| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SORTEDAL ETTER 1814


 

Manntall Sortedal

 

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Sortedal matrikkelnr.178 (gammelt matrikkelnummer 170)

 

Løpenummer 543 – Sortedal – skyld 6 skinn - oppsitter John Pedersen

 

 

 

1846

 

Sorthedal

Mtr.No 198 Løbe.No. 543

 

1.

 

Leilending Christen Johnsen 30 aar

Hans kone Pernille Johnsd. 26 aar

Deres hjemmeværende børn:

John 2 aar

Legdfolkskone enken Aaste Olsdatter 72 aar

 

Tjenere:

Peder Halvorsen Haugen 22 aar

Berthe Johnsdatter 34 aar

Maren Knudsd. 12 aar

 

 

2.

 

H.m. med jord Jakob Lars. Øen 38 aar

Hans kone Kari Nilsd. 41 aar

Deres hjemmeværende børn:

Maren 9 aar

Anna 6 aar

 

Udsæden:

1.

4 tøndre Havre

¼ tønde Bygg

4 tøndre Poteter

 

2.

½ tønde Havre

1 tønde Poteter

 

tils:

4 ½ tønde Havre

¼ tønde Bygg

5 tøndre Poteter

 

Kreaturhold:

1.

1 Hest

4 Kuer

1 Qvie

1 Geit

8 Sauer

1 Svin

2 Geiter

4 Sauer

 

tils:

1 Hest

4 Kuer

1 Qvie

3 Geiter

12 Sauer

1 Svin

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0023 002 yttre Sortedal 543 5

Merknad: (S/L: 266/13)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Christen Johnsen Utsæd: hv1/8 by1/2 ha4 po4 1/2 , kreaturhald: he1 ku5 få8 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Christen Johnsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 51 (alder) Slemdal Prgj.

002 Pernille Johnsdatter k g hans Kone 47 (alder) Slemdal Prgj.

003 John Christensen m ug deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbr 23 (alder) Slemdal Prgj.

004 Maren Christensdatter k ug deres Datter 20 (alder) Slemdal Prgj.

005 Anne K. Christensdatter k ug deres Datter 9 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0024 002 yttre Tangen 2

Merknad: (S/L: 266/18)

Eigar: Husmand med Jord Jacob Larsen Utsæd: hv1/16 ha3/4 po1 , kreaturhald: ku1 få2

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Jacob Larsen m g Husfader Husmand med Jord 62 (alder) Slemdal Prgj.

002 Kari Nielsdatter k g hans Kone 63 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

1875

 

 

Sortedal - skov – løpenummer 543a

 

Sortedal skov ubeboet

 

 

Sortedal – løpenummer 543b

 

Kristen Johnsen f. 1815 – husfader – enkemann – leilending

John Kristensen f. 1843 – hans sønn – hjelper faderen

Karine Kristensdatter f. 1857 – datter – hjelper sin far

 

Peder Mathisen f. 1826 i Laurdal – husfader – inderst, jordbrug

Maren Kristensdatter f. 1856 – hans kone

 

 

Tangen – løpenummer 543c

 

Jacob Larsen f. 1805 – husfader – leilending, delevis fattigunderstøttet

Kari Nilsdatter f. 1804 – hans kone

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0010 004 Sortedal 24 2 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Haakon Bakkehaug m g b hf Leilending og skovarbeider 1864 Maalselven Tromsø n s

002 Guri Bakkehaug k g b hm Gaardmandskone 1866 Maalselven Tromsø n s

003 Ingebrikt Bakkehaug m ug b s Søn 1891 Maalselven Tromsø n s

004 Hanna Bakkehaug k ug b d Datter 1893 Maalselven Tromsø n s

005 Ole Bakkehaug m ug b s Søn 1895 Maalselven Tromsø n s

006 Karl Bakkehaug m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

007 Hansine Bakkehaug k ug b d Datter 15.02.1900 Slemdal herred* n s

008 Anne Haugsæth k ug b tj Kreaturstel 1870 Maalselven Tromsø n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0011 004 Tangen 24 3 8 8

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Hans Peders. Tangen m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1855 Saude Brb n s

002 Anne Halvorsd. k g b hm Gaardmandskone 1858 Saude i Telemark Brb n s

003 Olav Hanss. m ug b s Arbeider ved skovdrift 1886 Saude, Telemark Brb n s

004 Jens Hanss. m ug b s Søn 1888 Saude Telemark Brb n s

005 Anders Hanss. m ug b s Søn 1891 Saude, Telemark Brb n s

006 Aasle Hansd. k ug b d Datter 1894 Saude, Telemark Brb n s

007 Ingeborg Hansd. k ug b d Datter 1896 Saude, Telemark Brb n s

008 Anton Hanss. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

Sortedal Gnr.24

 

Bnr.1 – Sortedalen (skogen) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 – Sortedalen (indmarken) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.3 – Tangen – eier/bruker F M Treschow

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0004 004 Austad Surtedalen 24 2 44 4

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Georg Gulliksen m g b hf Leiledning & skovarbeider 28.03.1882 Slemdal n s

002 Anne Olsen k g b hm Leiled.kone (hus og kraturstel) 28.02.1883 Slemdal n s

003 Margit Georgsen k ug b d Barn 05.02.1908 Slemdal n s

004 Dagny Nilsen k ug b tj Kratur og husstel 01.01.1895 Skien n s

 

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Sortedal Gnr.24

 

Bnr.1 – Sortedalen (skogen) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 – Sortedalen (innmarken) – eier/bruker F M Treschow

Bnr.3 – Tangen – eier/bruker F M Treschow