| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I NESET I

 


 

 

Peder Jonsen f. ca 1754 og Sissel Gulbrandsdatter f. 1751 sin familie.

 

 

 

Peder Jonsen, født ca 1754 på Svartangen i Hedrum,[1] død 1783 på Neset i Siljan,[2] gravlagt 23.02.1783 i Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Jon Pedersen og Anne Anundsdatter på Svartangen i Hedrum.

 

Peder giftet seg i Siljan i 1777.

 

Trol. 16/8-1777. Cop. 19/10-1777.

Uk. Peder Jons. Swarttangen af Qvelle Sogn og p. Sidsel Gulbrandsd. Kiste.

Caut: Christen Jons. Swarttangen og Isac Peders. Næs ytre.

 

De døpte et barn på Kiste Søndre i 1778. De bodde da hos hans kones foreldre. I 1779 døpte de barn bosatt på Moholt.

 

I 1781 døpte de barn bosatt på Neset. 

 

Peder døde der i 1783.

 

Gravlagt som "Peder Jons. Næs yttre 30 aar".

 

Neset i Slemdal 8.9.1783 Sk.pr. 10b, Fol. 563

Peder Jonsen død g. Sidsel Gulbrantsdtr.

Barn:

1. Jon Pedersen 5 år.

2. Anne Pedersdatter 4 år.

3. Aaste Pedersdatter 2 år.

Formyndere: Nils Qvisla, Isach Pedersen Neset

Brt: 16-1-". Boets utg: 87-1-16. (Gjælden overstiger Formuen med 71-"-16)

 

 

Gift 19.10.1777 i Siljan kirke,[3] med Sissel Gulbrandsdatter, født 1751 på Kiste i Siljan,[4] (datter av Gulbrand Olsen og Åste Larsdatter), døpt 19.12.1751 i Siljan kirke,4 konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke.[5]

 

Sissel:

Hun kom fra Kiste Søndre. Hun satte med bygselen på Neset til april 1784. Datteren Anne døde der 6 år gammel i 1785, så Sissel flyttet nok tilbake til Kiste i 1784.

 

 

 

I.    Jon Pedersen, født 1778 på Kiste Søndre i Siljan,[6] døpt 26.07.1778 i Siljan kirke.6

      

       Peder Jonsen Kiste-Søndre og k. Zidsel Gulbransdtr. - Jon

       Faddere: 1. Anne Jensdtr. Kiste 2. Gunil Gulbrandsdtr. ibid 3. Ole Jonsen ibid 4. Johannes Jonsen ibid 5. Anun Jonsen Swartetangen.

      

      

 

II.   Anne Pedersdatter, født 1779 på Moholt i Siljan,[7] døpt 26.09.1779 i Siljan kirke,7 død 1785 på Kiste i Siljan,[8] gravlagt 20.03.1785 på Siljan kirkegård.8

      

       Peder Jonsen Moholt og k. Sidsel Gulbrandsdatter - Anne

       Faddere: 1. Anne Olsdtr. ibid 2. Anne Sørensdtr. ved Verket 3. Wetle Jacobsen Svartangen 4. Anun Jonsen ibid 5. Anders Sørensen Moholt.

      

       Gravlagt som "Anne Pedersd. Kiste 6 aar".

      

      

      

III. Åste Pedersdatter, født 1781 på Neset i Siljan,[9] døpt 25.11.1781 i Eidanger kirke.9

      

       Peder Hansen Næs og k. Sidsil Gulbransdtr. - Aaste (Faren feilskrevet for Hansen?)

       Faddere: 1. Gunil Sørensdtr. Øxenholt 2. Kari Olsdtr. ved værket 3. Wetle Jacobsen Swarttangen 4. Rejer Andersen Øxenholt 5. Torger Pedersen ibid

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 906.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[5]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 39.