| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ/MYRA BNR.4 ETTER 1814

 


 

 

 

Anton Hansen f. 1857

 

 

 

Anton Hansen, født 05.03.1857 i Osestad Hvarnes Hedrum VE.,[1] døpt 22.03.1857 i Hvarnes kirke VE.,2 død 01.03.1931 i Myra Siljan TE.[2]

Han var sønn av Hans Olsen og Anne Helene Ingebretsdatter i Hvarnes.

 

Anton reiste til Amerika. Det er usikkert når. Han reiste fra Larvik til Amerika 23.09.1908 etter å ha vært her på besøk. Han arbeidet som ”vagtmand” stod det. Han må ha kommet tilbake, for han kjøpte Sørbø/Myra Bnr.4 i Siljan av Treschow i 1913.

 

Treschow solgte i 1913 Sørbø/Myren Bnr.4 til Anton Hansen:

Skjøte på Sørbø/Myren Bnr.4 fra F W Treschow til Anton Hansen for kr. 5000 med havnerett for kjøperen i "den fraskilte skog", hvorhos sælgeren har forbeholdt seg driftsveier, tømmerlegger, jaktrett osv. (datert 30.09.1913, tinglyst15.10.1913)

 

Hans søster, Hella Andrea Hansdatter f. 1859, hadde vært en av de som var bosatt der i 1900 og 1910 tellingene. Hun var enke etter Elias Jensen Solberg på Torsholtsaga Bnr. Bnr.6. Hun bodde der som enke men sine barn. Anton Hansen Myrene solgte i 1927 Sørbø/Myren Bnr.4 til hennes sønn, Hans Solberg.

Anton Hansen Myrene solgte i 1927 Sørbø/Myren Bnr.4 til Hans Solberg. Anton tok føderåd og bodde da videre på plassen:

Skjøte på Sørbø/Myren Bnr.4 fra Anton Hansen Myrene til Hans Solberg for kr. 10 000, hvorav for løsøre kr. 3000 samt med forbehold for sælger av føderåd verdsatt til kr. 4000. Datert 02.07.1927, tingl. 31.08.1927.

 

Anton døde i 1931.

 

 

 [1]  Hedrum ministerialbok 1849-1857. side 239.

[2]  Siljan kirkegård.