| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND


 

 

Hagen u/Serkland

 

 

Nevnt her i 1774, 75 og 76

 

Torbjørn Olsen f. 1715 fra Gurholt giftet seg i 1736 med Kirstine Helgesdatter f. omkring 1715. De har så flyttet ut av sognet en periode. De kom tilbake til Siljan og i 1756 og 57 bodde de trolig på Torsholt. I 1762 nevnes de på Øverbøhagen. Torbjørn har så mistet sin første kone og kom til Serkland. Han fikk i 1774 festeseddel på rydningsplassen Hagen u/Serkland. Den var da nyryddet. Han bodde der da han giftet seg 2. gang i 1774 med Kirsten Larsdatter f. 1740 fra Kiste. De gravla to uekte barn bosatt på Serkland i 1775 og 76. Torbjørn døde på Engelstad i 1778.

 

Torbjørn Olsen og Kirstine Helgesdatter sine barn:

Lars Torbjørnsen f. ca 1737 d. 1802

Oline Torbjørnsdatter f. ca 1739 d. 1807

 

Torbjørn Olsen og Kirsten Larsdatter sine barn:

NN Torbjørnsen f. 1775 d. 1775

NN Torbjørnsen f. 1776 d. 1776

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1777

 

Nils Alexandersen f. 1717 og hans 2. kone Margrethe Jensdatter f. 1725 må ha kommet til Hagen u/Serkland, for han døde der 1777. Han hadde samme året fått festeseddel på plassen Hagen. Da Anders Pedersen overtok feste på plassen i 1778 nevnes det at Nils Alexandersens enke var den siste som hadde brukt gården.

 

Se Bakkane u/Torsholt

 

 

Bosatt her fra 1778 til ca 1791

 

Anne Nilsdatter f. 1755 var datter av overnevnte Nils Alexandersen. Hun bodde under Serkland (trolig Hagen) da hun giftet seg i 1778 med Anders Pedersen f. 1752 fra Dåpan. De døpte barn bosatt på Serkland frem til 1788. Dette var på plassen Hagen under Serkland der Annes far bodde da han døde. Anders Pedersen fikk festeseddel på plassen i 1778 etter Nils Aleksandersens enke som sist brukte plassen. Fra 1791 nevnes de i Gjerpen. Anne døde før 1807, for da giftet Anders seg 2. gang i Gjerpen med Anne Larsdatter f. ca 1757. Hun døde på Bratsbergkleiva allerede i 1808. Anders giftet seg 3. gang i 1811 med Inger Andersdatter f. 1771 fra Sneltvedt og han døde på Bratsbergkleiva i 1831.

 

Anders Pedersen og Anne Nilsdatter sine barn:

Pernille Andersdatter f. 1779

Margrethe Andersdatter f. 1780 d. 1858

Nils Andersen f. 1782 d. 1783

Nils Andersen f. 1785

Peder Andersen f. 1788

Ole Andersen f. 1791 d. 1797

Anne Kirstine Andersdatter f. 1795 d. 1795

 

Anders Pedersen og Inger Andersdatter sine barn:

Berthe Kirstine Andersdatter f. 1811

Anders Andersen f. 1817

 

Familieark