| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Johansen Holtsdalen f. 1904 og Maggi Otilde Rød f. 1899 sin familie.

 

 

 

Ole Johansen Holtsdalen, født 07.02.1904 i Svartåa Kodal VE.,[1] døpt 20.03.1904 i Kodal VE.,1 død 03.02.1982,[2] konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.[3]

Han var sønn av Johan Edvard Olsen og Ingeborg Pedersdatter på Holtsdalen i Siljan.

 

De kjøpte en del av gården Rød u/Sølland av hans kones pleiefar Isak Ingebretsen i 1924 mot at Isak ble bosatt der (tok føderåd).

 

Isak Engebretsen Rød (Enkemann fra 1924) solgte Rød Nordre Bnr.18 til Ole J. Holtsdalen og hustru Maggi Otalie for 12000 kr, hvorav løsøre 4000 kr, i 1933, mot føderåd for Isak Rød. (Thinglyst 27.01.1933)

 

1 1937 ble Sølland/Haug Bnr.29 fraskilt fra Sølland/Rød Nordre Bnr.18. Ole J. Holtsdalen eide da Sølland/Rød Nordre Bnr.18. Han solgte Sølland/Haug Bnr.29 til Olaf Grønland:
Skyldelingsforretning avholdt 3. april 1937 på Sølland/Rød Nordre Bnr.18, hvorved Ole J Holtsdalen utskilte Sølland/Haug Bnr.29. Tinglyst 18.06.1937
Skjøte på Sølland/Haug Bnr.29 fra Ole Holtsdalen f. 07.02.1904 til Olaf G Grønland f. 21.11.1910 for kr. 150. Datert 31.07.1937

 

Matrikkelutkast 1950:
Sølland Gnr.1
Bnr.18 - Rød nordre - Ole J. Holtsdalen og h. Maggi Otilie           

          

 

Gift 1929,[4],[5] med Maggi Otilde Rød, født 14.05.1899 i Skien TE.,5 (datter av Oskar Olsen og Inger Marie Engebretsen), døpt 26.11.1899 i Skien kirke TE.,[6] konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.[7]

 

Maggi:

Foreldrene var ugift da hun ble født. Hennes mor var ugift pike fra Skavan i Gjerpen, datter av Engebret Engebretsen og Olivie Magnhilde Moe. Hun var tjenestepike i Duestien da hun fikk datteren i 1899. Faren, Oskar Olsen, var postbud fra Follestad og nevnes med foreldrene på Fossum Nordre i Gjerpen i 1891. Oskar sin mor, Petronelle Lovise Danielsdatter, var født på Myra i Siljan i 1856. Vi finner Hagbart Ingebretsen som fadder. Dette var Anton Hagbart Ingebretsen, bror til hennes far.

 

Maggi Otilde var pleiedatter hos Isak Ingebretsen og hans kone Karen på Rød u Sølland. Hun nevnes der i 1910 og ble konfirmert i Siljan i 1914. De kjøpte gården av hennes pleiefar.

 

 

 

I.    Ruth Holtsdalen,5 født 17.09.1930 i Rød u/Sølland Siljan TE.[8]

      

 

       Hun giftet seg med Johnny Martinius Larsen,5 født 23.03.1933 i Gjerpen TE.8

      

       Barn:

 

        A.    Tore Larsen.5

 

        B.    Lisbet Larsen.5

 

        C.    Bjørg Larsen.5

 

 

 

II.   Erling Holtsdalen,5 født 18.02.1933 i Rød u/Sølland Siljan TE.[9]

      

       Han overtok gården Rød etter sine foreldre i 1977.

 

 

       Han giftet seg i 1956 med Gerd Flaten,5 født 03.08.1938 i Norderhov BU.,9 (datter av Tosten Flaten og Gerda Kristine Eriksen).

      

       Barn:

 

        A.    Wenche Holtsdalen f. 1957.5

 

        B.    Berit Holtsdalen f. 1961.5

 

 

 

III. Reidun Holtsdalen,5 født 29.11.1938 i Rød u/Sølland Siljan TE.[10]

      

 

       Hun giftet seg med Trygve Bordi,5 født 03.10.1931 i Sørvaranger FI.10

      

       Barn:

 

        A.    Torild Bordi.5

 

        B.    Terje Bordi.5

 

 

 

 

 [1]  Andebu Kodal klokkerbok 1901-1930. side 4.

[2]  Siljan kirkegård.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 102.

[4]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975.

[5]  1910 tellingen.

[6]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 169.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 95.

[8]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 52.

[9]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 49.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 50.