| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TORMODSRØD ETTER 1814


 

Manntall Tormodsrød

 

 

 

Matrikkelen 1838

Thormodsrød matrikkelnr. 156 (gammelt matrikkelnummer 157)

 

Løpenummer 484 – Thormodsrød – skyld 1 hud 10 skinn - oppsitter John Olsen

Løpenummer 485 – Thormodsrød – skyld 11 skinn - oppsitter Jacob Nilsen

Løpenummer 486 – Pladsen Thormodsrødsaasen – Fossum jernverk

 

 

 

1846

 

 

Tormodsrøe, el. Rødningen

Mtr. No 156 Løbe. No. 485

Gaardm. Leilending Jacob Nielsen 60 aar

Hans kone Helvig Johnsd. 57 aar

Deres hjemmeværende børn:

Niels 22 aar

Maren 9 ½ aar

Lægdslem Enken Karen Dorthea Jacobsd               

nyder 2 Spd. til understøttelse af fattigcashen 26 aar

Hendes børn:

Gunnild 7 ½ aar

Berthe 4 ½ aar

 

Udsæden 

½ tn Bygg

½ tn Blandkorn

3 tn Havre

2 tn Poteter

 

Kreaturhold: 

1 Hest

3 Kuer

7 Faar

 

 

Tormodsrød

Mtr.No 156 Løbe.No. 484

 

Grd. S.eier John Olsen 38 ¾ aar

Hs kone Karen Olsdatter 38 aar

Deres børn: 

Anne Helvig 12 ½ aar

Ole 8 ½ aar

Marie 4 ½ aar

Ingeborg 2 aar

Tjenestefolk:

Anne Olsd. 29 aar

 

 

 

2. Rustad

 

Husm. med jord Jacob Abrahamsen 47 ¾ aar

Hs kone Helvig Jensd. 54 aar

Deres børn:

Karen Amunsd. (Sted.) 29 aar

Jacob Jacobsen 14 aar

 

 

 

3. Løkka

 

Husm. med jord Thor Johnsen 54 aar

Hs kone Helvig Larsd. 54 aar

Deres børn:

Berthe 14 ½ aar

Lars 10 ¾ aar

Lægdlem:

Pige Anne Findsdatter 66 aar

 

Udsæden:

¾ tn Bygg

½ tn Blandekorn

5 ½ tn Havre

5 ¾ tn Poteter

 

Kreaturhold:

1 Hest

8 Kuer

20 Faar

1 Svin

 

 

Plads Tormodsrøds Kaasa

¼ tn Havre                              

 

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0008 001 øvre Tormodsrød 484 6

Merknad: (S/L: 237/14)

Eigar: Gaardbgr og Selveier John Olsen Utsæd: hv1/8 by1/4 bl1/2 ha5 po3, kreaturhald: he2 ku6 få8 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 John Olsen m g Husfader Gaardbgr og Selveier 59 (alder) Slemdal Prgj.

002 Karen Olsdatter k g hans Kone 58 (alder) Gjerpen Prgj.

003 Ole Johnsen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 29 (alder) Slemdal Prgj.

004 Ingeborg Johnsdatter k ug deres Datter 22 (alder) Slemdal Prgj.

005 Niels Johnsen m ug deres Søn 16 (alder) Slemdal Prgj.

006 Karen Johnsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0009 001 øvre Rustad (plads) 5

Merknad: (S/L: 237/20)

Eigar: Husmand med Jord Hans Rasmusen Utsæd: bl1/4 ha1 1/4 po1 1/4 , kreaturhald: ku2 få6

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Hans Rasmusen m g Husfader Husmand med Jord 37 (alder) Slemdal Prgj.

002 Gunnild Pedersdatter k g hans Kone 41 (alder) Slemdal Prgj.

003 Maren Hansdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

004 Peder Olsen m ug udsat Fattigbarn 8 (alder) Gjerpen Prgj.

005 Anne Rønniksdatter k ug Logerende Spinderske, Binderske, samt Vaskning og Søm 41 (alder) Slemdal Prgj

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0010 001 øvre Tormodsrødrødningen 485 5

Merknad: (S/L: 237/25)

Eigar: Gaardbruger Leilænding Isak Nielsen Utsæd: by1/4 ha2 1/2 po1/2 , kreaturhald: he1 ku4 få5

001 Isak Nielsen m g Husfader Gaardbruger Leilænding 37 (alder) Slemdal Prgj.

002 Maria Johnsdatter k g hans Kone 25 (alder) Slemdal Prgj.

003 Niels Isaksen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

004 Karen Hansdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Slemdal Prgj.

005 Ole Andersen m ug Tjenestedreng 15 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0011 001 øvre Tormodsrødkaasen 486 0

Merknad: (S/L: 237/30) Drives som Underbrug under Løbe No 488. Ingen Folk, Fæ eller Udsæd.

 

 

 

1875

 

 

Thormodsrød – løpenummer 484

Ole Johnsen f. 1837 – husfader- selveier

Anne Olsdatter f. 1840 – kone

Karen Marie f. 1868 – datter

Kirsten Andrine f. 1870 – datter

Ole f. 1870 – sønn

Karen Olsdatter f. 1808 i Gjerpen – husfaderens moder – enke - forsørges av sønnen

Ingeborg Torjusdatter f. 1851 i Sande – tjenestepike - ugift

 

Nils Johnsen f. 1850 – husfader – selveier

Andrea Halvorsdatter f. 1849 i Gjerpen – kone

Hans Isaksen f. 1860 i Gjerpen – tjeneste – gjetergutt

Nils Olsen f. 1845 i Slemdal – tilreisende fra Gjerpen – gift - inderst og skomager

Karen Johnsdatter f. 1852 i Slemdal – tilreisende fra Gjerpen – hans kone

 

 

 

Thormodsrødrødningen – løpenummer 485

Arve Nielsen f. 1849 – husfader – leilending

Maren Kirstine Jacobsdatter f. 1850 – kone

Berte Marie f. 1872 – datter

Nils Jacob f. 1874 – sønn

Ingeborg Karine Ingebretsdatter f. 1849 i Luksefjell i Gjerpen – ugift – tjenestepike

 

 

 

Thormodsrødskaasen (et jordstykke) – løpenummer 486

ubeboet – drives som underbruk under løpenummer 488

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0018 002 Tormodsrød 2 1, 2 9 10

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Ole Johans. m g b hf Gaardbruger - selveier – og sysselsat med skogdrift for egen regning 1856 Slemdal herred* n s

002 Marie Ingebretsd. k g b hm Gaardmandskone 1866 Slemdal herred* n s

003 Johan Ols. m ug b s Søn 1889 Slemdal herred* n s

004 Gunda Olsd. k ug b d Datter 1891 Slemdal herred* n s

005 Jakob Ols. m ug b s Søn 1893 Slemdal herred* n s

006 Paula Olsd. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

007 Nelia Olsd. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

008 Oskar Ols. m ug b s Søn 05.02.1900 Slemdal herred* n s

009 Karen Ingebretsd. k ug b tj Tjenestepige. Sysselsat med husgjern og kreaturstel 1854 Slemdal herred* n s

010 Karine Ingebretsd. k ug f tj Tjenestepige. Barnepleierske 1848 Luksefjeld Gjerpen Brb n s Sannsynleg opphaldstad: Skien

 

 

Matrikkelen 1905

Tormodsrød Gnr. 2

 

Bnr.1 – Tormodsrød – eier/bruker Ole Johanesen

Bnr.2 – Tormodsrød – eier/bruker Ole Johanesen

Bnr.3 – Rydningerne – eier/bruker Treschow

Bnr.4 – Kaasene – eier/bruker Treschow

Bnr.5 – Solli – eier/bruker Jacob Knudsen

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0022 002 Opdalen Tormodsrød 2 1, 2 99 12

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Ole Tormodsrød m g f hf Gaardbruker - selveier 12.04.1856 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Mofjældene Gjerpen

002 Marie Ingebretsdatter k g b hm Gaardmandskone 08.01.1867 Slemdal n s

003 Johan Olsen m ug f s Jordbruks- og skogarbeider 22.07.1889 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Mofjeldene Gjerpen

004 Gunda Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel 14.07.1891 Slemdal n s

005 Paula Olsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel 13.10.1895 Slemdal n s

006 Jakob Olsen m ug f s Jordbruks og skogarbeider 18.04.1893 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Mofjeldene Gjerpen

007 Nilia Olsdatter k ug b d Datter 24.02.1898 Slemdal n s

008 Oskar Olsen m ug b s Søn 05.02.1900 Slemdal n s

009 Einar Olsen m ug b s Søn 13.02.1902 Slemdal n s

010 Klara Olsdatter k ug b d Datter 10.02.1904 Slemdal n s

011 Anna Olsdatter k ug b d Datter 13.09.1907 Slemdal n s

012 Karine Ingebretsdatter k ug b fl Synning og barnepleie 07.02.1849 Slemdal n s

 

 

Matrikkelutkast 1950

 

Gnr. 2     Tormodsrød          

Bnr.1       Tormodsrød                                         2 mark 79 øre                        Oskar Olsen Tormodsrød   

Bnr.2       Tormodsrød                                         2 mark 71 øre                        Einar Olsen Tormodsrød    

Bnr.3       Rydningene                                         1 mark 94 øre                        F. M. Treschow       

Bnr.4       Kåsene                                                 0 mark 33 øre                        F. M. Treschow       

Bnr.5       Solli                                                     0 mark 03 øre                        Jakob Andersen Solli          

Bnr.6       Tormodsrød Skogstykke                     0 mark 24 øre                        Oskar og Einar Tormodsrød           

Bnr.7       Skaustad                                              0 mark 05 øre                        Hans A. Rønningen