| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814


 

 

Manntall Skilbred

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Skjældbred matrikkelnr. 166 (gammelt matrikkelnummer 165)

 

Løpenummer 506 – Skjældbred – skyld 6 skinn - oppsitter Ole Johnsen

Løpenummer 507 – Skjældbred – skyld 6 skinn - oppsitter Niels Olsen

 

 

 

1865

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0052 001 øvre Skjelbred 506 7

Merknad: (S/L: 246/2)

Eigar: Gaardbgr og Leilænding Ole Johnsen Utsæd: hv1/8 by1/2 ha3 po5 , kreaturhald: he2 ku6 få7 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Ole Johnsen m e Hsfader Gaardbgr og Leilænding 58 (alder) Slemdal Prgj.

002 John Olsen m e hans Søn hjælper Faderen m Gaardsbg 30 (alder) Slemdal Prgj.

003 Regine Olsdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Husholdning 27 (alder) Slemdal Prgj.

004 Kisti Olsdatter k ug hans Datter 25 (alder) Slemdal Prgj.

005 Arne Olsen m ug hans Søn 19 (alder) Slemdal Prgj.

006 Knud Olsen m ug hans Søn 15 (alder) Slemdal Prgj.

007 Ole Petter Johnsen m ug hans Sønnesøn 6 (alder) Slemdal Prgj.

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0053 001 øvre Skjelbred 507 4

Merknad: (S/L: 246/9)

Eigar: Gaardbger, Leilænding Maren Hansdatter Utsæd: hv1/8 by1/2 ha3 po4 , kreaturhald: he1 ku5 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Maren Hansdatter k e Husmoder Gaardbger, Leilænding 65 (alder) Slemdal Prgj.

002 Peder Nielsen m ug hendes Søn bestyrer Moderens Gaardsbrug 33 (alder) Slemdal Prgj.

003 Anne Nielsdatter k ug hendes Datter 35 (alder) Slemdal Prgj.

004 Tollef Endresen m ug Tjenestedreng 18 (alder) Saude Prgj.

 

 

 

 

1875

 

 

Skjældbred – løpenummer 506

Ole Johnsen f. 1807 – husfader – enkemann – leilending

John Olsen f. 1836 – gift – hjelper faderen

Anne Helene Larsdatter f. 1846 – hans kone

Ole Petter Johnsen f. 1860 – deres sønn

Lars Johnsen f. 1874 – deres sønn

Arne Olsen f. 1847 – husfaderen sønn – skrædder

Kirsti Olsdatter f. 1841 – husfaderen datter – forsørges av faderen – sindsvag/vanvittig efter hennes confirmastion

Knud Olsen f. 1852 – husfaderen sønn – hjelper faderen

Anne Bredine Christophersdatter f. 1857 i Hvarnes i Hedrum - tjenestepike

 

 

Skjældbred – løpenummer 507

Peder Nielsen f. 1833 – husfader – leilending

Gunild Guttormsdatter f. 1847 – hustru

Nella Mathilde f. 1873 – datter

Maren Hansdatter f. 1799 – hans moder – forsørges av sønnen

Karen Pettersdatter f. 1856 i Gjerpen – tjenestepike

 

 

 

 

 

1900

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0003 003 Skjelbrei (gaard) 12 3 10 10

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Jon Ols. Skjelbrei m g b hf Gaardbruger S 1836 Slemdal herred* n s

002 Anne Helene Larsd. k g b hm Gaardmandskone 1846 Slemdal herred* n s

003 Lars Jons. Skjelbrei m ug b s Gaardbrugersøn Jordbrugsarbeide. Skogarbeider 1874 Slemdal herred* n s

004 Kristian Jons. Skjelbrei m ug b s Gaardbrugersøn Jordbrugsarbeide. Skogarbeider 1876 Slemdal herred* n s

005 Johan Jons. Skjelbrei m ug b s Gaardbrugersøn. Jordbrugsarbeide 1882 Slemdal herred* n s

006 Anton Jons. Skjelbrei m ug b s Gaardbrugersøn. Jordbrugsarbeide 1882 Slemdal herred* n s

007 Anna Jonsd. k ug b d Husligt arbeide 1882 Slemdal herred* n s

008 Inga Jonsd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

009 Edvin Karls. m ug b Forpleies for Skiens fattigvæsen 1890 Skien Brb n s

010 Knut Ols. Skjelbred m ug b el Landpostbud 1850 Slemdal herred* n s

 

 

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0004 003 Skjelbrei 12 2 7 7

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Anders Eriks. Skjelbrei m g b hf Gaardbruger S og Tømmermand 1861 Sverige n s

002 Anna Aslaks. k g b hm Gaardbrugerkone 1863 Slemdal herred* n s

003 Edvard Anders. m ug b s Søn 1889 Slemdal herred* n s

004 Anders Anders. m ug b s Søn 1891 Skien Brb n s

005 Martin Anders. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

006 Anna Marie Anders. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

007 Inga Karine Anders. k ug b d Datter 28.05.1899 Slemdal herred* n s

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1905

 

Skjellbrei Gnr.12

Bnr.2 – Skjellbrei Søndre – eier/bruker Anders Eriksen

Bnr.3 – Skjellbrei Nordre – eier/bruker John Olsen

Bnr.4 – Skogen – eier/bruker F. M. Treschow

 

 

 

 

1910

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0001 003 Midtbygden Skjelbrei søndre 12 2 66 10

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Anders Eriksen m g f hf Gaardbruger, selveier 09.05.1861 Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

002 Anna Aslaksen k g b hm Gaardmandskone 04.01.1864 Slemdal n s

003 Edvard Andersen m ug f s Gaards- og skogsarbeide 15.02.1889 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

004 Anders Andersen m ug f s Gaards- og skogsarbeide 10.09.1891 Skien n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

005 Martin Andersen m ug f s Gaards- og skogsarbeide 18.04.1894 Slemdal n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

006 Anna Andersen k ug b d Hus- og kreaturstel 04.11.1896 Slemdal n s

007 Inga Karine Andersen k ug b d Datter 28.05.1899 Slemdal n s

008 Hilda Andersen k ug b d Datter 24.05.1901 Slemdal n s

009 Hans Andersen m ug b s Søn 20.09.1904 Slemdal n s

010 Karl Andersen m ug b s Søn 02.04.1906 Slemdal n s

 

 

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0002 003 Midtbygden Skjelbrei nordre 12 3 55 5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Anton Jonsen m ug b hf Gaardbruker, selveier 16.01.1882 Slemdal n s

002 Inga Jonsen k ug b tj Tjenestepike, Hus- og kreaturstel 15.07.1890 Slemdal n s

003 Anton Hansen m ug b tj Gjætergut 25.03.1898 Slemdal n s

004 Anne Helene Jonsen k e b mor til hf, fl Har ophold hos sin søn, Føderaad 03.05.1846 Slemdal n s

005 Johan Jonsen m ug b fl Skomager 16.01.1882 Slemdal n s

 

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Skjelbrei Gnr.12

                 

Bnr.2 – Skjelbrei Søndre - 2 mark 25 øre – Anders E. Skjelbred 

Bnr.3 – Skjelbrei Nordre - 2 mark 70 øre – Anthon Johansen                           

Bnr.4 – Skogen - 2 mark 14 øre - F. M. Treschow                                             

Bnr.5 – Skjelbrei Søndre Lunde - 0 mark 77 øre Jon Lunde 

Bnr.6 – Ollerønningen - 0 mark 26 øre Anthon J. Skilbred

Bnr.7 – Friborg - 0 mark 05 øre Anders E. Skjelbred

Bnr.8 – Friborg - 0 mark 37 øre Johan J. Skjelbred

Bnr.9 – Friborg - 0 mark 26 øre - Johan J. Skjelbred