| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HAGEN u/GURHOLT

 


 

 

 

Ole Jonsen f. 1740 og Kirsten Jonsdatter f. 1739 sin familie

 

 

 

Ole Jonsen, født 1740 i Siljan,[1] døpt 20.11.1740 i Siljan kirke,1 konfirmert 21.10.1759 i Eidanger kirke,[2] død 1797 på Hagen u/Gurholt i Siljan,[3] gravlagt 09.04.1797 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Jon Pedersen Bingholt og Mari Jacobsdatter i Siljan.

 

Ole bodde på Hagen u/Gurholt da han giftet seg i 1777.

 

Siljan - Trol. 11/5-1777. Cop. 27/7-1777.

Ole Jons. Gurholt Hougen og p. Kirsten Jonsd. Schielbred.

Caut: Torjer Trons. Sillien og Nils Larsøn Gonsholt.

 

Ole fikk han festeseddel på plassen Hagen u/Gurholt. (Ifølge Bakken i 1777.)

 

Ole døde på Hagen u/Gurholt i 1797. Han nevnes da som skomaker.

 

Han ble gravlagt som "Ole Jonsøn Skomager paa Gurholt 58 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 288a

Skifte 15. mai 1797 paa pladsen Hagen under gaarden Guurholt i Slamdahl annex

Ole Jonsen, død - Enke Kirsti Jonsdatter

Arvinger:

Den afdødes:

1. Broder Peder Jonsen Sortedahl i Slemdahl, myndig

2. Broderen Hans Jonsen, død og efterlat sig 3 børn: a. Ole Hansen myndig og opholder sig i Schien,

b. Jon Hansen myndig, Maren Hansdatter 18 aar og tiener hos H. Apoteqer Mylertz i Schien

Laugvære for enken hennes broder Ole Schielbred

Formynder for barn morbroder Mads Jensen Ster af Schien.

 

(Formynderen ”morbroderen” Mads Jensen Stær i Skien giftet seg 2. gang i 1783 med ei Ragnhild Andersdatter. Mads Jensen var formynder for barna i skifte her som da var barna til Hans Jonsen. Hans Jonsen sin kone, og barnas mor, var ei Anne Andersdatter fra Skien. Morbroder må her forståes som onkel, gift med mors søster. Anne Andersdatter må da ha vært søster til den Ragnhild Andersdatter som var gift med Mads Jensen Stær i 1797.) 

 

Kirsten giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

 

Gift 27.07.1777 i Siljan kirke,[4] med Kirsten Jonsdatter, født 1739 på Skilbred i Siljan,[5] (datter av Jon Bjørnsen og Karen Johannsdatter), døpt 18.10.1739 i Siljan kirke,5 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[6] død 1803 på Hagen u/Gurholt i Siljan,[7] gravlagt 05.06.1803 på Siljan kirkegård.7

 

Kirsten:

Hun giftet seg 2. gang i 1803 med Nils Olsen f. 1766 fra Kjølnes u/Gurholt.

 

 

 

I.    Jon Olsen, født 1778 på Hagen u/Gurholt i Siljan,[8] døpt 27.09.1778 i Siljan kirke,8 død 1779 på Hagen u/Gurholt i Siljan,[9] gravlagt 10.01.1779 på Siljan kirkegård.9

      

       Ole Jonsen Gurholt-Eje og k. Kirsten Jonsdtr. - Jon

       Faddere: 1. Birte Jonsdtr. Surdal 2. Karen Christensdtr. Sillien 3. Peder Jonsen Surdal 4. Johannes Jonsen Kiste 5. Jacob Andersen Sillien.

      

       Gravlagt som "Jon Ols. Gurholt 15 uger".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 56.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.