| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I KLØVERØD I 


 

Gråten u/Kløverød

 

 

Bosatt her fra 1765 til 1795

 

Maria Christensdatter f. 1740 kom fra Kløverød og var datter av Christen Rasmussen Kløverød. Hun giftet seg 1. gang i 1765 med Jens Pedersen f. 1743 fra Kvisla. De ble bosatt på Kløverød og Jens døde der i 1774. Maria giftet seg så 2. gang i 1777 med enkemannen Jacob Jensen f. 1739. De bodde videre på Kløverød og Jacob døde på plassen Gråten u/Kløverød i 1793. Maria døde der i 1795. De nevnes ikke som brukere på Kløverød i 1782, så de var da husmenn. Datteren Marte ble konfirmert i 1788 bosatt på Gråten så de var bosatt det i 1788. Maria bodde hele tiden på Kløverød og mulig også hele tiden på plassen Gråten.

 

Maria Christensdatter og Jens Pedersen sine barn:

Christen Jensen f. 1765 d. 1786

Marthe Jensdatter f. 1767 d. 1768

Marta Jensdatter f. 1770 d. 1842

Pernille Jensdatter f. 1772 d. 1774

 

Maria Christensdatter og Jacob Jensen sine barn:

Karen Jacobsdatter f. 1779 d. 1828

 

Familieark

 

 

 

I 1801 nevnes det bare 1. husmann under Kløverød. Dette var på plassen Kløva.