| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD ØVRE BNR.3 u/SØLLAND ETTER 1814


 

 

 

Manntall Rød

 

 

 

 

1846

 

Rød Øvre

Mtr.No 155 Løbe.No. 481

 

G. Leilending Peder Engebretsen 56 aar

Hans kone Karen Nielsd. 55 aar

Deres børn:

Helvig  19 aar

Anne 15 ¼ aar

Karen 12 aar

Deres tjenestefolk:

Ole Pedersen 31 aar

H.k. Marie Pedersd. (Mandens datter) 21 aar

Deres børn:

Anne ¾ aar

Lars Isaksen 21 aar

Lægdlem Anne Gurine Olsd. 93/4 aar

 

Udsæden:

1/8 tn Rug,

½ tn Bygg

½ tn Blandekorn

4 tn Havre

4 ½ tn Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

8 Kuer

12 Faar

1 Svin

 

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0002 001 øvre Rød (øvre) 481 11

Merknad: (S/L: 236/10)

Eigar: Gaardbruger, Leilænding Erik Ingebretsen Utsæd: hv1/2 ru1/8 by1/2 bl1/4 ha5 po6 , kreaturhald: he3 ku9 få14 sv1

 

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Erik Ingebretsen m e Husfader Gaardbruger, Leilænding 72 (alder) Slemdals Prgj.

Ingebret Eriksen m g hans Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget 35 (alder) Gjerpen Prgj.

Karen Isaksdatter k g hans Kone bestyrer Huusholdningen 42 (alder) Gjerpen Prgj.

Ingeborg Karine Ingebretsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Gjerpen Prgj.

Peder Ingebretsen m ug deres Søn 15 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Helvig Ingebretsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Slemdal Prgj.

Isak Ingebretsen m ug deres Søn 10 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Kistine Ingebretsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

Ole Ingebretsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Erik Ingebretsen m ug deres Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Dorthea Halvorsdatter k ug Tjenestepige 27 (alder) Gjerpen Prgj.

 

 

 

 

 

1875

 

Rød øvre – løpenummer 481

 

Ingebret Eriksen f. 1831 i Gjerpen – husfader – leilending

Karen Isaksdatter f. 1823 i Gjerpen – kone

Peder f. 1851- sønn – hjelper faderen

Anne Helvig f. 1854 – datter

Isak f. 1856 – sønn

Karen Kirstine f. 1858 – datter

Ole f. 1860 – sønn

Inger Marie f. 1867 – datter

Ingbret Nilsen f. 1844 fra Luksfjell i Gjerpen – tilreisende – gift leilending

Hans Simonsen f. 1853 i Kommenes i Sandsvær?– ugift dagarbeide hos Ingebret Nilsen

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0015 002 Rød 1 13 9 9

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei

 

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Martin Anders. m g b hf Gaardbruger - leilænding. Sysselsat med skogdrift i grundeierens tjeneste 1864 Slemdal herred* n s

Anne Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1865 Slemdal herred* n s

Andreas Martins. m ug b s Søn 1889 Slemdal herred* n s

Ole Martins. m ug b s Søn 1890 Slemdal herred* n s

Karl Martins. m ug b s Søn 1893 Slemdal herred* n s

Gustav Martins. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

Ragnvald Martins. m ug b s Søn 1896 Slemdal herred* n s

Nils Martins. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

Klara Martinsd. k ug b d Datter 02.04.1900 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0025 002 Opdalen Rød 1 13 44 5

 

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Isak J. Rød m g b hf Gaardbruker - selveier 12.04.1856 Slemdal n s

Karen Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 20.04.1858 Slemdal n s

Inga Isaksdatter k ug f d Synning og husgjerning 11.04.1884 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Skien

Hilda Isaksdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel 14.05.1893 Slemdal n s

Maggi Rød k ug b d Pleiedatter 14.05.1899 Skien n s

 

 

 

Matrikkelutkast 1950:
Sølland Gnr.1

Bnr. 3  -Rød øvre - cand. jur. Herman Løvenskiold

Bnr. 13            -           Rød                 -  F. M. Treschow      
Bnr.
18 -Rød nordre                - Ole J. Holtsdalen og h. Maggi Otilie