| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I OREDALEN u/TVEITAN ETTER 1814 I


 

Manntall Oredalen

 

 

1846

 

Tvedten

Mtr.No 163 Løbe.No. 500

 

2. Oredalen

 

Husm. med jord Anders Olsen 48 aar

Hs kone Rønnau Halvorsd. 35 aar

Deres børn:

Karen 14 ½ aar

Ole 9 aar

Gunhild Marie 1/3 aar

 

Tjenestefolk:

Jacob Olsen 21 aar

 

Udsæden:

1/8 tn Rug

7/16 tn Bygg

6 tn Havre

6 tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

9 Kuer

12 Faar

1 Gris

 

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0046 001 øvre Oredalen (plads) 5

Eigar: Husmand med Jord Isak Nielsen Utsæd: by1/8 bl1/4 ha2 po2, kreaturhald: ku3 få4 gj2

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Isak Nielsen m g Husfader Husmand med Jord 56 (alder) Slemdal Prgj.

002 Rønnau Halvorsdatter k g hans Kone 55 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole Andersen m ug hendes Stedsøn hjælper Husfaderen med Pladsens Brug 29 (alder)

004 Gunnild Maria Andersdatter k ug hendes Datter 21 (alder) Slemdal Prgj.

005 Gunnild Maria Hansdatter k ug Udsat Fattigbarn 16 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

1875

 

Pladsen Oredalen – løpenummer 500e

Isak Nielsen f. 1804 – husfader – leilending, dagarbeider tømmerdrift og tømmerfløter

Rønnau Halvorsdatter f. 1811 – kone

Ole Andersen f. 1836 – deres stesønn – hjelper foreldrene

Gunnhild Marie Andersdatter f. 1845 – deres stedatter – hjelper foreldrene

Anders Olsen f. 1862 – gjetergutt

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0002 002 Oredalen 9 6, 10 5 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Hans Nilss. m g b hf Leilænding og skovarbeider 1855 Bø, Thelemarken Brb n s

002 Aslaug Torstensd. k g b hm Leilændingskone 1862 Saude, Thelemarken n s

003 Aslaug Hansd. k ug b d Datter 1888 Bø, Thelemarken n s

004 Thorsten Hanss. m ug b s Søn 1895 Bø Thelemark n s

005 Marie Hansd. k ug b d Datter 16.02.1899 Gjerpen Brb n s

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

 

Tveitan Gnr.9

Bnr.6 – Oredalen – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0001 002 Opdalen Oredalen 9 6 55 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Nils Sigurdsen Kamperhaug m g b hf Leilænding og skogarbeider 21.11.1879 Slemdal n s

002 Ida Johansdatter k g b hm Gaardmandskone 19.01.1886 Slemdal n s

003 Ingrid Nilsdatter k ug b d Datter 19.06.1904 Slemdal n s

004 Gunvor Nilsdatter k ug b d Datter 26.05.1908 Slemdal n s

005 Hilda Nilsdatter k ug b d Datter 28.07.1910 Slemdal n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Tveitan Gnr.9

 

Bnr.6 – Oredalen - 0 mark 28 øre - Nils Sigurdsen Oredalen