| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GATA u/SØLLAND ETTER 1814


 

Manntall Gata

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0005 001 øvre Gata 1

Merknad: (S/L: 236/33) En Stue.

 

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Karen Amundsdatter k ug ernærer sig ved Spinding