| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITAN/SAGA-BNR.9- ETTER 1814


 

Manntall Saga

 

 

 

Matrikkelen 1838

Thveiten nedre matrikkelnr. 163 (gammelt matrikkelnummer 154)

 

Løpenummer 501 – Pladsen Saga – oppsitter Ole Olsen

 

 

 

1846

 

Saga (Tvedten)

Mtr.No 163 Løbe.No. 501

 

Grd. Leilending Ole Olsen 68 aar

Hs kone Anne Margrethe Olsd. 53 aar

Deres børn:

Ole 25 aar

Maren 6 aar

 

Tjenestefolk:

Thorgund Knudsdatter 36 aar

 

Usæden:

1/8 tn Bygg

2 tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold:

1 Hest

2 Kuer

4 Faar

 

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0047 001 øvre Tveiten - Saga 501 6

Eigar: Gaardbgr, Leilænding Jacob Olsen Utsæd: hv1/8 by1/8 bl3/8 ha1 1/2 po2 1/2, kreaturhald: ku4 få5

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jacob Olsen m g Husfader Gaardbgr, Leilænding 42 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne Thorsdatter k g hans Kone 43 (alder) Slemdal Prgj.

003 Anne Helvig Hendriksdatter k ug hendes Datter 21 (alder) Slemdal Prgj.

004 Maren Kistine Jacobsdatter k ug deres Datter 16 (alder) Slemdal Prgj.

005 Ole Jacobsen m ug deres Søn 13 (alder) Slemdal Prgj.

006 Lovise Jacobsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

1875

 

Saga – løpenummer 501

Jacob Olsen f. 1824 – husfader – leilending og skomaker

Anne Thorsdatter f. 1823 – kone

Lars Anundsen f. 1860 – gjetergutt