| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLLAND  


 

Rød u/Sølland

Rød ligger vest i Opdalen.

 

 

 

Bosatt her fra 1749 til 1763

 

Christen Mikkelsen f. 1718 fra Sølland giftet seg 1. gang i Siljan i 1748 med Berte Gudmundsdatter f. 1726 fra Gjerpen. De døpte barn bosatt på Rød u/Sølland fra 1749 til 1763. De flyttet så til Holm i Gjerpen og døpte barn der fra 1766. Berte døde på Holm i 1774. Christen giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1775 med Inger Nilsdatter f. 1718 fra Luksefjeld. Christen døde på Holm i 1788 og Inger døde der i 1798.

 

Christen Mikkelsen sine barn med Berte Gudmundsdatter:

Ingeborg Christensdatter f. 1749

Isak Christensen f. 1750 d. 1828

Dorthe Christensdatter f. 1752 d. 1809

Margrete Christensdatter f. 1753 d. før 1774

Michel Christensen f. 1756 d. 1831

Inger Christensdatter f. 1758 d. 1839

Ole Christensen f. 1760 d. 1782

Gunhild Christensdatter f. 1763 d. 1769

Nils Christensen f. 1766 d. 1769

Karen Christensdatter f. 1769 d. 1770

Gudmund Christensen f. 1772 d. 1780

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1751 til 1758

 

Tor Olsen f. 1714 fra Tormodsrød giftet seg i 1746 med Gjøran Pedersdatter f. 1716 fra Hogstad. De døpte barn i Siljan i 1747 og 1748 uten av det stod hvor de bodde og i 1750 gravla de et barn bosatt på Gurholt. I 1751 døpte de barn bosatt på Rød u/Sølland. De bodde der livet ut. Gjøran døde der i 1757 og Tor i 1758.

 

Barn:

Ole Torsen f. 1747

Margrete Torsdatter f. 1748 d. 1750

Mari Toresdatter f. 1751

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1752 til 1780 tallet

Peder Nilsen f. 1733 fra Sølland giftet seg 1. gang i 1752 med Inger Gudmundsdatter f. 1729 fra Gjerpen. De blir bosatt på Sølland og døpte barn der i 1753 og 1754 og fra 1759 nevnes de på Rød u/Sølland. De har nok bodd på Rød hele tiden. Inger døde på Rød i 1774 og Peder giftet seg 2. gang med Gunhild Ådnesdatter f. 1740 fra gården Rød i Siljan. De bodde videre på Rød, men da Peder døde i 1790 bodde de på Kåsene u/Sølland. Gunhild giftet seg på nytt med Ole Knudsen og bodde videre på Kåsene.

Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter sine barn:

Nils Pedersen f. 1753 d. 1809

Helge Pedersdatter f. 1754 d. 1821

Kari Pedersdatter f. 1758 d. 1798

Helvig Pedersdatter f. 1760 d. 1815

Peder Pedersen f. 1762

Dorte Pedersdatter f. ca 1763 d. 1837

Ole Pedersen f. 1764

Halvor Pedersen f. 1766 d. 1770

Isach Pedersen f. 1769

Halvor Pedersen f. 1771 d. 1844

 

Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter sine barn:

Anun Pedersen f. 1775 d. 1775

Ingeborg Pedersdatter f. 1777 d. 1808

Inger Pedersdatter f. 1777 d. 1777

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1766 til 1790 tallet

 

Maren Halvorsdatter f. ca 1727 giftet seg 1. gang i Solum i 1751 med Paul Andersen f. 1729 fra Torsholt i Siljan. De døpte sitt første barn i 1752 bosatt på Dal i Melum før de i 1753 og 1755 nevnes på Tvara i Holla. I 1757 døpte de en sønn bosatt på Espevalen i Holla. De kom så til Siljan og nevnes der først på Romsdalen. Fra 1766 døpte de barn bosatt på Rød u/Sølland. Paul døde på Rød i 1772 og Maren giftet seg 2. gang med Anders Tygesen f. ca 1720. Jeg tror han kan være fra Tara i Holla. Denne Anders døde på Rød i 1783. Maren døde i 1805 på Afsøla u/Sølland der hennes sønn Anders bodde.

Maren Halvorsdatter og Paul Andersen sine barn:

Halvor Paulsen f. 1752 d. 1803

Lisbeth Paulsdatter f. 1753 d. 1754

Erich Paulsen f. 1755

Anders Paulsen f. 1757 d. 1812

Kari Paulsdatter f. 1761 d. 1761

Peder Paulsen f. 1762

Nils Paulsen f. 1764

Isach Paulsen f. 1766 d. 1769

Anne Paulsdatter f. 1768

Isach Paulsen f. 1770 d. 1775

Pernille Paulsdatter f. 1772 d. 1840

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra 1781 til ca 1790

 

Halvor Paulsen f. 1752 var sønn av overnevnte Paul Andersen og Maren Halvorsdatter. Han giftet seg i 1781 med Maria Knudsdatter f. 1761 fra Søntvedt. De døpte barn bosatt på Rød u/Sølland frem til 1787. De flyttet så til Søntvedt der de nevnes som husmenn.

 

Se Rustad u/Søntvedt

 

 

   

 

Bosatt her fra 1796 til 1824 (Ingeborg til 1843)

 

Ingebret Olsen f. 1761 fra Gjerpen giftet seg i 1789 med Ingeborg Eriksdatter f. 1766 fra Gjerpen. De bodde på Ekornrød i Gjerpen fram til ca. 1795og kom etter det til Siljan. De nevnes på Rød u/Sølland fra 1796. De bodde der livet ut. Ingebret døde der i 1824 og Ingeborg døde der i 1843.

 

Barn:

Peder Ingebretsen f. 1789

Hedvig Ingebretsdatter f. 1791 d. 1813

Marthe Ingebretsdatter f. 1793 d. 1848

Erik Ingebretsen f. 1794 d. 1869

Ole Ingebretsen f. 1796

Jon Ingebretsen f. 1798 d. 1800

Anne Ingebrethsdatter f. 1800 d. 1840

Ingeborg Ingebretsdatter f. 1802 d. 1875

Jon Ingebretsen f. 1803

Ole Ingebretsen f. 1805 d. 1832

Nils Ingebretsen f. 1810

 

Familieark

 

 

 

Se Rød etter 1814