| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I BAKKANE Bnr.7 u/TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Manntall Bakkane

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0025 003 Bakkene 17 7 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Andrea Halvorsd. Bakkene k e b hm Hus- og Kreaturstel 1849 Gjerpen Brb n s

002 Inger Nilsd. k ug b d Hus- og Kreaturstel 1873 Slemdal herred* n s

003 Halvor Nils. m ug b s Jordbrugs- og Skogarbeide 1874 Gjerpen Brb n s

004 Jon Nils. m ug b s Jordbrugs- og Skogarbeide 1883 Slemdal herred* n s

005 Hans Nils. m ug b s Gjeter. Vedhugst 1887 Slemdal herred* n s

006 Nils Nils. m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

007 Harald Nils. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

008 Nils Johans. m ug b Dattersøn af no 1. s af no 2 1898 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Torsholt Gnr.17

 

Bnr.7 – Bakkane – eier/bruker F W Treschow

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0027 003 Midtbygden Bakkene 17 7 66 6

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Halvor Nilsen m g b hf Leilænding, Jordbr. og skogarbeide 30.11.1877 Gjerpen n s

002 Bredine Nilsen k g b hm Hus- og kreaturstel 16.10.1885 Lardal Jarlsb. n s

003 Nils Halvorsen m ug b s Søn 22.07.1909 Slemdal n s

004 Nils Johansen m ug b tj Gjæter, Behjælpelig med gaardsstel 01.12.1898 Slemdal n s

005 Andrea Nilsen k e b fl Kreaturstel 08.07.1849 Gjerpen n s

006 Harald Nilsen m ug b el Skogarbeider 01.02.1892 Slemdal n s Merknad: 01.02.1892 E: tilført med rød penn

 

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17           

 

Bnr.7 – Bakkene - 1 mark 72 øre - F. M. Treschow