| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØGSET

 


 

 

Amund Gulliksen f. 1762 og Kari Erichsdatter f. 1772 sin familie.

 

 

Amund Gulliksen, født 1762 på Siltvet i Lardal.[1],[2]

Han var sønn av Gullik Gundersen og Gunild Nilsdatter på Siltvet i Lardal.

 

Han var nok sønn av Gullik Gundersen på plassen Hjelm-Evjen under Siltvet i Lardal. 

 

Han kom fra Siltvet i Lardal ved vielsen i 1793.

 

Trol. 7/7-1793 i Sillien. Copul. 1/9-1793.

Uk. Anun Gullics. Siltved og P. Karen Ericsd. Snurren.

Caut: Anun Præstegaarden og Jens Rolighed.

 

Amund var skredder og de døpte barn bosatt på Snurren u/Prestegården i 1793 og 1794, på Gurholt i 1796, på Snurren igjen i 1799. Videre nå nevnes de under Høgset, der Amund var en av fem husmann i 1801.

 

Bosatt som husmann under Høgset i 1801:

Anun Gullichsen m 1ste ægteskab Mand Husmand uden jord, skrædder 40 (alder)

Kari Erichsdatter k 1ste ægteskab Kone 29 (alder)

Erich Anunsen m Deres børn 7 (alder)

Nils Anunsen m Deres børn 4 (alder)

Gullich Anunsen m Deres børn 1 (alder)

 

De flyttet til Hedrum og døpte ei datter i 1812 bosatt på Lauve i Hedrum. Det kan ha vært Amund som døde på plassen Danmark u/Skogen i Hedrum i 1812, gravlagt 31.12.1812 som" Anun Gullichsen Danmark 57 aar"?

 

 

Gift 01.09.1793 i Siljan kirke,[3] med Kari Erichsdatter, født 1772 i Siljan,[4] (datter av Erich Nilsen og Gunild Olsdatter), døpt 20.12.1772 i Siljan kirke,4 konfirmert 18.07.1790 i Siljan kirke.[5]

 

Kari:

Hun kom fra Snurren u/Prestegården.

 

 

 

I.    Gullik Amundsen, født 1793 på Snurren u/Prestegården i Siljan, død 1793 på Snurren u/Prestegården i Siljan, gravlagt 28.07.1793 på Siljan kirkegård.[6]

      

       Gravlagt som "Gullic Anuns og Ewen Anuns:Trolovede Anun Snurren og Karen Ericsd. Hiemmedøbte Tvillinger 1 dag".

                                                     

 

 

II.   Even Amundsen, født 1793 på Snurren u/Prestegården i Siljan,6 død 1793 på Snurren u/Prestegården i Siljan,6 gravlagt 28.07.1793 på Siljan kirkegård.6

      

       Gravlagt som "Gullic Anuns og Ewen Anuns:Trolovede Anun Snurren og Karen Ericsd. Hiemmedøbte Tvillinger 1 dag".

      

 

 

III. Erich Amundsen, født 1794 på Snurren u/Prestegården i Siljan,[7] døpt 28.09.1794 i Siljan kirke,7 død 1811 på Snurren u/Prestegården i Siljan,[8] gravlagt 20.10.1811 på Siljan kirkegård.8

      

       Anun Gullicsen Snurren og k. Karen Ericsdtr. - Eric

       Faddere: 1. Helvig Prgd. 2. Mari Ericsdtr. Høysæt 3. Peder Prgd. 4. Jens Rolighed 5. Nils Olsen Prgd.[Prgd. = Præstegaarden. IK]

      

       Gravlagt som "Erik Amundsen Snurren 15 aar".

      

 

 

IV. Nils Amundsen, født 1796 på Gurholt i Siljan,[9] døpt 11.12.1796 i Siljan kirke.9

      

       Anun Engebrictsen Gurholt og k. Karen Ericsdtr. - Nils (Faren navn skulle vært Gulliksen.)

       Faddere: 1. Pernille Olsdtr. ibid 2. Helvig Knudsdtr. 3. Jacob Andersen ibid 4. Povel Jacobsen ibid 5. Peder Knudsen ibid.

      

      

 

V.   Gullik Amundsen, født 1799 på Snurren u/Prestegården i Siljan,[10] døpt 17.11.1799 i Siljan kirke,10 død 1801 på Høgset eje i Siljan,[11] gravlagt 23.08.1801 på Siljan kirkegård.11

      

       Amund Gullichsen Snurren og Karen Erichsdatter - Gullich

       Faddere: Karen Pedersdatter Høysæth, Maria Erichsdatter Præstegd., Hans Olsen Høysæth, Solve Olsen Præstegaard., Anders Jacobsen Gonsholt.

      

       Gravlagt som "Gullich Anunsen Høyset eyet 2 aar".

      

      

 

VI. Ole Amundsen, født 1802 på Høgset eje i Siljan,[12] døpt 04.12.1802 i Siljan kirke,12 død 1803 på Høgset eje i Siljan,[13] gravlagt 02.01.1803 på Siljan kirkegård.13

      

       Anun Gullichsen Høyseth Eyet og Karen Erichsdatter - Ole

       Faddere: Karen Pedersdtr. Høysæth, Karen Halvorsdtr. ibid, Hans Olsen ibid, Ole Andersen, Nils Andersen ibid.

      

       Gravlagt som "Ole Anunsen Høysæth eyet 3 uger".

      

      

 

VII. Anne Amundsdatter, født 1804 i Siljan,[14] døpt 30.09.1804 i Siljan kirke,14 død 1805 på Høgset eje i Siljan,[15] gravlagt 21.07.1805 på Siljan kirkegård.15

      

       Anun Gullichsen Skrædder og Karen Erichsdatter - Anne

       Faddere: Maria Erichsdtr. Gurholt, Giertrud Thomasdtr. Høysæth, Ole Erichsen Høysæth-Eyet, Peder Jacobsen Høysæth, Christopher Ingebrichsen.

      

       Det må være hun som i 1805 ble gravlagt som "Gunnild Anundsd. Høysæt-eyet ¾ aar". Et sted ble nok navnet skrevet galt.

      

      

 

VIII. Gullik Amundsen, født 1806 i Siljan,[16] døpt 16.11.1806 i Siljan kirke.16

      

       Anun Gullichsen Skrædder og Karen Erichsdatter - Gullich

       Faddere: Anne Iversdtr. Kløverøe, Maren Christensdtr. ibid, Abraham Isachsen ibid, Nils Henrichsen Præstegaarden, Johannes Jacobsen ibid.

      

      

 

IX. Anne Magrethe Amundsdatter, født 1812 på Løve i Hedrum, døpt 02.10.1812 i Hedrum kirke.[17]

      

       Anne Magrethe foreldre Anund Gullechsen og Kari Erichsdatter Løve

       Faddere: Klokkerens hustru Maren Olsdatter Lunde, købmand Brun i Laurvig, Jon Torsen Løve, Ambros Erichsen Setre.

 

      

       Gift 30.07.1841 i Hedrum,[18] med Lars Halvorsen, født ca 1816 (sønn av Halvor Larsen).

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 926.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 74.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 100.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[15]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[17]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 3 (1807-1816), skannet av digitalarkivet, side 123.

[18]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 5 (1835-1848), skannet av digitalarkivet, side 251.