)

004 Ole Abrahamsen m Deres børn 21 (alder)

005 Hedevig Abrahamsdatter k Deres børn 16 (alder)

006 Christine Abrahamsdatter k Deres børn 12 (alder)

 

007 Anders Nilsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 39 (alder)

008 Isane Isachsdatter k 1ste ægteskab Kone 34 (alder)

009 Isach Andersen m Deres børn 6 (alder)

010 Ole Andersen m Deres børn 4 (alder)

011 Kari Andersdatter k Deres børn 8 (alder)

012 Anne Andersdatter k Deres børn 1 (alder)

013 Isaach Povelsen m Ugift Tjenestefolk 20 (alder)

014 Anne Nilsdatter k Tjenestefolk 19 (alder)