| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I MOHOLT VERK u/MOHOLT

 


 

 

Jan Andersen f. 1741 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Gjertrud Christensdatter f. 1760, 2. gang med Kirsten Anundsdatter f. 1767 og 3. gang med Anne Christensdatter f. omkring 1770.

 

 

 

Jan Andersen, født 1741 i Siljan,[1] døpt 05.11.1741 i Siljan kirke.1

Han var sønn av Anders Andersen og Maren Tevsdatter på Moholt verk.

 

Han kom fra Moholt verk da han giftet seg 1. gang i Siljan i 1785.

 

Trol. 17/7-1785 i Sillien. Copul. 18/9-1785.

Uk. ved Moholt - Hammer, Jan Anders. og P. Giertrud Christensd. Ouestad.

Caut: Hans Ols. og Ole Lars. Dyring. Begge ved Hammeren.

 

De bodde på verket der Jan jobbet. Han nevnes i 1801 som mester-svenn.

 

Han ble enkemann i 1791, men i 1795 døper han en sønn bosatt på Verket med en ny kone, Kirsten Anundsdatter.

 

De hadde giftet deg i Lardal i 1793.

 

Bosatt på Moholt Jernverk  i 1801:

Jan Andersen m 2det ægteskab Husbonde Mæster-svend 36 (alder)

Kirsten Anundsdatter k 1ste ægteskab Kone 35 (alder)

Anders Jansen m Hans børn 11 (alder)

Marthe Jansdatter k Ugift Hans børn 15 (alder)

Kirsten Jansdatter k Hans børn 13 (alder)

Jan Jansen m Fælles børn 7 (alder)

Anund Jansen m Fælles børn 5 (alder)

Inger Marie Jansdatter k Fælles børn 2 (alder)

 

Jan giftet seg 3. gang i 1811.

 

Caut 8/9-1811.

Enkemand Jan Andersen Værket og Enken Anne Christensd. Værket.

Caut: Arne Daapen og Søren Eiet.

 

 

(1) Gift 18.09.1785 i Siljan kirke,[2] med Gjertrud Christensdatter, født 1760 på Neset i Siljan,[3] (datter av Christen Gundersen og Kirsten Larsdatter), død 1791 på Moholt Verk i Siljan,[4] gravlagt 14.03.1791 på Siljan kirkegård.4

 

Gjertrud:

Hun kom fra Neset.

 

Gjertrud døde på Moholt verk i 1791.

 

Gravlagt som "Giertrud Christensd. /: Jan Anders. hammerens k. 31 aar".

 

 

(2) Gift 08.09.1793 i Lardal i Vestfold,[5] med Kirsten Anundsdatter, født 1767,[6],[7] (datter av Anund Clemmetsen og Ingeborg Christophersdatter), død 1810 på Moholt Verk i Siljan,[8] gravlagt 25.02.1810 på Siljan kirkegård.8

 

Kirsten:

Hun kom Hannevold i Lardal da hun giftet seg.

 

Kirsten døde på Moholt verk i 1810.

 

Gravlagt som "Kirsten Amundsdatter Værket 38 aar".

 

 

(3) Gift 08.09.1811 i Siljan kirke,[9] med Anne Christensdatter, født omkring 1770.[10]

 

Anne:

Hun var enke og bosatt på Verket da hun giftet seg i 1811.

 

 

 

I.    Marta Jansdatter, (datter av Jan Andersen og Gjertrud Christensdatter) født 1786 på Moholt Verk i Siljan,[11] døpt 25.02.1786 i Siljan kirke,11 konfirmert 1801 i Siljan kirke,[12] død 1811 på Moholt Verk i Siljan,[13] gravlagt 17.03.1811 på Siljan kirkegård.13

      

       Jan Andersen ved Værket og k. Giertrud Christensdtr. - Marta

       Faddere: 1. Aase Pedersdtr. ibid 2. Ingebor Christensdtr. Ouestad 3. Ole Jansen Warme 4. Ole Larsen Dyring 5. Hans Olsen Tiose.

      

       Hun ble konfirmert som "Marthe Jansdatter". Dato, alder og sted ikke notert.

      

       Hun fikk et uekte barn i 1811 som "Marte Jansdatter Værket".

      

       Gravlagt som "Marthe Jansdatter Værket 24 aar".

 

      

       Forhold til Isach Knudsen, født 1787 på Kløva u/Kløverød i Siljan,[14] (sønn av Knud Siulsen og Helge Pedersdatter), døpt 05.05.1787 i Siljan kirke,14 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke.[15]

      

       Isach:

       Han kom fra Toklev u/Island.

      

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i 1811 som "ungkarl Isach Knudsen Toekleven".

 

 

       Deres uekte barn:

 

        A.    Jan Isachsen, født 17.02.1811 på Moholt Verk i Siljan,[16] døpt 24.02.1811 i Siljan kirke,16 død 1811 på Moholt Verk i Siljan,13 gravlagt 30.06.1811 på Siljan kirkegård.13

              

               Marte Jansdatter Værket hendes uægte Barn Jan til Barnefader udlagt ungkarl Isach Knudsen Toekleven

               Faddere: Marthe Ouen, Anna Eyet, Isach Ouen, Ole Kiste, Niels Værket.

              

               Gravlagt som "uægte Barn Jan Isaksen Værket 1 aar".

 

 

      

II.   Kirsten Jansdatter, (datter av Jan Andersen og Gjertrud Christensdatter) født 1787 i Siljan,[17] døpt 30.12.1787 i Siljan kirke,16 konfirmert 17.03.1805 i Siljan kirke.[18]

      

       Jan Andersen Hammer-Smed og k. Giertru Christensdtr. - Kisten

       Faddere:  1. Karen Larsdtr. ibid 2. Maren Olsdtr. ibid 3. Ole Larsen Dyring 4. Arne Halvorsen ibid 5. Christopher Hendricsen ibid.

      

       Konfirmert som "Kisti Jansdatter Værket 18".

      

       Hun giftet seg i 1813.

      

       Siljan - viet 17/1-1813.

       Uk. og Soldat David Fredriksen fra Fredrikværn og Pigen Kirsten Jansd. Moholt.

       Caut: Jan og Niels Moholt.

 

      

       Gift 17.01.1813 i Siljan kirke,[19] med David Fredriksen, født omkring 1785.

 

 

      

III. Anders Jansen, (sønn av Jan Andersen og Gjertrud Christensdatter) født 1789 på Moholt Verk i Siljan,[20] døpt 19.11.1789 i Siljan kirke,19 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,15 død 20.03.1864 på Stranda u/Austad i Siljan, gravlagt 25.03.1864 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Jan Andersen ved hammeren og k. Giertrud Christensdtr. -  Anders

       Faddere: 1. Ingebor Christensdtr. Kiste 2. Gunild Aslesdtr. Skielbred 3. Ole Isacsen Kiste 4. Halvor Nilsen og 5. Arne Halvorsen hammeren.

      

       Konfirmert som "Anders Jahnsen Værket 18".

 

       Han giftet seg i 1823.

      

       Siljan - viet 23/2-1823

       Uk. Anders Jansen, 25. Dagarbeider.

       Enken Margrete Rasmusd., 32. Huusmandsenke.

       Forl: Jan Andersen og Rasmus Jonsen Værket.

      

      

       Gift 23.02.1823 i Siljan kirke, med Margrethe Rasmusdatter, født ca 1785,10 død 25.08.1855 i Stranda u/Austad i Siljan, gravlagt 02.09.1855 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Margrethe:

       Hun var enke etter Jørgen Jørgensen f. 1781. Han var sønn av Jørgen Jørgensen Gonsholt Nordre.

      

       Se Stranden Bnr.8 u/Austad etter 1814

 

 

 

IV. Jan Jansen, (sønn av Jan Andersen og Kirsten Anundsdatter) født 1795 på Moholt Verk i Siljan,[23] døpt 22.02.1795 i Siljan kirke,22 død 1809 på Moholt Verk i Siljan,[24] gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.23

      

       Jan Andersen ved Værket og k. Kisten Anunsdtr. - Jan

       Faddere: 1. Karen Nilsdtr. Daapen 2. Sidsel Simonsdtr. Moholt 3. Peder Moholt 4. Arne Daapen 5. Povel Andersen ved Værket.

      

       Gravlagt som "Jan Jansen Wærket 14 aar".

      

      

 

V.   Anun Jansen, (sønn av Jan Andersen og Kirsten Anundsdatter) født 1797 på Moholt Verk i Siljan,[25] døpt 14.05.1797 i Siljan kirke,24 død 1809 på Moholt Verk i Siljan,23 gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.23

      

       Jan Andersen Moholt-Hammer og Kirsten Anundsdatter - Anund

       Faddere: Berthe Maria Warme, Maren Helgesdatter Moholt, Hans Olsen Tiose ved Værket, Halvor Nielsen ibid, Jan Olsen Warme ibid.

      

       Gravlagt som "Anun Jansen Wærket 12 aar".

      

      

 

VI. Inger Maria Jansdatter, (datter av Jan Andersen og Kirsten Anundsdatter) født 1799 på Moholt Verk i Siljan,[26] døpt 17.03.1799 i Siljan kirke,25 død 1808 på Moholt Verk i Siljan,[27] gravlagt 10.01.1808 på Siljan kirkegård.26

      

       Jan Andersen ved værket og Kirsten Amundsdatter  - Inger Maria

       Faddere: Anna Nielsdatter Ejet, Ingeborg Jensdatter Daapen, Halvor Nielsen ved værket, Ingebret Jacobsen Næss, Jørgen Jørgensen Daapan.

      

       Gravlagt som "Inger Marie Jahnsd. Værket 9 aar".

      

      

      

VII. Berthe Marie Jansdatter, (datter av Jan Andersen og Kirsten Anundsdatter) født 1802 på Moholt Verk i Siljan,[28] døpt 25.04.1802 i Siljan kirke,27 død 01.04.1862 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 06.04.1862 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Jan Andersen ved værket og Kisten Anundsdatter - Berthe Marie

       Faddere: Anne Nilsdtr. Eyet, Helvig Pedersdtr. værket, Peder Pedersen Qvislen, Henrich Christophersen værket, Nils Andersen ibid.

 

       Hun giftet seg i 1826.

      

       Siljan - viet 9/7-1826

       Uk. Peder Nilsen Bakkane Gurholt, 23. Tjenestedreng.

       Tjenestepige Birthe Marie Jansd. Værket, 26.

       Forl: Jan Andersen Værket og Christen Præstegaarden.

 

      

       Gift 09.07.1826 i Siljan kirke, med Peder Nilsen, født 1803 på Hogstad i Siljan,[30] (sønn av Nils Pedersen og Mari Erichsdatter), døpt 18.09.1803 i Siljan kirke,29 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[31] død 11.01.1839 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 10.02.1839 på Siljan kirkegård.[32]

      

       Se Moholt verk etter 1814

 

 

      

VIII. Ole Jansen, (sønn av Jan Andersen og Kirsten Anundsdatter) født 1805 på Moholt Verk i Siljan,[33] døpt 15.12.1805 i Siljan kirke,32 død 1806 på Moholt Verk i Siljan,[34] gravlagt 07.12.1806 på Siljan kirkegård.33

      

       Jahn Andersen Værket og Kirsten Anundsdatter, tvillingbørn Ole

       Faddere: Anne Nilsdtr. Eyet, Olivia Engebrethsdtr. Værket, Hans Erichsen ibid, Lars Olsen Dyring, Nils Andersen ibid.

      

       Gravlagt som "Ole Jahnsen Wærket 32 uger".

      

      

 

IX. Ingeborg Jansdatter, (datter av Jan Andersen og Kirsten Anundsdatter) født 1805 på Moholt Verk i Siljan,32 døpt 15.12.1805 i Siljan kirke,32 død 1808 på Moholt Verk i Siljan,26 gravlagt 10.02.1808 på Siljan kirkegård.26

      

       Ingeborg

       Faddere: Sidsel Helgesdtr. Eyet, Maren Jensdtr. Daapen, Halvor Nilsen Værket, Ole Olsen Eyet, Bernt Halvorsen Tolfsrød i Laurdal.

      

       Gravlagt som "Ingebor Jansd. Værket 2 aar".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 71.

[2]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[5]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 106.

[6]  1801 tellingen.

[7]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 720.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[21]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 232.

[22]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 82.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 98.

[29]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 290.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 267.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.