| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT 


 

 

Hagen u/Gurholt

 

Ps. Presten skrev noen steder Hougen for plassen Hagen, men han skrev også Houen for plassen Haugen, så her er det fort å blande.

 

 

Bosatt her fra ca 1765 til ca 1782

 

Nils Larsen f. 1736 giftet seg i 1763 med Maren Knudsdatter f. 1740. De kom begge fra Gonsholt. De døpte barn bosatt på Gonsholt til 1766. Resten av barna ble født på Gurholt. Der nevnes de ved noen anledninger på plassen Hagen så de kan ha bodd der hele tiden de var på Gurholt. Nils fikk festeseddel på rydningsplassen Hagen i 1775. Det var nok da nyryddet. De døpte barn bosatt på Gurholt til 1782. Familien har etter dette flyttet fra Siljan. De døde begge i Larvik i 1788.

 

Barn:

Anne Nilsdatter f. 1764 d. 1764

Lars Nilsen f. 1766

Helvig Nilsdatter f. 1769 d. 1775

Sissel Nilsdatter f. 1771

Hans Nilsen f. 1774 d. 1781

Jacob Nilsen f. 1777 d. 1777

Anne Nilsdatter f. 1779 d. 1781

Anna Nilsdatter f. 1782

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1777 til 1797

 

Ole Jonsen f. 1740 giftet seg i 1777 med Kirsten Jonsdatter f. 1739 fra Skilbred. Ole bodde da på plassen Hagen u/Gurholt. Han fikk bygselseddel på plassen Hagen og døde det i 1797. Kirsten giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Barn:

Jon Olsen f. 1778 d. 1779

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1802

 

Nils Olsen f. 1766 fra Kjølnes u/Gurholt giftet seg i 1798 med den overnevnte enken på Hagen, Kirsten Jonsdatter f. 1739. De bodde videre på Hagen og Nils døde der i 1802. Kirsten giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1803 til 1818

 

Ole Pedersen f. 1774 fra Kløverød giftet seg i 1803 med enken på Hagen, den overnevnte Kirsten Jonsdatter f. 1739. Karen døde bare etter noen få måneder i 1803. Ole giftet seg 2. gang i Sissel Andersdatter f. 1774 fra Kvislarønningen. Jeg har ikke funnet giftemålet deres, men de døpte barn bosatt på Hagen fra 1806. Sissel døde på Hagen i 1815. Ole giftet seg så 3. gang i 1815 med Maren Andersdatter f. 1793 fra Gonsholt. Ole døde i 1818 ved drukning. Han bodde da fortsatt på Hagen. Enken Maren Andersdatter giftet seg på nytt i samme året, i 1818, med Nils Knudsen f. 1788 fra Rød. De fikk flere barn og bodde livet ut på Hagen. (Maren døde der i 1847 og Nils i 1869.)

 

Ole Pedersen og Sissel Andersdatter sine barn:

Peder Olsen f. 1806 d. 1810

Anders Olsen f. 1809 d. 1810

Ingeborg Olsdatter f. 1811

 

Ole Pedersen og Maren Andersdatter sine barn:

Sissel Olsdatter f. 1816 d. 1900

Ole Olsen f. 1818 d. 1818

 

Familieark

 

 

 

Se Hagen etter 1814