| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT

 


 

 

 

Halvor Olsen f. ca 1692 og Randi Olsdatter f. ca 1710 sin familie.

 

 

 

Halvor Olsen, født ca 1692 på Gurholt i Siljan,[1] død 1764 på Austad Saga i Siljan,[2] gravlagt 06.05.1764 på Siljan kirkegård.2

Han var sønn av Ole Torsen Gurholt.

 

Halvor giftet seg i 1730.

 

Trol. 26/7-1730 (i Slemdahl). Copul. 13/8-1730.

Halfvor Olssøn Guurholt med Randie Olsd. Røe.

Caut: Joen Svendssøn Ouestad og Niri Halfvorssøn Gunsholt.

 

De døpte barn bosatt på Gurholt frem til og med 1742.

 

Fra 1749 nevnes de på Saga u/Austad.

 

Uformuende under Austad 1762:

Uformuende Halvor Savens og kone, 2de gammle og fattige folk

 

Halvor døde på Saga u/Austad i 1764.

 

Gravlagt som "Halvor Olsøn Questad Saugen 85 aar".

 

 

Gift 13.08.1730 i Siljan kirke,[3],[4] med Randi Olsdatter, født ca 1710 på Rød i Siljan,3,[5] (datter av Ole Olsen og Kjersti Nirisdatter), død 1773 på Austad Saga i Siljan,[6] gravlagt 18.04.1773 på Siljan kirkegård.6

 

Randi:

Randi kom fra Rød.

 

Hun døde på Saga u/Austad i 1773.

 

Gravlagt i 1773 som "Randi Olsd. Saugen 60 aar".

 

 

 

I.    Marthe Halvorsdatter, født 1731 på Gurholt i Siljan,1 døpt 30.09.1731 i Siljan kirke,[7] død 1808 på Skippervold i Holla, gravlagt 15.10.1808 i Holla.[8]

      

       Halfvor Olsen Guurholt og Randie Olsdatter - Marthe

       Faddere: baaren af Marj Olsdatter Guurholt Eje, Giørrand Olsdatter Røe, Olle Olsen Røe, Peder Finsen Guurholt Eje, Tor Olsen Guurholt.

      

       Det var trolig hun som giftet seg i Holla i 1763? Hun er den jeg finner i Eidanger/Siljan som passer og som ikke setter andre spor etter seg.

      

       Ekstraskatten i Holla 1762 - 64: (avskrift av Nils Johan Stoa 1993)

       På Skippervoll;

       Annund Sørensøn (flyttet hit til Skippervoll u. Søndre Fen mai 1763) og

       Margith Halvorsdtr (gifet seg med Annund Sørensøn og flyttet hit fra snekker Jørgen Gotfredsøn i Porsgrunn nov. 1763)

      

       Holla - Forlovet 06.11.1763, gift 04.12.1763

       Annund Sørensen Skippervold og Margithe Halvorsdatter af Eidanger Præstegield.

       Caut. Isach Jacobsen Fæn og Svennum Harralsen Fæn.

      

       De ble bosatt på Skippervold u/Fen søndre i Holla.

      

       Gravlagt som "Margit Halvorsdatter Skippervold 86 aar".

 

      

       Gift 04.12.1763 i Holla,8 med Anun Sørensen, født 1737 i Holla (sønn av Søren Anundsen og Aslaug Larsdatter), døpt 07.08.1737 i Holla,8 død 1796 på Skippervold i Holla, gravlagt 22.01.1796 i Holla.8

      

       Anun:

       Søren Anunsens og Aslov Larsdatters Anund.

       Faddere: Anders Torsnæs, Thor Fæhn, Thoer Fæhn, Ole Olsen gevorb., Catrina Fæhn, Marte Søvestrand.

 

       Se Solumslekt.org

 

 

 

      

II.   Ole Halvorsen, født 1733 på Gurholt i Siljan,1 døpt 04.10.1733 i Siljan kirke,[9] konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[10] død 1764 på Austad i Siljan, gravlagt 05.08.1764 på Siljan kirkegård.[11]

      

       Halvor Olsen Guurholt og Margrethe Olsdatter - Olle. (Dette er trolig feilskrevet for Randi Olsdatter. JO)   

       Faddere: baaren af Marj Olsdatter Guurholt Eyet, Rønnou Olsdatter Serchland, mandfaddere: Olle Olsen Guurholt, Peder Fhindsen Guurholt Eyet, Thoer Olsen Guurholt.

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1754 som "Ole Halvorsen Sarcland 22 aar".

      

       Austad 1762:

       Drenger over 12 aar: Niels Andersen, Ole Halvorsen.

      

       Gravlagt i 1764 som " Ole Halvardsøn Ouestad 32 aar".

      

 

 

III. Kirsten Halvorsdatter, født 1739 på Gurholt i Siljan,[12],[13] døpt 25.01.1739 i Siljan kirke.13

      

       Halvor Gurholt og Randi Olsdatter ægte datter Nom. Kirsten                                      

       Faddere: baaren af Aane Røes kone Ingeborg Olsdatter, Giøran Olsdatter Gurholt, mandfaddere: Aane Røe, Bertel Olsen Gurholt.

 

      

       Gift 24.01.1782 i Siljan kirke med Christen Berentsen , født ca 1751, konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke, død 1784 på Kvisla i Siljan, gravlagt 01.02.1784 på Siljan kirkegård.

      

       Se Kvisla

      

      

 

IV. Gulbrand Halvorsen, født 1742 på Gurholt i Siljan,[14] døpt 15.05.1742 i Siljan kirke,17 død 1798 i Siljan,[15] gravlagt 03.06.1798 på Siljan kirkegård.18

      

       Halvor Olsen Guurholt og Ragnild ( Skulle nok vært Randi) Olsdatters søn Guldbrand          

       Faddere: baaren af Knudt Gonsholtis koene Helge Gullichsdatter, Anna Pedersdatter Guurholt, mandfaddere: Aani Røe, Niri Olsen Gonsholt.

      

       Søndre Kiste 1762:

       Drenger over 12 aar: Gulbrand Halvorsen

      

       Det var trolig han som ble utlagt som far til et uekte dødfødt barn i 1781 som "Gulbran Halvorsen Moholt, Land-værn-soldat". Han er den eneste i Siljan med dette navnet i rett alder jeg har registrert.

      

       Han giftet seg i 1793

      

       Trol. 19/10-1792 i Sillien. Copul. 3/7 (2?)-1793.

       Uk. Gulbran Halvors. og P. Lisbet Andersd.

       Caut: Lars og Jon Ouestad.

 

       Gulbrand døde i Siljan i 1798.

      

       Gravlagt som "Guldbrand Halvorsen 54 aar".

 

 

       Forhold til Gunild Andersdatter, født 1739 på Lanner i Eidanger,14,[16] (datter av Anders Knudsen og Anne Nilsdatter), døpt 13.12.1739 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 14.08.1757 i Siljan kirke,[18] død 1783 på Kvisla i Siljan,16 gravlagt 02.02.1783 på Siljan kirkegård.16

      

       Gunild:

       Hun ble i 1764 nevnt i et skriftemål om leiermål:

       16. september Gunhild Andersdatter Naphoug for begangen leiermaal med Soldat Gulbrand Olsen Naphoug, Begges 1. leiermaal.

 

      

       (2) Gift 03.07.1793 i Siljan kirke,4 med Lisbeth Andersdatter, født ca 1753.12

      

       Lisbeth:

       Hun var bosatt hos Jon Aslesen på Søndre Kiste i 1801 som "Lisbeth Andersdtr., 48 år, Enke 1ste gang, Almisselem".

 

 

      

        A.    NN Gulbrandsdatter, (datter av Gulbrand Halvorsen og Gunild Andersdatter) født 1781 på Naphaug i Siljan,[19] død 1781 i Siljan,[20] gravlagt 25.07.1781 på Siljan kirkegård.23

              

               Gunil Andersdtr. Nabhoug (efr 1764 og 1771) fik begravet et dødfød P. B.,

               for hvilket blev angivet som barne-fader Gulbran Halvorsen Moholt, Land-værn-soldat.

               Merknad: Anmeldt fogden 26.July  (side 83 - uægte)

              

               Gravlagt som "Gunil Andersd. dødfødte uægte P.B.".

 

 

 

      

V.   Jon Halvorsen, født 1749 på Austad Saga i Siljan,[21] døpt 27.04.1749 i Siljan kirke.22

      

       Halvor Olsen Ouestad Saugen og Randi Olsdatters søn Joen                                                    

       Faddere: baaren af Arve Ouestads kone Birthe Larsdatter, Margrete Larsdatter ibid, mandfaddere: Lars Nordre Kiste, Anders Thomasen Ouestad.

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Skifte etter moren.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Solumslekt, Solumslekt.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 8.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet.

[12]  1801 tellingen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 50.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 75.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 57.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 138.