| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I NESET I

 


 

 

Gunder Hansen f. ca 1671 og Gjertrud Jacobsdatter f. ca 1692 sin familie.

 

 

 

Gunder Hansen, født ca 1671,[1] død 1761 på Neset i Siljan,[2] gravlagt 06.09.1761 på Siljan kirkegård.[3]

 

Han giftet seg i 1714.

 

Trol. 17/6-1714 i Slemdal. Copul. i Slemdal 2/7-1714.

Gunder Hansen og Giertrud Jacobsd.

Caut: Mogens Olsen Ejet og Joen Christensen.

 

Gunder ble oppsitter og eier på Neset (Nes ytre).

 

Matrikkelen 1723

Næs yttere - Oppsittere: Gunder - Skyld 1 hud - eier var Gunder Hansen

 

Han døde på Neset i 1761.

 

Gravlagt som "Gunder Næs 90 aar".

 

 

Gift 02.07.1714 i Siljan kirke,[4] med Gjertrud Jacobsdatter, født ca 1692,2 død 1762 på Neset i Siljan,2 gravlagt 12.12.1762 på Siljan kirkegård.3

 

Gjertrud:

Hun var enke bosatt på Neset i 1762:

Uformuende Gunder Næses Enke, gammel og fattig

 

Gjertrud døde på Neset samme året.

 

Gravlagt som "Gunder Næses enke, Giertrud Jacobsd. 70 aar".

 

 

 

I.    Hans Gundersen, født 1715 i Siljan,[5] døpt 02.07.1715 i Siljan kirke,5 død 1741 på Neset i Siljan,2 gravlagt 23.05.1741 på Siljan kirkegård.[6]

      

       Gunder Hansen og Giertrud Jacobsdatter - Hans

       Faddere: baaren af Karen Halvorsdatter Øxenholt, assist: Elen Jacobsdatter, mandfaddere: Lauridts Quisla, Michel Engelbretsen Quisla, Anders Pedersen Moholt.

      

       Gravlagt som "Hans Gundersøn Næset 25 aar".

      

 

 

II.   Christen Gundersen, født 1718 på Neset i Siljan,2 døpt 20.02.1718 i Siljan kirke,[7] død 1795.[8]

      

       Gunder Hansen Næset og Giertrud Jacobsdatter - Christen

       Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Qvisselen, assist: Eli Jacobsdatter, mandfaddere: Michel Ingebrichtsen Qvisselen, Joen Pedersen Moeholt, Olle Jacobsen.

      

      

       Gift 17.09.1752 i Siljan kirke,4 med Kirsten Larsdatter, født ca 1729,8 død 1798.8

      

       Se Neset denne gården

 

 

      

III. Rønnaug Gundersdatter, født 1721 på Neset i Siljan,2,[9] døpt 06.01.1721 i Siljan kirke,9 død 1744 på Neset i Siljan,6 gravlagt 10.05.1744 på Siljan kirkegård.6

      

       Gunder Hansen Næsset og Gierthrud Jacobsdatter - Rønnøf

       Faddere: baaren af Birthe Olsdatter Quisselen, Karen Hansdatter Svartangen, mandfaddere: Gutthorm Joensen Gonsholt, Michel Ingebredtsen Quisselen, Laers Nielsen Suurdahlen.

      

       Hun gravlegges som "Rødnou Gundersdatter Næs 21 aar".

      

 

 

IV. Anders Gundersen, født 1730 på Neset i Siljan,9 døpt 18.06.1730 i Siljan kirke.9

      

       Gunder Andersen (Skulle vært Hansen. JO) Yttre Næs og Giertrud Jacobsdatter ægte barn Anders

       Faddere: baaren af Anne Torsdatter Qviselen, Lispet Pedersdatter Qviselen, mandfaddere: Mogens Rejersen Dallen, Peder Holgersen Dallen.

      

       Han nevnes på Neset i 1762:

       Andre husboende: Anders Gundersen Skrædder

      

       Anders og hans bror Christen solgte i 1763 Neset til Greven.

 

      

 

V.   Amborg Gundersdatter, født ca 1739,1 død 1801 på Solli u/Bakke i Hedrum.[10]

      

       Hun kom fra Neset da hun giftet seg og var nok datter av Gunder Hansen Neset. Det som da var hennes bror Christen, var fadder for hennes første barn og hun var fadder for hans barn.

 

 

       (1) Gift 30.10.1757 i Siljan kirke,4 med Nils Andersen, født 1728 på Lanner i Eidanger,[11] (sønn av Anders Knudsen og Anne Nilsdatter), døpt 05.12.1728 i Eidanger kirke,[12] død 1771 på Solli u/Bakke i Hedrum,10 gravlagt 03.11.1771 i Hedrum.

      

 

       (2) Gift10 med Anders Evensen, født ca 1739, død 1804 på Solli u/Bakke i Hedrum.10

      

        Se Bakke i Hedrum

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 46.

[3]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 17.

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 903.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 872.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.