| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VESTBY u/SØLLAND ETTER 1814 I


 

Manntall Vestby

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0019 002 Vestby 1 16 9 9

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

 

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Jakob Knuds. m g b hf Gaardbruger (selveier), landhandler, smed og hjulmager (for egen regning) 1862 Slemdal herred* n s

002 Marie Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1867 Slemdal herred* n s

003 Marie Jakobsd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

004 Klara Jakobsd. k ug b d Datter 1891 Slemdal herred* n s

005 Ole Jakobs. m ug b s Søn 1893 Slemdal herred* n s

006 Dagny Jakobsd. k ug b d Datter 1895 Slemdal herred* n s

007 Knud Jakobs. m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

008 Anne Jakobsd. k ug b d Datter 23.09.1900 Slemdal herred* n s

009 Mathilde Olsd. k ug b tj Tjenestepige, der er sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1884 Slemdal herred* n

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0009 002 Opdalen Vestby 2 5 1111 11

 

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Jacob Knutsen Rød m g b hf landh. gaardb. 29.12.1862 Slemdal n

002 Karen Marie Rød k g b hm husgjerning og kreaturstel 03.07.1868 Slemdal n

003 Klara Amalie J. Rød k ug b d butik og kontorarbeider 14.05.1891 Slemdal n

004 Ole J. Rød m ug b s varekjører 18.08.1893 Slemdal n

005 Dagny J. Rød k ug b d Datter Husgjerning 03.02.1896 Slemdal n

006 Knut Louis J. Rød m ug b s Søn 29.05.1898 Slemdal n

007 Anne J. Rød k ug b d Datter 23.09.1900 Slemdal n

008 Jenny J. Rød k ug b d Datter 01.12.1902 Slemdal n

009 Marie J. Rød k ug b d Datter 08.11.1904 Slemdal n

010 Gundborg J. Rød k ug b d Datter 04.03.1907 Slemdal n

011 Hilda J. Rød k ug b d Datter 09.08.1909 Slemdal n

 

 

Matrikkelutkast 1950 
Sølland Gnr.1
Bnr.16 - Vestby - Knut J. Rød