| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HØGSET


 

 

Hagen u/Høgset

 

 

Bosatt her fra 1797 til 1810 (Helvig til 1823)

 

Ole Erichsen f. 1767 fra Roligheten u/Prestegården giftet seg i 1797 med Helvig Gulbrandsdatter f. ca 1771.  Ole ble husmann på Høgset og nevnes der i 1801 som en av 5 husmann under gården. Ole døde på der i 1810 og Helvig i 1823. Hun nevnes som Ole Hagens enke, og to av barna ble konfirmert i 1821 og 1824 på Hagen, så hun bodde nok da på plassen Hagen u/Høgset.

 

Barn:

Gulich Olsen f. 1797

Ole Olsen f. 1799 d. 1799

Nils Olsen f. 1799 d. 1799

Erich Olsen f. 1800 d. 1800

NN Olsdatter f. 1802 d. 1802

Erich Olsen f. 1803 d. 1803

Nils Olsen f. 1804

Maren Olsdatter f. 1807

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1800 til ca 1814

 

Tor Larsen f. 1773 fra Øverbøhagen giftet seg 1. gang i Siljan i 1797 med Rønnaug Olsdatter f. 1774 fra Kjølnes. De døpte et barn på Engelstad i 1797, men kom så til en plass under Høgset. Tor nevnes der i 1801 som en av fem husmenn. Hans bror Torbjørn Olsen med sin kone var da bosatt hos dem. I 1813 ble Tor utlagt som far til et uekte barn som "Thor Larsen Hagen". Dermed var det nok plassen Hagen u/Høgset han bodde på. Barnet hadde han avlet med Kirsten Nilsdatter f. 1789 fra Kvisla. Tor giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1814 med enken på Puttekåsa u/ Rising, Maren Margrethe Henningsdatter f. 1773. Tor ble nå bosatt på Puttekåsa og Maren Margrethe døde der i 1827. Tor giftet seg så for 3. gang med enken fra Holmen under Rising søndre, Inger Lucasdatter f. 1780. Tor døde på Puttekåsa i 1847.

 

Tor Larsen og Rønnaug Olsdatter sine barn:

Anna Torsdatter f. 1797 d. 1810

Rønnaug Torsdatter f. 1801 d. 1801

Lars Torsen f. 1804 d. 1839

Gjøran Torsdatter f. 1804

Christense Torsdatter f. 1806 d. 1807|

Rønnaug Torsdatter f. 1808 d. 1808

 

Tor Larsen og Kirsten Nilsdatter sitt uekte barn:

Anne Torsdatter f. 1813 d. 1813

 

Tor Larsen og Maren Margrethe Henningsdatter sine barn:

Rønnau Torsdatter f. 1817 d. 1899

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1801 til 1809

 

Torbjørn Larsen f. 1775 fra Øverbøhagen giftet seg i Anne Andersdatter f. ca 1774 fra Prestegården. De døpte et barn bosatt på Øverbø i 1798. Anne døde etter fødselen. Torbjørn giftet seg 2. gang i 1800 med Maren Findsdatter f. 1770 fra Tveiten u/Gurholt. De døpte et barn bosatt på Øverbø i 1800, men fra 1801 nevnes de på en plass under Høgset. De bodde i 1801 hos Torbjørn som bror, Tor Olsen og hans familie. Tor og familien bodde nok på Hagen u/Høgset, så det var da plassen som også Torbjørn bodde på. Torbjørn døde der i 1809. Maren døde hos datteren Martha på Roligheten u/Prestegården i 1848.

 

Torbjørn Larsen og Anne Andersdatter sitt barn:

Lars Torbjørnsen f. 1798 d. 1798

 

Torbjørn Larsen og Maren Findsdatter sine barn:

Martha Torbjørnsdatter f. 1800 d. 1800

Martha Torbjørnsdatter f. 1802 d. 1857

Lars Torbjørnsen f. 1805 d. 1824

 

Familieark

 

 

 

 

Se Hagen etter 1814