| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | SØLLAND |

 


 

 

 

 

Ole Torsen f. 1731 og Elbjørg Kjøstelsdatter f. ca 1739 sin familie

 

 

 

Ole Torsen, født 1731 i Melum,[1] døpt 14.10.1731 i Melum i Solum,1 død 1810 i Hustvet i Melum, gravlagt 02.09.1810 i Solum.1 .

Han var sønn av Tor Andersen og Halbjør Jensdatter  i Melum i Solum

 

Hans far døde på Hustvetstrand i Melum i Solum i 1742.

 

De døpte barn bosatt på Nøklegård i Gjerpen frem til 1765.

 

De døpte så et barn på Søllands eje i Siljan i 1768 og et barn på Solverød i Siljan i 1770. (Jeg trodde lenge dette var Ole Torsen f. 1747, sønn av Tor Olsen på Rød u/Sølland som var far til disse barna.)

 

Fra 1774 døpte Ole og Elbjørg barn bosatt på Hustvetstrand i Melum i Solum.

 

Info fra  Leif Biberg Kristensen:

Folketelling 1801 på Hustvet, Melum: Her er den 74 år gamle Ole Thorsen ført som «Huusmand med Jord» i første ekteskap med Helbiørg

Kiøstolsdatter.

 

Gravlagt som "Ole Torsen Hustvedstrand 83 aar".

 

Info fra  Leif Biberg Kristensen:

Skifte 24. august 1810 på Hustvetstrand, Melum: Ole Torsen død for ca. 8 dager siden, hans barn: 1. Eldste søn Ole Olsen myndig, 2. Lars Olsen

død og etterlatt 2 døtre: Anne Larsdatter 20 år bor i Stavern, Ingeborg Larsdatter 15 år hos Børge Eltvedt i Solum. 3. datter Kirstie Olsdatter gift

med Anders Simensen Bradsbergkleven.

 

Gift 19.05.1758 i Gjerpen kirke,1 med Elbjørg Kjøstelsdatter, født ca 1739,1 (datter av Kjøstel Christensen og Kjersti Olsdatter), død 1808 på Hustvet i Melum,1 gravlagt 04.12.1808 i Solum.1

 

Elbjørg

Hun kom fra Nøklegård i Gjerpen da hun giftet seg. Hennes foreldre kom fra Sauherad.

 

Gravlagt som "Helbiør Kiøstolsdatter under Hustved 59 aar".

 

 

 

I.    Tor Olsen, født 1758 på Nøklegård i Gjerpen, døpt 24.09.1758 i Gjerpen.[2] .

      

       Ole Thorsens db. Thor fra Nøglegaard

       Faddere: Torjer Schielbreds kone, Maren Thorsdtr., Nils Berg, Gunder og Anders Olsønner.

      

 

II.   Ole Olsen, født 1761 på Nøklegård i Gjerpen, døpt 16.08.1761 i Gjerpen kirke.1 .

      

       Ole Nøglegaards drengebarn Ole. 

       Faddere: Torjer Schielbreds kone, Maren Thorsdatter, Henning Jønneval, Haagen Povelsen, Halvor Thorsen.

      

 

       Gift 11.12.1797 i Solum,1 med Lisbet Eliasdatter, født 1775 på Holtelia u/Holtan i Solum,1 (datter av Elias Asbjørnsen og Karl Larsdatter), døpt 01.10.1775 i Solum.1

      

 

 

III. Lars Olsen, født 1765 på Nøklegård i Gjerpen, døpt 18.08.1765 i Gjerpen kirke.1 .

      

       Ole Nøglegaards drengebarn Lars. 

       Faddere: Jon Ephraimsens kone, Gunnil Olsdatter, Anders Thorsen, Ole Olsen.

      

 

       Gift 20.07.1792 i Solum,1 med Mari Arnesdatter, født 1754 på Aspum i Melum,[3] (datter av Arne Larsen og Ingeborg Gjestsdatter).

      

 

 

IV. Kirsti Olsdatter, født 1768 på Sølland eje i Siljan,[4] døpt 29.09.1768 i Siljan kirke,4 død 1768 på Sølland eje i Siljan,[5] gravlagt 27.12.1768 på Siljan kirkegård.5 .

      

       Ole Thorsen Sølan-Ejet og Herbiør Tiostolsdtr. - Kirstie

       Faddere: 1. Birte Christensdtr. Tormosrød 2. Maria Andersdtr. Solverød 3. Ole Gundersen Tormosrød 4. Povel Andersen Røe 5. Peder  Rollougsen Hochstad.

      

       Gravlagt som " Kirsten Olsd. Tormosrød, Søland ejet  12 uger".

      

      

 

V.   Kirsten Olsdatter, født 1770 på Solverød i Siljan,[6] døpt 25.02.1770 i Siljan kirke.6 .

      

       Ole Torsen Solverød og k. Woldbor Tiøstolsdtr. - Kirsten

       Faddere: 1. Anne Jacobsdtr. Island 2. Kari Jonsdtr. Soland 3. Ingwold Nilsen ibid 4. Jacob Pedersen Island 5. Abraham Olsen Solverød.

      

       Bosatt på Kleiva i Gjerpen i 1801.

 

      

       Gift 10.06.1794 i Gjerpen,1 med Anders Simonsen, født ca 1763.

      

       Anders

       Ifølge Gamlegjerpen.no så hadde Anders en bror, sadelmaker Singdal Simonsen, som bodde i Kverndalen i Skien. Jeg finner en med dette navnet født i Tjølling i 1758?

      

 

 

VI. Anne Olsdatter, født 1774 i Hustvetstrand i Melum, døpt 28.08.1774 i Solum.1 .

      

       Et Pigebarn kaldet Anna, foreldre Ole Thorsen Hustvedtstranden og Helbier Kystolsdatter.

       Faddere: Johanna Thorsdatter Aafosstranden, Anne Halvorsdatter Stokene, Anders Røning, Jon Myhra, Hans Jacobsen Aadden.

      

 

 

VII. Helbjørg Olsdatter, født 1776 på Hustvetstrand i Melum, døpt 01.09.1776 i Solum,1 død 1784 på Hustvetstrand i Melum, gravlagt 21.08.1784 i Melum i Solum.1 .

      

       Et Pigebarn kaldet Helbiørg, foreldre Ole Thorsen Hustvedtstrand og Helbiør Kystolsdatter.

       Faddere: Anders Røningen, Anders Lunde, Ole Stokene, Maren Myhren, Kisten Hannæs

      

       Gravlagt som "Helbiør Olsdatter under Hustvedt 7 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Informasjon gitt av Leif Biberg Kristensen.

[2]  gamlegjerpen.no.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.