| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKILBRED


 

 

 

Fakta om gården

 

 

Skilbred

 

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Skjelbrei – Gjert Hanssøn vdj Skeen (Skien) eier 1 hud

 

 

 

 

Landskatt 1620

 

Ødegaarder

Olluff Skilbred - j dl

 

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Ødegaarder

Toeluff Schieldbred - j ort

 

 

 

Koppskatten 1645

 

Skilbred ikke nevnt

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Schielbred som Michell bruger,

schylder 1 hudt,

som Solffue Andersens arffuinger bruger (!).

Er goed for ¼ gaardt, penge 1 ½ rd.

Solffue Andersens arffuinger bygger.

 

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Skielbred - 1 hud - Michel Ammundsen - 50 - Opsidder

Skielbred - 1 hud - Solffve Michelsen - 12 - Sønner

 

      

 

 

 

Fogdens manntall 1664

Schielbred - Ødegaarder - Michel - 29 - Opsidere                          

                                                   

                                                   

                                                   

 

 

Matrikkelen 1723

 

Schielbred – Skyld 1 hud - Oppsittere: Biørn – eiere Biørn Jonsen, 1 husmann

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Schilbred

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Ole Joensen Schilbred

Børn over 12 aar: Sydskend Bent, Johannes, Maria, Kisti, Ingebor

 

Husmenn og Inderster under Schilbred:

Isak Jensen Friborg og kone

 

Uformuende under Schilbred:

Uformuende Joen Friborg og kone, 2de gammle og fattige folk

 

 

 

 

Skilbred 1782

 

Schielbred - Gård - Ole Jonsen - bare oppgitt hovedperson

 

 

 

 

Skilbred 1801

 

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0098 001 Schillbred

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Nils Olsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 26 (alder)

002 Anne Jacobsdatter k 1ste ægteskab Kone 21 (alder)

003 Mari Larsdatter k Ugift Tjenestepige 24 (alder)

 

004 Ole Jonsen m 1ste ægteskab Mand Inderste og dagarbeyder 64 (alder)

005 Hedevig Jacobsdatter k 1ste ægteskab Kone 58 (alder)

006 John Olsen m Ugift Deres børn 20 (alder)

007 Jacob Olsen m Deres børn 13 (alder)

008 Bent Olsen m Deres børn 11 (alder)

009 Ingebor Olsdatter k Deres børn 18 (alder)