| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I MOHOLT


 

Moholt verk

 

Moholt verk ble anlagt i 1731. Verket bestod da av en stanghammer. Verket ble i 1817 utvidet med en masovn og var i virksomhet frem til 1867. Verket var hele tiden en avdeling av det store jernverket i Larvik.

Jernverket ble anlagt på gården Moholt sin grunn. Gården Moholt hadde greven i Larvik kjøpt i 1690. Med verket fulgte også arbeidsfolk. Nye mennesker og familier kom med dette til bygden og det ble bygd boliger til blant annet hammersmedene og svennene og deres familier. Det vokste således frem et lite samfunn rundt verket på Moholt.

Jeg vil her ta med de familier som jeg har funnet i kildene hadde et boforhold på verket eller som ble nevnt i forbindelse med verket. Noen av verkets arbeidsfolk var også bosatt på gårdene rundt verket.

Bakken skriver mye om verket i sin bygdebok for Siljan, så angående mer informasjon om verket og også kullbrenningen som fulgte med, viser jeg til hans bok.

 

Arbeiderliste 1745, 1762 tellingen og 1801 tellingen fra Moholt verk

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1731 til 1747

 

Peder Jonsen f. 1700 var sønn av hammersmeden Jon Pedersen i Larvik. Peder var 1. gang gift med Åste Hansdatter f. ca 1707 fra Berven i Brunlanes. Peder ble den første hammersmeden på Moholt verk. Han har trolig kommet dit i 1731 da verket ble anlagt. Han døpte barn der fra 1733. Åste døde der i 1745. Peder giftet seg snart på nytt med Agata Hansdatter f. omkring 1710. Hun var datter av belgmaker i Larvik, Hans Hansen Horn. Peder døde på Moholt i 1747. (Agate giftet seg 2. gang med skipperen Thomas Blom f. omkring 1710 og døpte barn bosatt i Larvik. Hans svigersønn, hammersmeden Jacob Jacobsen, skal ha overtatt som hammersmed etter Peder, men Jacob døde allerede samme året som sin svigerfar, i 1747.)

Peder Jonsen og Åste Hansdatter sine barn:

Maren Pedersdatter f. ca 1724 d. 1779

Karen Pedersdatter f. omkring 1725

Nils Friis Pedersen f. 1729 d. 1790

Frants Henrik Pedersen f. ca 1731 d. 1751

Jon Pedersen f. 1733

Hans Pedersen f. 1735

Anna Pedersdatter f. 1736 d. 1736

Hans Pedersen f. 1737 d. 1738

 

Peder Jonsen og Agate Hansdatter sine barn:

Åste Pedersdatter f. 1746 d. 1789

Pernille Pedersdatter f. ca 1748

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1733

 

Emanuel Gregersen f. ca 1704 var 1. gang gift med Johanne Carlsdatter f. omkring 1710. De døpte i 1733 et barn bosatt på Moholt verk der Emanuel var arbeider. Det var skifte etter Johanne på Langestrand i 1752. Emanuel giftet seg 2. gang med Maren Torstensdatter f. omkring 1720.

 

Emanuel Gregersen og Johanne Carlsdatter sine barn:

Anne Emanuelsdatter f. ca 1724

Karen Emanuelsdatter f. ca 1724

Gregers Emanuelsen f. 1733

Lars Emanuelsen f. ca 1739

Maren Emanuelsdatter f. ca 1747

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1733 og 1735

 

Hans Larsen f. omkring 1705 og Else Gabrielsdatter f. omkring 1710 døpte barn bosatt på Moholt verk i 1733 og 1735. Hans jobbet på verket.

 

Barn:

Clara Christina Hansdatter f. 1733

Anna Hansdatter f. 1735

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1733 til etter 1750

 

Erik Pedersen f. omkring 1700 var 1. gang gift med Anne Knudsdatter f. ca 1690. De kom til Moholt verk og døpte barn der fra 1733. Erik nevnes siden som hammersmedsvend. Anne døde der i 1738. Erik giftet seg så 2. gang  i 1739 med Ragnhild Christensdatter f. ca 1699. Hun døde på verket i 1740. Erik har så giftet seg for 3. gang med Martha Margrethe Christiansdatter f. omkring 1710. De døpte barn bosatt på verket fra 1742. (En datter oppkaldt etter hans 2. kone.) De døpte barn bosatt på verket frem til 1750. Har ikke funnet Erik eller hans 3. kone gravlagt i Siljan.

 

Erik Pedersen og Anne Knudsdatter sine barn:

Anne Eriksdatter f. ca 1728

Peder Eriksen f. 1733

 

Erik Pedersen og Ragnhild Christensdatter sine barn:

Axel Eriksen f. 1740 d. 1741

 

Erik Pedersen og Martha Margrethe Christensdatter sine barn:

Ragnhild Eriksdatter f. 1742 d. 1748

Christian Eriksen f. 1745 d. 1749

Lars Eriksen f. 1748 d. 1753

NN Eriksen f. 1750 d. 1750

 

Familieark

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1735 til etter 1761

 

Anders Svendsen f. omkring 1705 og Berthe Larsdatter f. ca 1702 giftet seg i Siljan i 1735. Anders nevnes som arbeider ved Moholt verk. Berthe døde der i 1750. Anders nevnes på verket til 1762.

 

Barn:

Maren Andersdatter f. 1739

Berthe Andersdatter f. 1741 d. 1789

Lars Andersen f. 1744 d. 1744

Lars Andersen f. 1747 d. 1779

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1735 til etter 1766

 

Henrich Pedersen f. omkring 1710 døpte uekte tvillinger i Siljan i 1736. Han nevnes som hammersmedsvenn. Henrich giftet seg 1. gang i Siljan i 1738 med Ragnild Olsdatter f. ca 1705. Hun døde på Moholt verk i 1746. Henrich giftet seg 2. gang i Siljan i 1747 med Marthe Pedersdatter f. ca 1722. Hun døde på Moholt verk i 1766.

 

Henrich Pedersen sine uekte tvillinger:

Anne Henrichsdatter f. 1736

Berthe Henrichsdatter f. 1736

 

Henrich Pedersen og Ragnild Olsdatter sine barn:

Margrethe Henrichsdatter f. 1740 d. 1741

Maria Henrichsdatter f. 1744 d. 1783

 

Henrich Pedersen og Marthe Pedersdatter sine barn:

Ragnhild Henrichsdatter f. 1748 d. 1749

Margrete Henrichsdatter f. 1750

Peder Henrichsen f. 1751

Ragne Henrichsdatter f. 1753 d. 1753

Abraham Henrichsen f. 1753 d. 1753

Sidsel Henrichsdatter f. 1754

Abraham Henrichsen f. 1757

Isak Henrichsen f. 1759 d. 1760

Jacob Henrichsen f. 1761 d. 1761

Ambor Henrichsen f. 1762 d. 1762

Søren Henrichsen f. 1763 d. 1764

Hans Henrichsen f. 1765 d. 1765

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1738

 

Villum Nilsen f. omkring 1710 og Maren Christensdatter f. omkring 1710 døpte et barn i 1738 bosatt på Moholt verk.

 

Barn:

Margrethe Villumsdatter f. 1738 d. 1738

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra før 1739 til etter 1753

 

Lars Pedersen Paaverud f. omkring 1700 var 1. gang gift med Maren Christophersdatter f. ca 1707. Hun døde på Moholt verk i 1739. Lars giftet seg 2. gang med Anne Margrethe Samuelsdatter f. omkring 1710. Han nevnes i 1745 som en av arbeidrene ved Moholt verk. Han nevnes da som hammersmedsvenn. De døpte barn på verket til 1753.

 

Lars Pedersen Paaverud og Anne Margrethe Samuelsdatter sine barn:

Lisbeth Larsen f. 1740

Samuel Larsen f. 1742

Samuel Larsen f. 1744

Anne Maria Larsdatter f. 1749

Peder Larsen f. 1751 d. 1752

Susanne Larsdatter f. 1753

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1740 og 1743

 

Anders Andersen f. omkring 1700 og Maren Tevsdatter f. ca 1708 døpte et barn bosatt på Moholt verket i 1740. Maren døde der i 1743.

 

Barn:

Jan Andersen f. 1741

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1740 og 1743

 

Børre Bertelsen f. omkring 1710 fra plassen Broen u/Nordby i Hedrum var gift med Signe Pedersdatter f. omkring 1710. De døpte barn bosatt på Moholt verk fra 1740 til 1743.

 

Barn:

Hans Børresen f. 1740

Bertel Børresen f. 1742 d. 1742

Maren Børresdatter f. 1743

Marte Børresdatter f. ca 1745 d. 1812

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1745

 

Anders Andersen f. omkring 1720 og Martha Nilsdatter f. omkring 1720 døpte i 1748 et barn bosatt på Moholt verk.

 

Barn:

Anders Andersen f. 1745

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1747 til 1770

 

Hammersmeden Hans Pedersen f. ca 1715 var gift med Maren Knudsdatter f. ca 1710. Hans overtok som hammersmed etter Peder Jonsen og muligens hans svigersønn Jacob Jacobsen. De døde begge i 1747. Han nevnes i 1762 som hammersmedmester på Moholt. Hans ble avsatt som hammersmed på Moholt i 1770 på grunn av "fylleri, efterladenhet og utroskab". Hans fikk bygsel på Dåpan u/Kiste Søndre i 1771 og de bodde der en tid. De har etter dette flyttet til Brunlanes. Maren døde der i 1784 bosatt på Nes-hammeren i Brunlanes. Hans døde i 1794 hos sønnen på Åres i Brunlanes, 79 år gammel.

 

Barn:

Maren Hansdatter f. ca 1736 d. 1766

Peder Hansen f. 1749 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1748

 

En Peder Hansen f. ca 1724 døde på Moholt verk som "kulledreng" i 1748, 24 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1748 til 1766 (Karen til 1767)

 

Nils Andersen f. ca 1716 var hammersmedsvend på Moholt verk da han giftet seg i Siljan i 1748 med Karen Halvorsdatter f. 1726 fra Kiste Søndre. De bodde videre på verket og Nils døde der i 1766. Karen døde der året etter, i 1767.

 

Barn:

Anders Nilsen f. 1750 d. 1809

Halvor Nilsen f. 1751 d. 1751

Halvor Nilsen f. 1754 d. 1813

Ragnild Nilsdatter f. 1756 d. 1828

Pernille Nilsdatter f. 1758

Mons Nilsen f. 1760 d. 1762

Mons Nilsen f. 1762

Abraham Nilsen f. 1765

 

Familieark

 

 

 

Trolig nevnt her i 1748

 

Henrich Samuelsen f. omkring 1720 og Anna Øyert f. omkring 1720 døpte et barn i Siljan i 1748. Henrich var fadder for Anne Margrethe Samuelsdatter og Lars Pedersen Paaverud på Moholt i 1749. Han kan ha vært hennes bror og de kan da ha bodd på Moholt verk da de døpte et barn i Siljan i 1748.

 

Barn:

Susanna Henrichsdatter f. 1748

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1752

 

Kirsten Olsdatter f. ca 1703 døde i 1752 bosatt på verket, 49 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1752

 

Isach Tormodsen f. ca 1702 giftet seg i Siljan i 1732 med Anne Nilsdatter f. ca 1672. Anne døde på Moholt verk i 1752. Isach giftet seg i Siljan i 1753 med Marthe Andersdatter f. ca 1719. De døpte barn i Siljan 1754 og 1756. De flyttet siden til Herøya og nevnes der i 1762. Det er usikkert hvor lenge de bodde på Moholt verk den tiden de bodde i Siljan.

 

Isach Tormodsen og Marthe Andersdatter sine barn:

Anne Isachsdatter f. 1754 d. 1789

Elen Isachsdatter f. 1756 d. 1791

NN Isachsen f. 1761

 

Se Herøya i Eidanger

 

 

 

Bosatt her fra 1755 til ca 1760

 

Peder Eriksen f. 1733 var sønn av Erik Pedersen på Moholt verk. Peder giftet seg i 1755 med Maria Andersdatter f. 1726 fra Lanner i Eidanger. De døpte barn i 1756 og 1758 bosatt på Moholt verk. De nevnes ikke der i 1762. Maria neves som døde i skifte etter Hans Knudsen Nabhaug i 1764.

 

Barn:

Anne Kirstine Pedersdatter f. 1756

Anders Pedersen f. 1758

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1758 til 1763

 

Jacob Sørensen f. omkring 1730 og Mette Larsdatter f. ca 1734 var bosatt på Moholt verk i 1758. De nevnes der til 1763. Det var skifte etter Mette i Brunlanes i 1771.

 

Barn:

Ingebor Jacobsdatter f. 1758 d. 1758

Sara Jacobsen f. 1760

Lars Jacobsen f. 1762 d. 1763

Ingeborg Jacobsdatter f. ca 1767

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1760 til 1777

 

Søren Christophersen f. ca 1727 og Margrethe Melciorsdatter f. ca 1745 var gift og nevnes på verket fra 1760. De døpte barn der til 1777. Det var nok Søren som nevnes i skifte etter sin far, Christopher Pedersen Dolven, i Brunlanes i 1768. Dette selv om han ikke står nevnt som gift. (Hans far nevnes ved Nes hammer 1749.) De døpte barn bosatt på Nes hammeren i Brunlanes i 1778 og på Haugen på Vestre Halle i Brunlanes i 1781. Søren døde i Brunlanes i 1789 og Margrethe i Larvik i 1810.

 

Barn:

Anne Sørensdatter f. 1760 d. 1814

Karen Sørensdatter f. 1762 d. 1773

Maren Sørensdatter f. 1764 d. 1773

Dorthe Sørensdatter f. 1767 d. 1788

Anna Maria Sørensdatter f. 1770

Karen Sørensdatter f. 1773

Maren Sørensdatter f. 1776 f. før 1811

Kristoffer Sørensen f. 1778 d. 1779

Kristine Sørensdatter f. 1781

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1762

 

En Carl Nilsen og kone nevnes på verket i 1762. Disse har jeg ikke funnet noe mere om.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1764 til etter 1768

 

Bernt Berntsen f. omkring 1730 og Karen Larsdatter f. omkring 1730 nevnes ikke på verket i 1762, men døpte barn der fra 1764 til 1768.

 

Barn:

Søren Berntsen f. 1764

Hans Berntsen f. 1767

Carl Berntsen f. 1768

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1766 til 1779

 

Lars Andersen f. 1747 var sønn av Anders Svendsen på Moholt verk. Lars giftet seg i 1766 med Maren Olsdatter f. ca 1738. Hun ble konfirmert bosatt på Naphaug og kom derfra da hun giftet seg. De nevnes på verket og Maren døde der i 1773. Lars døde der i 1779.

 

Barn:

NN Larsen f. 1767 d. 1767

NN Larsen d. 1768 d. 1768

Birthe Larsdatter f. 1769 d. 1770

Anders Larsen f. 1771 d. 1772

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1769 til etter 1781

 

Jan Jansen f. omkring 1740 var gift med Anne Andersdatter f. 1744. Anne kom fra Blekebakken i Skien. De nevnes på Moholt verk fra 1769 til 1781 der Jan var der hammersmedsvenn. I 1781 ble Jan skrevet som Jan Jansen Halling.

 

Barn:

Anders Jansen f. 1769 d. 1769

Jan Jansen f. 1770 d. 1779

Annichen Jansdatter f. 1777

Anne Catrine Jansdatter f. 1781 d. 1781

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1769 til ca 1773

 

Peder Hansen f. 1749 var sønn av hammersmeden Hans Pedersen som var hammersmed på Moholt en periode. Peder ble hammersmed som sin far og giftet seg 1. gang i Siljan i 1769 med Marthe Arvesdatter f. 1747 fra Austad i Siljan. De døpte barn bosatt på Moholt verk til 1771, men fra ca 1775 døpte de barn bosatt i Brunlanes. Peder ble der mesterhammersmed på Nes og ble også etter en tid bruker på Åres. Marthe døde på Åres i 1788. Peder giftet seg 2. gang i Brunlanes i 1790 med enken på Åres, Guri Abrahamsdatter f. ca 1760. Guri døde i barselseng på Åres i 1799. Peder døde der i 1809.

 

Peder Hansen og Marte Arvesdatter sine barn:

Hans Pedersen f. 1770 d. 1771

Birte Marie Pedersdatter f. 1771 d. 1822

Margrethe Pedersdatter f. ca 1775 d. 1828

Kirsten Pedersdatter f. ca 1777

Arve Pedersen f. 1778

Karen Maria Pedersdatter f. 1780

Maren Pedersdatter f. 1783

 

Peder Hansen og Guri Abrahamsdatter sine barn:

Hans Pedersen f. 1786

Magnus Pedersen f. ca 1791

Abraham Pedersen f. ca 1794

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1768 til 1789

 

Gulbrand Olsen f. ca 1729 kom fra Auen i Kvelde da han giftet seg i Siljan i 1768 med Berthe Andersdatter f. 1741. Hun kom fra verket, men bodde på Kvisla da hun giftet seg i 1768. Gulbrand kan ha vært sønn av Ole Olsen Øksenholt. Gulbrand og Berthe døpte et barn bosatt på verket i 1768. Gulbrand og Berthe døde på Moholt i 1789. Det er usikkert om dette var på verket. Det bare står Moholt.

 

Barn:

Karen Gulbrandsdatter f. 1768

Anders Gulbrandsen f. ca 1778

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1770 til ca 1820

 

Ole Jansen Warme f. 1742 var sønn av hammersmeden Jan Jansen Warme. Han giftet seg 1. gang med Åste Pedersdatter f. 1746. Hun var datter av overnevnte hammersmed Peder Jonsen. Ole overtok som hammersmed på Moholt etter at hammersmeden Hans Pedersen misten jobben i 1770. De døpte barn der fra 1771. Åste døde på Moholt i 1789. Ole giftet seg 2. gang i Lardal i 1791 med Else Maria Wright f. 1753. Hun døde på Moholt verk i 1812. Ole døde hos sønnen Jan på Fossum i Gjerpen i 1821.

 

Ole Jansen Warme og Åste Pedersdatter sine barn:

Jan Olsen Warme f. 1771 d. 1772

Agathe Olsdatter Warme f. 1773 d. 1773

Agathe Olsdatter Warme f. 1774 d. 1783

Birthe Maria Olsdatter Warme f. 1777 d. 1816

Jan Olsen Warme f. 1779 d. 1868

Maren Elisabeth Olsdatter Warme f. 1782 d. 1812

Peder Olsen Warme f. 1784

Pernille Olsdatter Warme f. 1786 d. 1872

Nils Olsen Friis Warme f. 1789

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1770

 

Carl Nilsen Lindberg f. omkring 1740 nevnes i an avis fra 20.06. 1770 i en oversikt over hvem som ble øyeopperert i Larvik av den Engelske øyelegen Hoffmann. Det nevnes der at han hadde vært blind i et år og at han var hammersmedsvend ved Moholt verk.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1772

 

Ole Jonsen f. ca 1761 døde i 1772 bosatt på Moholt verk, 11 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1774 til etter 1778

 

Lars Andersen f. omkring 1740 giftet seg i Hvarnes kirke i 1774 med Anne Jonsdatter f. omkring 1740. Anders arbeidet ved Moholt verk. De døpte et barn der i 1776 og fikk et dødfødt barn der i 1778.

 

Barn:

Arone Marie Larsdatter f. 1776

NN Larsen f. 1778 d. 1778

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1775

 

Jacob Hansen f. omkring 1740 og Maren Pedersdatter f. omkring 1740 døpte i 1775 et barn bosatt på Moholt verk.

 

Barn:

Hans Petter Jacobsen f. 1775

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1779

 

Marthe Pedersdatter f. 1763 var datter av Peder Olsen Dåpan. Hun døde trolig på Moholt verk i 1779.

 

Se hennes far Peder Olsen Dåpan

 

 

 

Bosatt her fra 1779 til 1809

 

Ole Larsen Dyring f. ca 1752 var hammersmed på Moholt verk og giftet seg 1. gang i Siljan i 1779 med Marthe Sørensdatter f. 1754 fra Moholt. Marthe døde før 1787, for da giftet Ole seg på nytt med Marte Reiersdatter f. 1747 fra Naphaug. Ole døde i 1809.

 

Ole Larsen Dyring og Marthe Sørensdatter sine barn:

Søren Olsen f. 1780 d. 1781

Anne Margrethe Olsdatter f. ca 1782 d. 1785

Lars Olsen f. 1785 d. 1808

 

Ole Larsen Dyring og Marte Reiersdatter sine barn:

Jon Olsen f. 1788 d. 1788

Marte Margrethe Olsdatter f. 1790 d. 1791

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1780 til 1783

 

Peder Jansen f. ca 1756 giftet seg i Hedrum i 1780 med Birthe Jansdatter f. omkring 1755. De døpte barn bosatt på Moholt verk og Peder døde der i 1783.

 

Barn:

Maren Pedersdatter f. 1780

Jan Herman Pedersen f. 1782

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1785 til 1838

 

Ingeborg Jacobsdatter f. 1757 fra Torsholt Saga giftet seg 1. gang i 1782 med Anders Pedersen f. 1758 fra Moholt verk. De døpte barn bosatt på Kiste Nordre i 1782 og 1784, men nevnes fra 1785 på Moholt Verk der Anders arbeidet. Anders døde før 1790, for da giftet Ingeborg seg 2. gang med Christen Nilsen f. ca 1763. Han kom fra Eidet da de giftet seg. Christen arbeidet også på verket og døde der i 1801. Ingeborg døde der i 1838.

 

Ingeborg Jacobsdatter og Anders Pedersen sine barn:

Peder Andersen f. 1782 d. 1783

Gunild Andersdatter f. 1784 d. 1784

Erik Andersen f. 1785 d. 1821

 

Ingeborg Jacobsdatter og Christen Nilsen sine barn:

Marie Christensdatter f. 1790 d. 1794

Anders Christensen f. 1792 d. 1792

Gunil Maria Christensdatter f. 1796

Jacob Christensen f. 1798

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1785 til etter 1811

 

Jan Andersen f. 1741 fra Moholt verk giftet seg 1. gang i 1785 med Gjertrud Christensdatter f. 1760 fra Neset. De var bosatt på Moholt verk der Jan jobbet. Han nevnes siden som mester-svenn. Gjertrud døde på Moholt verk i 1791. Jan giftet seg 2. gang i Lardal i 1794 med Kirsten Anundsdatter f. 1767 fra Hannevold i Lartdal. Kirsten døde på Moholt verk i 1810 og Jan giftet seg 3. gang i Siljan i 1811 med enken Anne Christensdatter f. omkring 1770. De er ikke nevnt døde i Siljan.

 

Jan Andersen og Gjertrud Christensdatter sine barn:

Marta Jansdatter f. 1786 d. 1811

Kirsten Jansdatter f. 1787

Anders Jansen f. 1789 d. 1864

 

Jan Andersen og Kirsten Anundsdatter sine barn:

Jan Jansen f. 1795 d. 1809

Anun Jansen f. 1797 d. 1809

Inger Maria Jansdatter f. 1799 d. 1808

Berthe Marie Jansdatter f. 1802 d. 1862

Ole Jansen f. 1805 d. 1806

Ingeborg Jansdatter f. 1805 d. 1808

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra før 1786 til 1807

 

Christopher Hendrichsen f. ca 1741 og Sara Michelsdatter f. ca 1746 kom til Moholt verk og døpte barn der fra 1786. Christopher nevnes på verket i 1801. Det står da at han "nyder pension ved verket". Sara døde på verket i 1802. Christopher giftet seg 2. gang i 1805 i Siljan med Marie Nilsdatter f. 1752. Hun var enke fra Naphaug. Christopher døde på Moholt verk i 1807.

 

Christopher Hendrichsen og Sara Michelsdatter sine barn:

Søren Christophersen f. ca 1779 d. 1838

Henrich Christophersen f. 1786

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1786

 

Petter Jonsen Rundqvist f. omkring 1755 og Anne Catrine Andersdatter f. omkring 1755 døpte et barn i 1786 bosatt på Moholt verk.

 

Barn:

Anne Lisbeth Pettersdatter f. 1786

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1789

 

Ei Maria f. ca 1729 døde på Moholt verk i 1789, 60 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1792

 

Hans Nilsen f. omkring 1760 og Maria Jacobsdatter f. omkring 1760. Døpte et uekte barn i Siljan i 1792. Hans kom fra Brevik og Maria fra Larvik, men bodde på verket.

 

Deres uekte barn:

Nils Hansen f. 1792

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1794

 

Johannes Johannesen f. omkring 1770 og Ingeborg Henriksdatter f. omkring 1770 døpte et barn i 1794 bosatt på Moholt verk.

 

Barn:

Johan Henrik Johannesen f. 1794

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1797

 

Abraham Ingvoldsen f. ca 1722 var gift to ganger og bosatt i Østre Porsgrunn. Han døde som enkemann på Moholt verk i 1797.

 

Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

 

Nevnt her i 1801 og 1813

 

Arne Halvorsen f. 1764 sine foreldre ble gift i Hedrum i 1763, men hans mor, Idde Halvorsdatter, ble siden gift med Isak Pedersen på Neset i Siljan. Arne fikk trolig et uekte barn som ble døpt i Hedrum i 1787. Barnet døde i Siljan samme året. Barnet mor var Maren Nilsdatter f. omkring 1765 fra Kvelle. Arne giftet seg 1. gang i Siljan i 1793 med Kari Nilsdatter f. 1750. Hun var enke etter Jens Pedersen Dåpan. De døpte et barn i 1796 bosatt på Dåpan. Dette barnet døde også. Arne nevnes i 1801 som hammersmedsvenn på Moholt verk. De bodde der med barn fra hans kones 1. ekteskap. De nevnes under verket, men bodde på en plass med jord. Kari døde på Moholt i 1813. Arne har så giftet seg 2. gang med Karen Kirstine Jonsdatter f. 1793 fra Øksenholt. Det er usikkert hvor lenge de bodde under Moholt verk. Arne døde på Dåpan i 1845 og Karen Kirstine døde der i 1873.

 

Arne Halvorsen og Maren Nilsdatter sitt uekte barn:

Halvor Arnesen f. 1787 d. 1787

 

Arne Halvorsen og Kari Nilsdatter sine barn:

Jens Arnesen f. 1796 d. 1796

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1802 til 1856

 

Søren Christophersen f. ca 1779 fra Moholt verk ble far til et uekte barn i 1802. Barnet mor var Kirsten Jacobsdatter f. 1780 fra Killemyr u/Kiste Søndre. Søren giftet seg 1. gang i Hedrum i 1802 med Rønnaug Iversdatter f. 1774 fra Auen i Hedrum. De ble bosatt på Moholt verk og Rønnaug døde der i 1814. Søren giftet seg på nytt samme året i Siljan med Olivia Ingebretsdatter f. ca 1769. Olivia døde på Moholt verk i 1834. Søren døde der i 1856.

 

Søren Christophersen og Rønnaug Iversdatter sine barn:

Christoffer Sørensen f. ca 1802

Iver Sørensen f. 1803

Sibille Sørensdatter f. 1805

Henrich Sørensen f. 1808 d. 1840

Rønnaug Sørensdatter f. 1812 d. 1812

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1806 og 1810

 

Hans Erichsen f. omkring 1775 og Helvig Flyberg f. omkring 1775 døpte et barn i 1806 bosatt på Moholt verk. Barnet ble gravlagt der i 1810.

 

Barn:

Inger Margrethe Hansdatter f. 1806 d. 1810

 

Familiark

 

 

 

Bosatt her fra 1807 til 1826

 

Aaste Iversdatter f. 1785 fra Kløverød giftet seg i Siljan i 1807 med Hans Nilsen f. ca 1790. De bodde begge på Moholt da de giftet seg. De ble bosatt på verket og Aaste døde der i 1826. Hans giftet seg på nytt og bodde videre på Moholt verk.

 

Barn:

Nils Hansen f. 1808 d. 1812

Dorte Hansdatter f. 1811 d. 1878

Nils Hansen f. 1813 d. 1815

Iver Hansen f. 1815 

Nils Hansen f. 1817

Karen Maria Hansdatter f. 1819

Mathias Hansen f. 1821

Anne Helvig Hansdatter f. 1823 d. 1825

NN Hansen f. 1826 d. 1826

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1809

 

Marte Larsdatter f. ca 1807 døde på Moholt verk i 1809, 2 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1811 og 1812

 

Christen Hansen f. 1768 fra Ulefoss jernverk giftet seg 2. gang i Holla i 1788 med Birte Pedersdatter f. 1766 fra Berganhaug under Holla prestegård. De døpte barn bosatt på Ulefoss jernverk i 1806 og 1807. I 1811 og 1812 døpte de barn bosatt på Moholt verk i Siljan.

 

Barn:

Peder Christensen f. 1806 d. 1806

Peder Christensen f. 1807 d. 1812

Ole Christensen f. 1811 d. 1868

Peder Christensen f. 1812

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1812 og 1832

 

Jørgen Pedersen Strøm f. ca 1742 døde i Siljan i 1812, 70 år gammel. Enken etter han, Ragnhild Strøm f. ca 1763, døde på Moholt verk i 1832. Ifølge Bakken var en byggmester som het Strøm i Siljan i forbindelse med byggingen av en maseovn på Moholt verket. Dette arbeidet startet i mars 1809. Dette var trolig han.

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1812 og 1813

 

Nils Hansen f. omkring 1780 og Ingeborg Olsdatter f. omkring 1780 kom begge fra Heddal. De giftet seg i Siljan i 1811, og døpte et barn i 1812 bosatt på Moholt verk. Barnet døde der i 1813.

 

Barn:

Hans Nilsen f. 1812 d. 1813

 

Famileiark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1813 til 1836

 

Jens Hermandsen f. ca 1788 giftet seg i Asker i 1811 med Anne Ingvoldsdatter f. omkring 1785. De kom til Moholt verk og døpte barn der fra 1813. Jens døde der i 1836.

 

Barn:

Hermand Jensen f. 1813 d. 1819

Maren Kirstine Jensdatter f. 1816

Anne Marie Jensdatter f. 1818

Maren Kirstine Jensdatter f. 1821

Hermand Jensen f. 1824

Laurine Jensdatter f. 1827

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1813 til 1834

 

Hans Sigurdsen f. ca 1770 giftet seg i Sauherad i 1802 med Helge Gulliksdatter f. ca 1773. De døpte et barn i Sauherad i 1804 bosatt på Haukedalen. (De kan ha fått flere barn i Sauherad.) De har siden kommet til Moholt i Siljan, der hennes mann fikk arbeid ved verket. De gravla et barn der i 1813. Hans døde bosatt på verket i 1834. Helge giftet seg 2. gang i Siljan i 1842 med enkemannen Nils Jacobsen f. 1787.

 

Hans Sigurdsen og Helge Gulliksdatter:

Birgitte Hansdatter f. 1804 d. 1862

Karen Hansdatter f. 1813 d. 1813

Sigurd Hansen f. 1814 d. 1890

Gullik Hansen f. 1818 d. 1819

Gunhild Hansdatter f. 1820 d. 1821

Gunhild Hansdatter f. 1822

 

Familieark

 

 

 

Se Moholt Verk etter 1814