| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

Viken – Gnr.25

 

Viken lå øst for Gorningen.

Se Viken før 1814

 

 

Kongen eide Viken i 1814.

 

 

Manntall for Viken

 

 

 

 

(Med Viken/skogen Bnr.1 Viken/innmarken Bnr.2 Viken/Tangen Bnr.3 Viken/skog Bnr.4 Viken/en del av innmarken Bnr.5,  Viken Bnr.6 Viken Bnr.7Viken Bnr.8 og Viken/Gorningdammen Bnr.9)

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere. 

 

Litt om eierskapet:

Grevskapet eide Viken fra 1790. Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, overtok i 1805 grevskapets gods. Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kalt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevskapet fra kongen i 1817.

”Grevlingene” greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset, og da også Viken, av dem i 1835. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

Treschow solgte ikke noe av Viken Bnr.25.

 

 

Her følge Viken løpenummer 544, Viken løpenummer 545, Viken løpenummer 546 og Viken løpenummer 547.

 

Viken nevnes ikke i 1801. Den ble drevet under Austad. Under matrikkelen i 1838 nevnes fire løpenummer på Viken matrnr. 179 (gammelt matriknr. 168). Det var løpenummer 544, løpenummer 545, løpenummer 546 og løpenummer 547. Fortsatt ble gården drevet under Austad. Vi ser at de nevnte brukerne er bosatt på Austad. Viken nevnes med en forpakter i 1865. En del av gården var brukt under Austad også i 1865. I 1900 og 1910 nevnes ikke gården.

 

Matrikkelen 1838

Viken matrikkelnr.179 (gammelt matrikkelnummer 168)

Løpenummer 544 – Viken – skyld 3 skinn - oppsitter Svend Nilsen 

Løpenummer 545 – Viken – skyld 3 skinn - oppsitter Nils Nilsen og Peder Johnsen

Løpenummer 546 – Viken – skyld 3 skinn - oppsitter Ole Larsen og Jacob Nilsen 

Løpenummer 547 – Viken – skyld 3 skinn - oppsitter Ole Olsen og Ole Arvesen  

 

 

Viken - løpenummer 544

 

Løpenummer 544 ble fra 1799 brukt av Svend Nilsen Austad. Fra 1844 brukte sønnen Nils Svendsen Austad gården.

 

Bygselsbrev på Viken – løpenummer 544 fra greven til Svend Nilsen. Datert 14.07.1798, tinglyst 03.09.1799

Bygselsbrev på Viken – løpenummer 544 fra Treschow til Nils Svendsen. Datert 22.08.1844, tinglyst 27.08.1844

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 544 den 09.09.1873, hvorved utskilt Viken/indmarken – løpenummer 544b- senere Bnr.2 og (halvdelen av) Viken/Tangen – løpenummer 544c - senere Bnr.3. Datert 15.10.1873, tinglyst 01.11.1873

Den resterende delen ble Viken/skog – løpenummer 544a – senere Bnr.1

 

 

Viken – løpenummer 545

 

Løpenummer 545 ble i 1838 brukt av Nils Nilsen Austad og Peder Johnsen Austad.

 

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 545 den 09.10.1873, hvorved utskilt Viken løpenummer 545b – senere Bnr.5, som brukes av Nils Nilsen, Viken løpenummer 545c – senere Bnr.6, som brukes av Jacob Nilsen og (halvdelen av) Viken/Tangen – løpenummer 545d- senere Bnr.3. Tinglyst 01.11.1873. 

Den resterende delen ble Viken/skog – løpenummer 545a – senere Bnr.4

 

 

Viken – løpenummer 546

 

Løpenummer 546 ble i 1838 brukt av Ole Larsen Austad og Jacob Nilsen Austad.

 

Skyldelingsforretning avholt på Viken - løpenummer 546 - Bnr.7 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Viken – løpenummer 547

 

Løpenummer 546 ble i 1838 brukt av Ole Olsen Austad og Ole Arvesen Austad.

 

Skyldelingsforretning avholt på Viken – løpenummer 547 - senere Bnr.8 den 02.09.1920, hvorved utskilt Viken/Gorningdammen Bnr.9 til Vestfold kraftselskap. Tinglyst 25.09.1920

 

 

Nevnt her rundt 1863

 

Jens Hansen f. 1813 fra Grorud giftet seg 1. gang i Lardal i 1836 med Grete Jacobsdatter f. 1802 fra Lardal. De døpte barn bosatt på Grorud i 1837 og 1839. Jens fikk i 1846 festeseddel på plassen Tangen(e) u/Austad som Rollef Mathiasen hadde brukt. Denne Rollef og hans kone bodde videre på plassen for Rollef døde på Tangen i 1854. Jens ble enkemann før 1863, for da giftet han seg 2. gang i Siljan med Anne Jacobsdatter f. 1804. Hun var enke etter brukeren før han, Rollef Mathiasen. Jens bodde da på Tangen, så både han og enken etter Rollef som han giftet seg med, bodde begge der før de giftet seg. Ved folketellingen i 1865 nevnes han og Anne på Viken i Siljan. Jens bodde på Viken som forpakter og ut fra 1865, men vi ser da av notat i tellingen at en del av gården ble brukt under Austad. De nevnes etter dette på Tangen. Viken ble drevet under Austad og Tangen Bnr.3 ble utskilt fra Viken som eget bruk i 1873. De nevnes der i 1875 tellingen. Dette var nok samme bruket. Anne døde på Tangen i 1886. Jens døde i 1893 og gravlegges som Jens Hansen Tangen bosatt på Gonsholt.

 

Jens Hansen og Grete Jacobsdatter sine barn:

Inger Sofie Jensdatter f. 1837

Maren Dortea Jensdatter f. 1839 d. 1897

 

Familieark

 

 

Foruten denne familien er det vanskelig å finne andre som sikkert har bodd på Viken.

 

 

Matrikkelen 1905

Viken Gnr.25

Bnr.1 - Viken (skogen) - eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 - Viken (indmarken) - eier/bruker F M Treschow

Bnr.3 - Tangen - eier/bruker F M Treschow

Bnr.4 - Skog - eier/bruker F M Treschow

Bnr.5 - Viken - eier/bruker F M Treschow

Bnr.6 - Viken - eier/bruker F M Treschow

Bnr.7 - Viken - eier/bruker F M Treschow

Bnr.8 - Viken - eier/bruker F M Treschow

 

 

Matrikkelutkast 1950

Viken Gnr.25

Bnr.1 - Viken skog - 0 mark 66 øre  -F. M. Treschow

Bnr.2 - Viken (innmarken) - 0 mark 21 øre - F. M. Treschow

Bnr.3 - Tangen - 0 mark 13 øre - F. M. Treschow

Bnr.4 - Viken (skog) - 0 mark 66 øre - F. M. Treschow

Bnr.5 - Viken - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow

Bnr.6 - Viken - 0 mark 11 øre - F. M. Treschow

Bnr.7 - Viken - 0 mark 94 øre - F. M. Treschow

Bnr.8 - Viken - 0 mark 94 øre - F. M. Treschow

Bnr.9 - Gorningsdammen - 0 mark 05 øre - Vestfold kraftselskap