| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD


 

 

Fakta om gården

 

 

Austad

 

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Austad – Hogen Oustadt eier 3 huder og 10 skinn, Peder Loff-stadt (Lofstad i Våle) i Thønnisberigh lhn eier 1 hud, Jacob Røsholdt (Røsholt i Sandsvær) i forne lhn eier ½ hud, welb: Peder Jffuerssen eier ½ hud, Gest Quiislenn eier ½ hud, Jacob Schorre i Brunlaur lheen (Skåra i Tjølling) eier 2 skinn.

 

 

 

Landskatt 1620

 

Husmend och Embedtzmend J Slemdall

Hans paa Augstad - j dl

 

 

 

 

Jordbok over Telemark 1624

 

Austad - Reyer Quidszlene eide 2 skinn odelsgods, Giest Kiste eide 3 huder odelsgods

 

Joenn Ouestad eide 1 ½ hud odelsgods og 1 ½ hud pentegods i Søndre Odbori Huerssogen i Brunlauv lhen, 9 skinn pentegods i Oustgaardt

 

 

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Oelle Oustad - j dl

 

 

 

 

Koppskatten 1645

 

Lauritz Oustad och hans høstru - 16 ß

Hoffuen Oustad och hans tienestepige - 16 ß

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Oustad bruger Amun,

schylder 6 huder 3 schindt.

Deraff eir Amun 4 huder och 9 schindt med bøxell,

och Lauritz Oustads quinde paa samme gaardt 1 hudt

och Giert Claus(sen) ½ hudt.

Er i lige maader taxerit for 1 ¼ i schat, penge 7 ½ dr.

Bunden bygger.

 

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Oustad - 4 huder - Swend Jacobsen - 36 - Opsidder           

Oustad - 4 huder - Hans Pedersen - 26 - Opsidder              

Oustad - 4 huder - Jsaac Olsen - 16 - Thienistedrenge         

 

 

 

Fogdens manntall 1664                                                      

Ovstad - Fuldegaarde - Joen?? - 45 - Opsidere                    

                       

 

                                                      

                                                   

 

Matrikkelen 1723

 

Oustad m/Findsrøe – Oppsittere: Joen, Kield - Skyld 6 huder 9 skind - eiere Jon og Kield Svendsønner med sine barn, en liten qvern, 1 husmand

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Auestad

Eier: Selvejergods

Mand og husrtu: Arne Auestad og kone, Svend Auestad og kone

Børn over 12 aar: Kiel Arvesen, Marthe Arvesdatter,

Marthe, Kari og Gunild Svendsdatter

Drenger over 12 aar: Niels Andersen, Ole Halvorsen

 

Husmenn og Inderster under Austad:

1. Aasmund Aarholt og kone, børn Kisti Christensdatter, Ciristen Aasmundsdatter,

2. Søren Findsrød og kone, 3. Anders Vigen og kone, Datter Gunnor,

4. Anders Tangen og kone

 

 

 

Austad 1782

 

Ouestad med Finsrød - Gård - Niels og Jon Svendsønner - bare oppgitt hovedperson

Ouestad med Finsrød - Gård - Arve - bare oppgitt hovedperson

 

 

 

 

 

Austad 1801

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0083 001 Ouestad

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Svend Nilsen m Ugift Husbonde Gaardbruger og nat. soldat 24 (alder)

002 Taran Nilsdatter k Tjenestepige 19 (alder)

003 Ingebor Olsdatter k Tjenestepige 21 (alder)

004 Nils Nilsen m Tjenestekarl 16 (alder)

005 Hans Sørensen m Lægslem 56 (alder)

 

006 Lars Arvesen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 44 (alder)

007 Mari Olsdatter k 1ste ægteskab Kone 38 (alder)

008 Nils Larsen m Deres børn 8 (alder)

009 Ole Larsen m Deres børn 1 (alder)

010 Gullich Larsen m Ugift Tjenestefolk 20 (alder)

011 Henrich Christoffersen m Tjenestefolk 14 (alder)

012 Gunnild Larsdatter k Tjenestefolk 23 (alder)

013 Inger Knudsdatter k Tjenestefolk 20 (alder)

 

014 Ole Arvesen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 42 (alder)

015 Ingebor Simonsdatter k 1ste ægteskab Kone 32 (alder)

016 Arve Olsen m Deres børn 10 (alder)

017 Simon Olsen m Deres børn 8 (alder)

018 Gullich Olsen m Deres børn 4 (alder)

019 Ole Olsen m Deres børn 1 (alder)

020 Berthe Larsdatter k Enke 1ste gang Husbondens moder 79 (alder)

021 Jacob Hansen m Ugift Tjenestefolk Soldat 23 (alder)

022 John Larsen m Tjenestefolk 15 (alder)

023 Mari Helgesdatter k Tjenestefolk 22 (alder)

 

024 John Svendsen m 2det ægteskab Husbonde Gaardbruger 47 (alder)

025 Inger Pedersdatter k 1ste ægteskab Kone 29 (alder)

026 Nils Jonsen m Hans børn 12 (alder)

027 Mari Jonsdatter k Ugift Hans børn 18 (alder)

028 Berthe Jonsdatter k Fælles børn 8 (alder)

029 Svend Jonsen m Fælles børn 6 (alder)

030 Peder Jonsen m Fælles børn 4 (alder)

031 Hedevig Jonsdatter k Fælles børn 2 (alder)

 

032 Thore Sørensdatter k Enke 1ste gang Moder Inderste 47 (alder)

033 Lisbeth Kittilsdatter k Hendes børn 11 (alder)

034 Kisti Kittilsdatter k Hendes børn 9 (alder)

035 Anne Sørensdatter k Ugift Logerende Lever af almisse 38 (alder)

036 Kari Sørensdatter k Logerende Lever af almisse 54 (alder)

 

037 Rønnow Svendsdatter k Enke 1ste gang Husmoder Har plads til brug 60 (alder)

038 Halvor Hansen m Ugift Hendes børn National soldat 26 (alder)

039 Hedevig Hansdatter k Hendes børn 16 (alder)

 

040 Mathias Rollougsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 52 (alder)

041 Anne Andersdatter k 1ste ægteskab Kone 47 (alder)

042 Rolloug Mathiesen m Ugift Deres børn 15 (alder)

043 Anders Mathiesen m Deres børn 6 (alder)

044 Ingeborg Mathiesdatter k Deres børn 10 (alder)