| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE


 

 

Gravlagte som nevnes i Siljan før 1814

 

Her har jeg plassert de som nevnes under gravlagte i kirkebøkene i Siljan før 1814 og som jeg ikke kan plassere under en gård.

 

 

 

 

 

Blant de gravlagte:

 

 

 

 

Nevnt her (eller i Eidanger) i 1720

 

Hans Eskelsen døde i Eidanger eller Siljan i 1720. Det står ikke hvor eller hvor gammel han var.

 

Familieark

 

 

 

 

Nevnt her i 1722

 

Paul Jensen f. ca 1678 døde i Siljan i 1722, 44 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her (eller i Eidanger) i 1722

 

Arne Olsen f. omkring 1700 og Berthe Jørgensdatter f. omkring 1700 sin datter Gunella Arnesdatter f. ca 1721 døde i Siljan eller Eidanger i 1722, 3 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1727

 

Holger Svendsen f. ca 1643 døde i Siljan i 1727, 84 år gammel. Han nevnes som Holger Svendsen Huset.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1731

 

Marthe Knudsdatter f. ca 1654 døde i Siljan i 1731, 77 år gammel. Hun nevnes da som "gamle Marthe Knudsdatter".

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1733

 

Maren Olsdatter f. ca 1661 nevnes som ei gammel enke fra Numedal da hun døde i Siljan i 1733, 72 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1737

 

Berte Knudsdatter f. ca 1671 nevnes som konen til Jens Pedersen f. omkring 1670 da hun døde i Siljan i 1737, 66 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1737

 

Cathrine Pedersdatter f. ca 1636 døde i Siljan i 1737, 101 år gammel. Hun nevnes da som konen til Jens Fisker.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1747

 

Jacob Husets kone f. ca 1667 gravlegges i Siljan i 1747, 80 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1768

 

Christense Jacobsdatter f. ca 1742 døde på Hagen i Siljan i 1768, 26 år gammel. Det var flere plasser som het Hagen, så det var usikkert hvor hun bodde.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1770

 

Anders Torbjørnsen f. ca 1712 fra Tanum druknet i Siljan i 1770, 58 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1777

 

Mathis Ludvigsen f. 1777 kom fra Gjerpen og kalles Jacob Feiers sønne sønn da han gravlegges bare 8 uker gammel i Siljan i 1777.

 

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1793

 

Inger Olsdatter f. ca 1712 var på legd da hun døde i Siljan i 1793, 84 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1798

 

Maren Haagensdatter f. ca 1718 døde i Siljan i 1798 som legdskone.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1804

 

Anne Olsdatter f. omkring 1780 gravla et uekte barn, Abraham, i Siljan i 1804, 4 uker gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1806

 

Johannes Olsen f. ca 1743 nevnes som en omreisende tigger da han døde i Siljan i 1806, 63 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1808

 

Johannes Hansen f. 1808 døde i Siljan i 1808 bare 14 dager gammel. Han kom fra Sanna (Sande?) sogn.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1809

 

Sibille Sørensdatter f. ca 1802 døde i Siljan i 1809, 7 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1812

 

Maren Aastine Knudsdatter f. ca 1797 nevnes som hytteskriver Knudsens datter da hun døde i Siljan i 1812.

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1812

 

Lisbeth Andersdatter f. ca 1734 døde i Siljan i 1814, 80 år gammel.

 

Familieark