| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | GRORUD |


 

Stendalen u/Grorud

 

 

Bosatt her i 1752 (1762)

 

Tore Michelsdatter f. ca 1672 døde på Grorud i 1752 og ble gravlagt som Lars Grorud sin enke. Dette kan ha vært på Stendalen for denne Lars kan ha vært den Lars som nevnes som almisselem på Stendalen i 1762.

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra ca 1760 til 1775

 

Knud Jensen f. ca 1700 trolovet seg i Gjerpen og giftet seg 1. gang i Siljan i 1755 med enken fra Gjerpen, Marthe Hansdatter f. ca 1684. De nevnes i 1762 på Stendalen u/Grorud. Det er da noe usikkert når de kom dit. Marthe døde der i 1767. Knud giftet seg 2. gang i Siljan i 1769 med piken Anne Halvorsdatter f. omkring 1720 fra Prestejordet. Knud døde på Stendalen i 1775.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1765

 

Gregar Sondresen f. ca 1738 og Gjertrud Tollefsdatter f. omkring 1730 døpte et barn bosatt på Stendalen i 1765. Gregar døde på Vanebo i 1766.

 

Barn:

Hege Gregersdatter f. ca 1760 d. 1816

Gøran Gregersdatter f. 1765

 

Familieark

 

 

Bosatt her i 1772

 

Rønnaug Christophersdatter f. ca 1752 var datter av Christoffer Kittelsen på Bjørndalen u/Island. Hun døpte et uekte barn i 1772 bosatt på Stendalen. Barnefaren var Rasmus Clementsen f. 1748 fra Gol i Hallingdal. Vi ser hennes bror Lars under her også nevnes på Stendalen da han giftet seg i 1764. Deres far kan jo ha bodd her på den tiden.

 

Se under hennes far på Bjørndalen u/Island

 

 

 

 

Bosatt her fra 1774 til ca 1777

 

Lars Christoffersen f. ca 1747 nevnes som bosatt på Stendalen da han giftet seg i 1774 med Gunild Olsdatter f. ca 1749 fra Grorud. De døpte barn bosatt på Stendalen i 1774 og 1776. Fra 1778 nevnes de på Bjørndalen u/Island.

 

Se Bjørndalen u/Island

 

 

 

 

Bosatt her fra 1776 til 1809 (Margith til 1817)

 

Margith Ellefsdatter f. ca 1734 var født i Tinn og kom med foreldrene til Solum i Luksefjeld. Margith giftet seg 1. gang i Sauherad i 1753 med Kittil Torsen f. 1709 fra Bentsrud i Heddal. De døpte først barn i Sauherad før de nevnes som husmenn på Fjeldet i Luksefjeld. De kom så til Økter i Luksefjeld. Der døde Kittil i 1769. Margith giftet seg så 2. gang i Siljan i 1776 med Knud Thorsen f. ca 1744. De ble bosatt på Stendalen u/Grorud. Knud døde der i 1809 og Margith i 1817.

 

Margith Ellefsdatter og Kittil Torsen sine barn:

Anne Kittilsdatter f. 1754 d. 1793

Magnild Kittilsdatter f. 1756 d. 1756

Ingeborg Kittilsdatter f. 1757 d. 1757

Ellef Kittilsen f. 1759 f. 1760

Thore Kittilsen f. 1761 d. 1780

Gro Kittilsdatter f. 1764

Ellef Kittilsen f. 1767

 

Margith Ellefsdatter og Knud Thorsen sine barn:

Thor Knudsen f. 1777 d. 1777

Gunild Knudsdatter f. 1778 d. 1832

Thor Knudsen f. 1781 d. 1801

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1805 til 1833

 

Nils Findsen f. 1758 fra Tveiten u/Gurholt giftet seg i 1805 med Gunild Knudsdatter f. 1778. Hun var datter av overnevnte Knud Thorsen Stendalen. De blir bosatt på Stendalen og levde der livet ut. Gunild døde der i 1832 og Nils i 1833.

 

Barn:

Marthe Nilsdatter f. 1806 d. 1806

Ole Nilsen f. 1808 d. 1810

Knud Nilsen f. 1811 d. 1858

Marthe Nilsdatter f. 1814 d. 1814

Marthe Nilsdatter f. 1815

Ole Nilsen f. 1818 d. 1818

Ole Nilsen f. 1820 d. 1820

 

Familieark

 

 

 

 

 Se Steindalen u/Grorud etter 1814