| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE

 


 

 

 

Niri Halvorsen f. ca 1686 og Helge Halvorsdatter f. ca 1688 sin familie.

 

 

 

Niri Halvorsen, født ca 1686 i Rollag i Buskerud,[1],[2] død 1759 på Sortedal i Siljan,[3] gravlagt 25.02.1759 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Halvor Nirisen på Blakstad i Rollag.

 

Niri var sønn av Halvor Nirisen på gården Blakstad i Rollag. Halvor Nirisen fikk løyve av verfaren sin, Ola Kleivan, til å rydde plassen Snørud i 1690. Halvor var således gift med en datter av Ola Kleivan.

 

Rollag bygdebok nevner ikke barna til Halvor Nirisen ved navn. Unntaket var at det ved brukerskifte i 1716 overtok den eldste sønnen Niri Halvorsen.

 

Under kopskatten i 1711 betalte Halvor Nirisen for seg, kona og 2 barn. Med tanke på at Halvor Nirisen hadde sønn som het Knud, så hadde han en bror som het Knut som denne kan ha blitt kaldt opp etter.

 

Han giftet seg i Rollag 01.11.1714

Niri Blakstad og Helge Halvorsdatter

 

Niri overtok på Blakstad etter sin far i 1716.

 

Se Rollag Bygdebok, Bind 1, s.341.

4 barn er nevnt 1. Jøran f.1715, 2. Halvor F.1717, 3. Ola f.1719 og 4. Ragnhild f.1722

 

Bygdeboken skriver følgende om familien:

I 1722 blir denne huslyden brått borte frå Blakstad, uten at det har lykkas å finne ut kvar det blei av dei.

 

Brødrene Niri og Knud Halvorsen kom fra Rollag og kjøpte gården Gonsholt Søndre i Siljan i 1722. Niri kom da til Siljan med sin familie.

 

Bamble sorenskriveri, Tingbok 7, 1719-1722, side 245:

På tinget 15. juli 1722 tinglyses Guttorm Jonsen Gonsholts kjøpebrev (skjøte), datert 10. januar 1722, til Niri og Knut Halvorssønner fra Rollag sogn på 3 1/2 huder med bygsel over 4 huder i Søndre Gonsholt.

 

Vi finner begge som eiere og brukere på Gonsholt Søndre i 1723. De nevnes da som brukere på hver sin halpart av gården. Med dem kom en helt ny familie til Gonsholt Søndre.

 

Gonsholt Søndre i 1723:

Gonsholt Søndre - Oppsittere: Næri, Knud - Skyld 4 huder 9 skind – eiere var Niri og Knud Halvorsønner 1 ¾ hud, Slemdahl kirche 6 ½ skind

 

Niri solgte sin del i Gonsholt Søndre til Greven i 1746. (1 hud og 9 skinn som var halve gården.)

 

Niri ble enkemann året etter. Sønnen Halvor hadde bodd sammen med dem på Gonsholt Søndre noen år og flyttet til Sortedal ca 1747. Niri flyttet nok sammen med han og døde på Sortedal i 1759.

 

Gravlagt som "Niri Halvorsen Suurdalen 73 ½ aar".

 

 

Gift 01.11.1714 i Rollag i Buskerud,[4],[5],[6] med Helge Halvorsdatter, født ca 1688 i Rollag i Buskerud,1,2 (datter av Halvor Olsen og Ragnhild Ivarsdatter), død 1747 på Gonsholt i Siljan,1 gravlagt 1747 på Siljan kirkegård.3

 

Helge:

Foreldrene til Helga Halvorsdatter var Halvor Olsen Fulsås (skifte 1717) og Ragnhild Ivarsdatter (skifte 1699).

Se Rollag Bygdebok, bind 2, s.329-330.

 

Hun døde på Gonsholt og gravlegges som "i samme uge begraveds: Niri Gonsholtes kone Helje Halvorsdatter 69 aar". Ut fra at hun fikk barn i 1730, må hun være noe yngre. Stipulerer henne 10 år yngre.

 

 

 

I.    Jøran Nirisdatter, født 1714 på Blakstad i Rollag i Buskerud, død 1715 i Blakstad i Rollag i Buskerud,5 gravlagt 04.08.1715 i Rollag i Buskerud.

 

 

 

II.  Halvor Nirisen, født 1717 på Blakstad i Rollag i Buskerud,2,5 død 1764 på Gurholt i Siljan, gravlagt 15.07.1764 på Siljan kirkegård.[7]

 

      

       Gift 16.08.1739 i Siljan kirke,[8] med Anne Holgersdatter, født 1715 i Siljan,[9] (datter av Holger Olsen og Anna Thomasdatter), døpt 22.12.1715 i Siljan kirke,6 død 1795 på Kjølnes u/Gurholt i Siljan,[10] gravlagt 22.11.1795 på Siljan kirkegård.7

      

 

       Forhold til Anne Saga, født omkring 1715.

 

       Se Sortedal

 

 

 

III. Ole Nirisen, født 1719 på Blakstad i Rollag i Buskerud.5

 

 

 

IV. Ragnild Nirisdatter, født 1722 på Blakstad i Rollag i Buskerud.5

 

 

 

V.   Iver Nirisen, født 1725 på Søndre Gonsholt i Siljan,[11] døpt 11.02.1725 i Siljan kirke,11 død 1725 på Søndre Gonsholt i Siljan,[12] gravlagt 04.03.1725 på Siljan kirkegård.12

      

       Nirj Halfvorsen Søndre Gunsholt og Hellje Halfvorsdatter - Iver

       Faddere: baaren af Marj Joensdatter Suurdahlen, Giørrand Olsdatter Røe, mandfaddere: Olle Thorsen Guurholt, Kiell Svendsen Ovestad, Olle Olsen Røe.

      

       Han gravlegges som " Niri Halfvorsøn søndre Gonsholtis barn, Iver 4 uger 3 dager".

      

            

 

VI. Ole Nirisen, født 1730 på Gonsholt i Siljan,11 døpt 16.08.1730 i Siljan kirke.11

      

       Nirj Halfvorsen og Hollie Halfvorsdatter Gunsholt - Olle

       Faddere: baaren af Hellie Gullichsdatter Gunsholt, Ingeborg Gullichsdatter Engelstad, mandfaddere: Kiell Svendsen Ovestad, Hellie Joensen Gunsholt, Aannj Olsen Røe.

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 209.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, kiside 209.

[5]  Bygdebok for Rollag bind 1, side 341.

[6]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 2 (1714-1742), skannet av digitalarkivet, side 130.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 10.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.