| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT


 

 

Haugen u/Gurholt

 

Colbjørn Knudsen fikk i 1762 tillatelse av Greven til å rydde plassen Haugen. I 1768 fikk han bygsel på plassen. Da var det meste av jorden ryddet og husene ferdige.

 

Ps. Presten skrev noen steder Hougen for plassen Hagen, men han skrev også Houen for plassen Haugen, så her er det fort å blande.

 

 

Bosatt her fra 1762 til 1783 (Colbjørn bodde der videre.)

 

Lisbeth Olsdatter f. 1722 var datter av Ole Olsen Gurholt. Hun giftet seg i 1751 med Colbjørn Knudsen f. ca 1732. De døpte et barn på Gurholt i 1751. De døpte så et barn uten av det stod noe stedsnavn i 1753, før de i 1756 døpte et barn bosatt på Slettekollen u/Sølland. Fra 1762 nevnes de på Gurholt igjen. Colbjørn ryddet der plassen Haugen. Lisbeth døde på Haugen i 1783 og Colbjørn giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Barn:

Knud Colbjørnsen f. 1751 d. 1752

Knud Colbjørnsen f. 1753 d. 1779

Mari Colbjørnsdatter f. 1756 d. 1835

Kari Colbjørnsdatter f. 1759 d. 1777

Ole Colbjørnsen f. 1762 d. 1802

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1784 til 1788

 

Johanne Jonsdatter f. 1741 giftet seg 1. gang i 1784 med enkemannen på Haugen, Colbjørn Knudsen f. ca 1732. De bodde videre på Haugen. Colbjørn døde der i allerede i 1785. Johanne giftet seg så 2. gang med Nils Andersen f. ca 1763. Dette ble et enda kortere giftemål, da Nils ble gravlagt 20 dager etter giftemålet. Johanne giftet seg så 3. gang i 1786 med Ole Jensen f. 1750 fra Tudal. Heller ikke dette ble et langt ekteskap. Ole døde før det var gått et år, i 1787. Johanne giftet seg 4. gang i 1788 og bodde videre på Haugen.

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1788 til 1811

 

Lars Siversen f. ca 1761 var soldat i det "Laurdalske Copagnie" da han giftet seg i 1788 med den overnevnte enken Johanne Jonsdatter f. 1741. Mulig han da kom fra Lardal. Lars ble med dette husmann på Haugen u/Gurholt. Johanne døde på Haugen i 1806. Lars giftet seg samme året på nytt med Anne Larsdatter f. 1765. Hun bodde på Haugen da de giftet seg, så hun kan jo ha tjent der før de giftet seg. Hennes foreldre døde på Øverbøhagen. Lars døde før 1811, for da var Anne enke og giftet seg 2. gang og bodde videre på plassen.

 

Lars Sivertsen og Anne Larsdatter sine barn:

Simon Larsen f. 1807 d. 1810

Lars Larsen f. 1811 d. 1814

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1779

 

Knud Colbjørnsen f. 1753 var sønn av overnevnte Colbjørn Knudsen og Johanne Jonsdatter på Haugen. Knud giftet seg i 1779 med Anne Andersdatter f. 1743 fra Solverød. De bodde hos hans foreldre på Haugen i 1779 og fikk tvillinger. Moren døde rett etter fødselen og Knud døde bare ca 14 dager etter henne. Tvillingene ble tatt vare på av familie. Anders døde som liten, for han nevnes ikke i skifte etter deres farmor i 1783.

 

Barn:

Colbjørn Knudsen f. 1779 

Anders Knudsen f. 1779 d. før 1783

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1811 til 1839 (Birthe til 1851)

 

Halvor Olsen f. 1786 var fra Rønningen u/Rød. Han bodde på Gonsholt da han giftet seg i 1811 med enken på Haugen, den overnevnte Anne Larsdatter f. 1765. Anne døde på Haugen i 1815. Halvor giftet seg 2. gang i 1816 med Birthe Olsdatter f. 1784 fra Gurholt. De bodde videre på Gurholt og Halvor døde der i 1839. Birthe i 1851.

 

Barn:

Ole Halvorsen f. 1817

Jan Halvorsen f. 1820 d. 1853

Peder Halvorsen f. 1824 d. 1902

Anne Halvorsdatter f. 1828 d. 1912

 

Familieark

 

 

 

Se Haugen etter 1814