| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | GRORUD |


 

 

Grorudplassen (Larønningen) u/Grorud

 

 

 

 

Bosatt her fra 1768 til 1773

 

Halvor Olsen f. ca 1740 kan ha vært bror av Rasmus Olsen Halling på Grorud. Han hadde en bror som het Halvor som var født i 1742. Halvor bodde på Grorud eje da han giftet seg i Siljan i 1768 med Randi Andersdatter f. ca 1749. Hennes far var husmann u/Grorud. De døpte barn bosatt på Grorud frem til 1771 og bodde der til ca 1773. Familien flyttet til Hedrum der Halvor bygslet en tredjepart av Sundby Vestre fra 1773 til 1805. Han drev også halvparten av Breidal fra 1783 til 1794. I bygdeboken for Hedrum står det at han var fra Hallingdal. Dette har de nok funnet dette i en av sine kilder. De har ikke koblet han mot denne familien og Siljan. Randi døde på Sundby Vestre i 1809, 60 år gammel. Halvor døde der i 1813, 73 år gammel.

 

Barn:

Kirsti Halvorsdatter f. 1768

Maren Halvorsdatter f. 1771  

Elen Halvorsdatter f. 1774

Anders Halvorsen f. 1782

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1774 til 1779

 

Gulbrand Helgesen f. ca 1733 giftet seg trolig i Sigdal i 1768 med Sonne Knudsdatter f. ca 1748. De kom til Toa u/Island i Siljan og døpte døpte barn der fra 1770. De bodde fra 1774 til 1779 på Grorud i Siljan. Gulbrand fikk der feste på plassen Larønningen u/Grorud i 1775. Ifølge festeseddelen så overtok han plassen etter Halvor Olsen som hadde brukt den uten festeseddel. En sønn av Gulbrand døde på Grorud ejet i 1779. De nevnes i Bragernes i 1801.

 

Barn:

Ingeborg Gulbrandsdatter f. 1770

Helge Gulbrandsen f. 1774

Knud Gulbrandsen f. 1778 d. 1779

Ole Gulbrandsen f. 1780

Peder Gulbrandsen f. 1785

Oline Gulbrandsdatter f. 1788

Gulbrand Gulbrandsen f. 1793

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her 1781 til 1804 (Live til 1808)

 

Nils Helgesen f. ca 1748 giftet seg i Siljan i 1780 med Live Jonsdatter f. ca 1748 fra Grorud. De døpte et barn i 1781 bosatt på Grorud. I 1783 døpte de barn bosatt på Toe u/Island, men fra 1784 nevnes de igjen på Grorud. De nevnes som husmenn på Grorud i 1801 og da sønnen Jon ble konfirmert i 1801 stod det at han bodde på Larønningen. Ut fra dette var nok familien husmenn på Larønningen (Grorudplassen) u/Grorud, men det er usikkert om de bodde der hele tiden de nevnes på Grorud. Nils døde der i 1804 og Live i 1808.

 

Barn:

Jon Nilsen f. 1781 d. 1781

Live Nilsdatter f. 1783 d. 1783

NN Nilsen f. 1783 d. 1783

Jon Nilsen f. 1784

Helge Nilsen f. 1787 d. 1813

Elias Nilsen f. 1791 d. 1791

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1808 til 1840 (Sara Dorthea til 1850)

 

Hans Aslaksen f. 1772 fra Mo i Gjerpen giftet seg i Gjerpen i 1803 med Sara Dorthea Jensdatter f. 1780 fra Åshus i Gjerpen. De bodde som inderster på Mo Søndre i Gjerpen til 1806. Fra 1808 nevnes de på Grorud og der nevnes de siden på Grorudplassen. Hans døde der i 1840 og Sara Dorthea i 1850. Det er usikkert om de kom rett til Grodudplassen da de kom til Grorud.

 

Barn:

Peder Hansen f. 1804 d. 1840

Maren Dorothea Hansdatter f. 1806

Jensine Hansdatter f. 1808 d. 1839

Anne Kirstine Hansdatter f. 1811 d. 1867

Jens Hansen f. 1813 d. 1893

Aslak Hansen f. 1815 d. 1824

Jacob Hansen f. 1817

Ingeborg Hansdatter f. 1820

Andreas Hansen f. 1822 d. 1878

Aslak Hansen f. 1824 d. 1899

 

Familieark

 

 

 

Se Grorudplassen u/Grorud etter 1814