| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKOGLI Bnr.21 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

 

Sigmund Austad f. 1909 og Anna Marie Bakkane f. 1912 sin familie.

 

 

 

Sigmund Austad,[1] født 24.06.1909 i Austad Siljan TE.,[2],[3] døpt 29.08.1909 i Siljan kirke TE.,3 død 05.10.1984 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Hans Hansen og Karen Gunelia Pedersdatter i Siljan.

 

Sigmund sin far var gift med en annen enn mora da Sigmund ble født.

 

Torsholt/Skogli Bnr.21 ble i 1945 skilt ut fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 og solgt fra Johannes Rød til Sigmund Austad:

Skylddelingsforretning avholt den 05.10.1945 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved til Sigmund Austad er ustkilt Torsholt/Skogli Bnr.21.

Skjøte på Torsholt/Skogli Bnr.21 fra Johs. Rød f. 27.06.1900 til Sigmund Austad f. 24.06.1909 for kr. 400 med div. forbehold. Datert 05.01.1946

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                     

Bnr.21 - Skogli - 0 mark 03 øre - Sigmund Austad.

 

Sigmund døde i Siljan i 1984.

 

 

Han giftet seg med Anna Marie Bakkane,1 født 15.03.1912 i Bakkane Siljan TE.,[5] (datter av Halvor Nilsen og Bredine Hagbartsdatter), døpt 26.05.1912 i Siljan kirke TE., død 05.04.2005 i Siljan TE.4

 

Anna Marie:

Hun kom fra Bakkane på Torsholt og døde i Siljan i 2005.

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 327.

[2]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 21.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 5.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 11.