| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SAGA Bnr.6 u/TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Manntall Saga

 

 

 

1900

  

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0022 003 Saga 17 6 5 5

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Ole Martin Ols. Saga m g b hf Leilænding. Formand for Tømmerflødning og Skogarbeide 1860 Slemdal herred* n s

002 Karen Petrea Olsd. k g b hm Leilændingskone 1855 Slemdal herred* n s

003 Anton Ols. Saga m ug b s Søn 1888 Slemdal herred* n s

004 Nils Ols. Saga m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

005 Karoline Otelia Olsd. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0023 003 Saga 17 6 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Lars Anders. m g b hf Leilænding. Formand ved Tømmer- og Flødningsarbeide 1859 Hedrum JL n s

002 Marie Johannesd. k g b hm Hus og Kreaturstel 1852 Slemdal herred* n s

003 Jakob Lars. m ug b s Søn 1887 Lardal JL n s

004 Anders Lars. m ug b s Søn 1889 Lardal JL n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Tvilling

005 Elen Larsd. k ug b d Datter 1889 Lardal JL n s Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Tvilling

006 Laura Larsd. k ug b d Datter 1893 Slemdal herred* n s

007 Ingeborg Larsd. k ug b d Datter 1898 Slemdal herred* n s

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0024 003 Saga under 17 6 2 2

Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Karen Johanness. k ug b hm Handlerske. Landhandel 1849 Slemdal herred* n s

002 Olga Nilsd. k ug b tj Behjælpelig med Husstelet 1886 Slemdal herred* n s

 

 

 

Matrikkelen 1905

Torsholt Gnr.17

 

Bnr.6 – Saga – eier/bruker F W Treschow

 

 

 

 

1910

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0024 003 Midtbygden Saga 17 6 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Martin Olsen m g b hf Leilænding, Arbeidsformand 19.08.1860 Slemdal n s

002 Karen Petrea Olsen k g b hm Leilændingskone 09.08.1855 Slemdal n s

003 Karolina Otilia Olsen k ug b d Hus- og kreaturstel 18.01.1897 Slemdal n s

004 Olav Martinus Olsen m g b hf Skog- og fløtningsarbeide 15.08.1885 Slemdal n s

005 Laura Gunhilde Olsen k g b hm Husstel 17.08.1882 Solum n s

006 Kristine Marie Olsen k ug b d Datter 26.11.1906 Gjerpen n s

007 Gudrun Ingeborg Olsen k ug b d Datter 06.04.1910 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0025 003 Midtbygden Saga 17 6 55 5

Merknad: NB. Br.no. og skyld sammen med den paa personliste no 24 opførte

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Daniel Salvesen m g b hf Leilænding, Jord- og skogarbeide 08.08.1870 Slemdal n s

002 Marie Salvesen k g b hm Leilændingskone, Hus- og kreaturstel 25.06.1872 Sandsværn s

003 Hanna Danielsen k ug b d Datter 27.07.1900 Gjerpen n s

004 Johannes Danielsen m ug b s Søn 03.01.1902 Gjerpen n s

005 Oskar Danielsen m ug b s Søn 05.12.1906 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0026 003 Midtbygden Saga landhandleri 17 6 22 2

Merknad: Har hustomt paa Gaards nr. 17

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Karen Johannesen k ug b hm Handlerske 01.12.1850 Slemdal n s

002 Gunelia Ellefsen k ug b tj Husstel, Hjælper i forretningen 30.06.1875 Slemdal n s

 

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17           

                 

Bnr.6 – Saga - 1 mark 83 øre - F. M. Treschow