| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GRØNLI u/SØLLAND ETTER 1814


 

Manntall Grønli

 

 

 

 

1905

Matrikkelen 1905

Sølland Gnr 1

Bnr.17 - Grønli - eier/bruker Kristian Andersen

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0010 002 Opdalen Grønli 1 17 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Kristian Grønli m g b hf Gaardbruker - selveier – og skogarb. 02.04.1862 Slemdal n

002 Petra Andersdatter k g b hm Gaardmandskone 23.10.1862 Sandsværn

003 Anders Kristiansen m ug b s Skogarbeider 06.09.1884 Slemdal n

004 Jakob Kristiansen m ug b s Skogarbeider 22.11.1895 Slemdal n

005 Karl Kristiansen m ug b s Søn 24.11.1897 Slemdal n

006 Marie Kristiansdatter k ug b d Datter 08.03.1900 Slemdal n

007 Martin Kristiansen m ug b s Søn 03.10.1903 Slemdal n

 

 

 

1950

Matrikkelutkast 1950

Sølland Gnr.1

Grønli Bnr.17 - Anders Kristiansen Grønli