| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HEIMO Bnr.13 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Ernst Vilhelm Anderson f. 1889 og Tora Johannesdatter f. 1895 sin familie.

 

 

 

Ernst Vilhelm Anderson, født 10.07.1889 i Varberg Halland Sverige.,[1] død 23.06.1978.[2] yrke Anleggsarbeider.,[3]

Han var sønn av Karl Gustav Anderson i Sverige.

 

Ernst giftet seg i Gjerpen i 1916.

 

Gjerpen - viet 17/4-1916

Ernst Vilhelm Andersson, Anlegsarb., Rød i Slemdal, født Varberg, Halland 1889, Ikke konf., far Snekker Karl Gustav Andersson

Tora Hagen, Tj.p., Hagen i Slemdal, født Slemdal 1895, konfirmert Slemdal 1909, far Møller Johan Pedersen Hagen

Forlovere; Johannes Hagen og Johan Pedersen Hagen (Brudens far og bror)

 

De ble bosatt i Siljan og i 1922 kjøpte Ernst eiendommen Torsholt/Heimo Bnr.13. Eiendommen ble i 1921 utskilt fra Torsholt/Skog Bnr.8:

Skylddelingsforretning avholt den 23.11.1921 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Heimo Bnr.13 til Ernst Andersen. Tingl. 03.12.1921

Skjøte på Torsholt/Skog Bnr.8 fra Treschow til Ernst Andersen for kr. 400, med div forbehold som driftsvei, jaktrett, tømmerligger osv. datert 03.05.1922, ting. 27.05.1922

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                     

Bnr.13 - Heimo - 0 mark 03 øre - Ernst Andersen

 

Ernst døde i Siljan i 1978.

 

 

Gift 17.04.1916 i Gjerpen kirke TE.,[4],[5] med Tora Johannesdatter,[6] født 10.09.1895 i Møllehagen Siljan TE.,[7] (datter av Johannes Pedersen og Ingeborg Tostensdatter), døpt 01.12.1895 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[8] død 26.08.1995.3

 

Tora:

Hun kom fra Hagen u/Øverbø og døde i Siljan i 1995.

 

 

 

I.    Dagny Andersen, født 26.10.1919 i Gurholt Siljan TE.,[9] døpt 14.12.1919 i Siljan kirke TE.

 

 

 

II.   Ingeborg Andersen, født 02.03.1922 i Åsen Siljan TE.,[10] døpt 04.06.1922 i Siljan kirke TE.

 

 

 

III. Eva Kristina Andersen,[11] født 15.04.1925 i Siljan TE.,[12] døpt 12.07.1925 i Siljan TE., død 29.12.1999 i Saga u/Tveitan Siljan TE.3

      

 

       Gift 1949,[13] med Ingolf Kristoffer Saga,11 født 24.04.1924 i Saga u/Tveitan Siljan TE.,[14] (sønn av Bjarne Hansen og Selma Kristine Olsdatter), døpt 21.09.1924 i Siljan kirke TE.,14 død 04.12.2010 i Siljan sykehjem Siljan TE., gravlagt 14.12.2010 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Saga u/Tveitan

      

 

 

IV. Thea Andersen, født 13.12.1926 i Siljan TE.,[15] døpt 24.04.1927 i Siljan kirke TE.

 

 

 

V.   Otto Vilhelm Andersen, født 26.02.1929 i Siljan TE.

 

 

 

VI. Kåre Andersen, født 01.06.1931 i Heimo Siljan TE.,3 død 21.12.1960 i Siljan TE.3

      

       Han døde i en bilulykke.

      

 

 

VII. Birger Asbjørn Andersen, født 19.12.1937 i Heimo u/Torsholt Siljan TE.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[2]  Siljan kirkegård.

[3]  Siljan bygdebok. side 623.

[4]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 362.

[5]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 126.

[6]  Siljan bygdebok. side 95 og 623.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 78.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 86.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 37.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 47.

[11]  Siljan bygdebok. side 523.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 57.

[13]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 38.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 54.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 66.