| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE

 


   

 

Hogstad Øvre Gnr.7

 

Landskyld 3 1/2 hud (1664) 

 

Eier i 1762: Captain Rasch

 

 

Litt fakta som Hogstad Øvre

 

 

De tidlige manntallene på Hogstad Øvre:

 

Ps. I de tidlige manntallene skiller de ikke bestandig mellom Øvre og Nedre Hogstad, men vi kan finne to oppsittere på Hogstad. Den ene nevnes under helgårder og den andre under halvgårder. Det er da Øvre som ble nevnt som helgård og Nedre som halvgård. De hadde samme skylden, 3 1/2 hud, men Nedre ble regnet som mindre verdt og nevnes som en halvgård.

 

OLE var den første vi hører om på Hogstad Øvre. Han nevnes der i 1528 og skylden ble da satt til 3 ½ hud. Gården hadde også ei sag. Gården var eid av Eik kirke med 6 skinn og presten der med 1 hud.

 

KNUT nevnes på Øvre Hogstad i saltverkskatten fra 1610 til 1614. 

 

I Von Pappenhelms jordbok ca 1615 nevnes følgende eiere på Hogstad øvre Nielz Norbøe (Nordby) vdj Thonnisberigh lhenn eier 2 huder, presten i Edannger (Eidanger prestebol) eier 1 hud, Edanngers kierche (Eidanger kirke) eier ½ hud

 

GJERT KISTE nevnes i 1647 som eier av 2 huder, Eidanger presteboel 1 hud og Eidanger kirke 1/2 hud.

 

NILS PAULSEN var på gården i 1645. Nils nevnes som bruker av gårdens 3 1/2 huder i 1647. Nils nevnes også i 1655. Nils Paulsen nevnes også som oppsitter på Øvre Hogstad (3 1/2 hud) i sogneprestens manntall 1664. Der nevnes han som 55 år med sønnen Torger på 12 år. I fogdens manntall 1664 nevnes Nils på Øvre Hogstad som 35 år og sønnen Torger som 16 år. Gården nevnes som fullgård. Nils nevnes i skattemanntallene på Øvre Hogstad frem til og med 1677. MAREN nevnes som oppsitter der frem til og med 1681. Dette var nok da enken etter Nils. PAUL var oppsitter fra 1682 og nevnes der fortsatt i 1688. Dette var nok sønn av Nils Paulsen. Han var der frem til 1690

 

I 1672 nevnes Hans Jacobsen Falk i Skien som eier av 2 huder i Øvre Hogstad, Slemdal kirke eide 1/2 hud og prestebolet eide 1 hud. Slik var eiersituasjonen frem til og med 1686.

 

I 1688 var det Willum Willumsen om hadde overtatt Hans Jacobsen sin eierdel. Ellers var kirkens eierdeler lik den i 1686. Under rosstjenesteskatten i 1700 var eiersituasjonen lik, bortsett fra at "Maren Willum Willimsen" eide 2 huder, så var nok Willum død.

 

LUKAS var oppsitter fra 1690 til ca 1710. Han ble skrevet som "Lukas Fjellet".

 

ISAK OLSEN nevnes som oppsitter under ekstraskatten på Øvre Hogstad i 1711 med kvinne, 2 barn og ei tjenestejente. 

 

Jocum Jensen i Laurvig kjøpte i 1712 2 huder i gården Hogstad på auksjon fra Jochum Hansen Fendts arvinger i Skien. (Hans Jocumsen Fendt nevnes som selger på veiene av arvingene.(Skjøte datert 19.09.1712)

 

I matrikkelutkastet i 1723 nevnes Jacob (Jocum) Jansen som eier av 2 huder, Eidanger Presteboel eide 1 hud og Eidanger kirke 6 skinn.

 

Greven i Larvik kjøpte i 1730 2 huder i Øvre Hogstad av Jocum Jensen for 180 rd. (Skjøte datert 18.11.1730)

 

Den dansk-norske kongen, Christian den 6'te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt "Grevlingene", overtok det gamle godset etter grevkapet fra kongen i 1817. "Grevlingene" greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

Kirkegodset:

 

Captain Rasch nevnes som eier under ekstraskatten i 1762. Dette må da ha vært kirkegodset. Se under Prestegården ang. eierskapet til kirkegodset.

 

Treschow ble senere eier også av denne delen.

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1645 til 1677 (Maren til 1681 og sønnen Paul til ca 1690)

 

Nils Paulsen f. ca 1610 og Maren NN f. omkring 1620 nevnes på Øvre Hogstad fra ca 1645. Etter 1677 er det trolig enken Maren som nevnes i skattemanntallene og fra 1682 var det Paul, som trolig var deres sønn. Paul nevnes der til ca 1690.

 

Barn:

Torkild Nilsen f. ca 1648

Paul Nilsen f. omkring 1650, muligens gift i 1683 med Ingri Tomasdatter f. omkring 1660. De trolovet ser i Gjerpen og der stod det at hans/de kom fra Slemdal.

Deres mulige barn:

Helvig Paulsdatter f. ca 1682 d. 1728

Thomas Paulsen f. ca 1695 d. 1768

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1690 til ca 1710

 

Lucas Ingebretsen f. ca 1665 var fra Island og hadde blitt nevnt der i 1689. Han var gift med Ragnhild f. ca 1666. Fra 1690 nevnes Lucas på Øvre Hogstad. Han var oppsitter der frem til ca 1710. Fra 1713 nevnes han på Fjellet i Luksefjell i Gjerpen. Der døde Ragnhild i 1741 og Lucas i 1756.

 

Barn:

Else Lucasdatter f. omkring 1690

Ole Lucasen f. ca 1691 d. 1741

Nils Lucasen f. ca 1697 d. 1753

Gulbrand Lucasen f. ca 1698 d. 1785

Inger Lucasdatter f. ca 1698 d. 1775

Michel Lucasen f. ca 1704 d. 1773

Ingebret Lucasen f. ca 1708 d. 1769

Birthe Lucasdatter f. 1713 d. 1739

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1711 til 1736

 

Isak Olsen f. ca 1670 var gift med Sissel Knudsdatter f. omkring 1675. Isak nevnes som oppsittere på Øvre Hogstad i 1711 og under matrikkelen i 1723. Han døde der i 1736.

 

Barn:

Anders Isaksen f. omkring 1700

Jacob Isaksen f. ca 1701 d. 1715

Anne Isaksdatter f. ca 1709 d. 1715

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1726 til ca 1762

 

Anders Isaksen f. omkring 1700 var sønn av overnevnte Isak Olsen Hogstad. Anders giftet seg 1. gang i 1726 med Karen Larsdatter f. omkring 1700 fra Island. Karen døde før 1734 for da giftet Anders seg 2. gang med Anne Jensdatter f. ca 1706. Anders døde før 1762 for da nevnes hans enke, Anne Jensdatter, som uformuende, gammel og fattig på Øvre Hogstad.

 

Anders Isaksen og Karen Larsdatter sine barn:

Anne Andersdatter f. 1727

Jacob Andersen f. 1729

 

Anders Isaksen og Anne Jensdatter sine barn:

Isach Andersen f. 1737 d. 1803

Jens Andersen f. 1745 d. 1747

Sissel Andersdatter f. 1748

Birthe Andersdatter f. 1754

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1742 til ca 1750

 

Johannes Olsen f. 1714 fra Grorud giftet seg i 1739 med Ingeborg Jensdatter f. ca 1718. Hun kan ha vært søster til undernevnte Jacob Jensen Hogstad Øvre. De fikk et barn i 1740 som jeg ikke finner døpt i Siljan. Siden døpte de barn bosatt på Øvre Hogstad fra 1742 og frem til og med 1750. Johannes fikk i 1745 bygselen på 1 hud 6 skinn av Øvre Hogstad. Fra 1753 døpte de barn bosatt på Grorud.

 

Se Grorud

 

 

 

Fra 1782 nevnes det to oppsittere på Hogstad Øvre. (Det var en delingsforretning i 1781. Tinglyst 07.09.1781.)

 

 

 

Bosatt her fra ca 1751 til 1783 (Ingeborg til 1800)

 

Jacob Jensen f. ca 1711 bodde på Hogstad i 1741 da han giftet seg med Ingeborg Nilsdatter f. 1718 fra Sølland. De bodde på Sølland etter at de giftet seg, men fra 1753 døpte barn på bosatt på Øvre Hogstad. De solgte gården Sølland i 1751, så de flyttet trolig da. Jacob døde på Øvre Hogstad i 1783 og Ingeborg døde der i 1800.

 

Barn:

Maria Jacobsdatter f. 1741 d. 1747

Helvig Jacobsdatter f. 1743 d. 1814

Jens Jacobsen f. 1744 d. 1801

Nils Jacobsen f. 1744 d. 1745

Anne Jacobsdatter f. 1747 d. 1818

Marie Jacobsdatter f. 1749 d. 1813

Ingeborg Jacobsdatter f. 1751 d. 1830

Dorthe Jacobsdatter f. 1753 d. 1793

Nils Jacobsen f. 1756 d. 1836

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1774 til 1800 (Amborg til 1826)

 

Jens Jacobsen f. 1744 var sønn av overnevnte Jacob Jensen. Jens giftet seg i 1774 med Amborg Arvesdatter f. 1755 fra Austad i Siljan. Jens døde på Hogstad Øvre i 1800 og Amborg døde der i 1826.

 

Barn:

Nils Jensen f. 1775 d. 1783

Gullik Jensen f. 1776

Jacob Jensen f. 1779 d. 1841

Arve Jensen f. 1781

Ingeborg Jensdatter f. 1784 d. 1787

NN Jensdatter f. 1786 d. 1786

Helvig Jensdatter f. 1787 d. 1787

Helvig Jensdatter f. 1788 d. 1788

Ingeborg Jensdatter f. 1789 d. 1845

Marte Jensdatter f. 1792

Nils Jensen f. 1794 d. 1864

Marie Jensdatter f. 1797 d. 1799

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1786

 

Ei Gjertrud Torgersdatter f. omkring 1760 døpte et uekte barn bosatt på Hogstad i 1786. Det er uvisst om hun bodde på øvre eller nedre. Faren var en ukjent Erik.

 

Hennes uekte barn:

Karen Eriksdatter f. 1789

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1781 til 1836

 

Nils Jacobsen f. 1756 var sønn av Jacob Jensen Øvre Hogstad. Nils giftet seg i 1781 med Margrethe Arvesdatter f. ca 1761. De ble bosatt på Hogstad Øvre og bodde der livet ut. Margrethe døde der i 1829 og Nils i 1836.

 

Barn:

Ingeborg Nilsdatter f. 1782 d. 1863

Birthe Nilsdatter f. 1784 d. 1785

Jacob Nilsen f. 1786

Helvig Nilsdatter f. 1789

Karen Nilsdatter f. 1791

Gulich Nilsen f. 1792 d. 1862

Dorthe Nilsdatter f. 1795 d. 1795

Nils Nilsen f. 1796 d. 1879

Arve Nilsen f. 1799 d. 1882

Dorthe Nilsdatter f. 1802

Knud Nilsen f. 1805

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1805 til 1842 (Ingeborg til 1857)

 

Jacob Jensen f. 1779 var sønn av Jens Jacobsen på denne gården. Han giftet seg i 1805 med Ingeborg Olsdatter f. 1784 fra Skilbred. De ble bosatt på Hogstad øvre, der Jacob overtok som bruker etter sine foreldre. De ble boende der livet ut. Jacob døde der i 1842 og Ingeborg i 1857.

 

Barn:

Marie Jacobsdatter f. 1805 d. 1806

Anne Helvig Jacobsdatter f. 1807

Jens Jacobsen f. 1810 d. 1810

Ingeborg Jacobsdatter f. 1812 d. 1823

Jens Jacobsen f. 1814

Maren Jacobsdatter f. 1815 d. 1883

Jacob Jacobsen f. 1818 d. 1819

Ole Jacobsen f. 1820 d. 1855

Ingeborg Jacobsdatter f. 1823

 

Familieark

 

 

 

Se Hogstad Øvre etter 1814