| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

Olaf Olsen Nøklegård f. 1886 og Janette Gurine Nilsdatter f. 1889 sin familie.

 

 

 

Olaf Olsen Nøklegård, født 27.05.1886 i Nøklegård Gjerpen TE.,[1] døpt 04.07.1886 i Gjerpen kirke TE., død 22.07.1920 i Gjerpen TE.

Han var sønn av Ole Abrahamsen og Anne Dortea Ingebretsdatter på Nøklegård i Gjerpen.

 

De fikk et barn i Gjerpen i 1913 bosatt på Limi.

 

Anders Eriksen Skilbred solgte i 1917 Skilbred Søndre Bnr.2 til Olaf O Nøklegård:

Skjøte fra Anders Eriksen Skillbred til Olaf O Nøklegård på Skilbred Bnr.2 for 18000 kr ( tingl. 18.04.1917)

 

I 1920 skilte Olaf Nøklegård ut en del av Skilbred Søndre som Lunde Bnr.5:

Skylldelingsforretning 17.03.1920 på Skilbred Bnr.2, hvorved til Hans Johnsen Lunde er utskilt Lunde Bnr.5 av skyld 27 øre.

 

I 1920 kjøpte sønnen til Anders Eriksen Skilbred, Edvard Andersen, Skilbred Søndre Bnr.2:

Skjøte fra Olaf O Nøklegård til Edvard A Skilbred på Skilbred Bnr.2 for 19500 kr. hvorav løsøre 1500 kr. (tingl. 12.05.1920)

 

Olaf og familien flyttet tilbake til Gjerpen og nevnes der som selveiere under Nøklegård. Olaf kan ha vært syk for han døde bare er par måneder etter gårdsalget var tinglyst.

 

Se gamlegjerpen.no (Nøklegård 1 - Nøklegård nordre)

 

 

Han giftet seg med Janette Gurine Nilsdatter, født 09.08.1889 i Limi Gjerpen TE.,[2] (datter av Nils Andreas Jansen og Ingeborg Marie Sakariasdatter), døpt 29.12.1889 i Gjerpen kirke TE., død 29.12.1984 i Gjerpen TE.

 

 

 

I.    Marie Nøklegård, født 03.02.1913 i Limi i Gjerpen TE.,[3] død 06.02.1972.

      

       Bosatt på Limihøgda 29. i Gjerpen.

      

 

       Gift3 med Olaf M. Heimholt, født 08.04.1910,3 (sønn av Nils Olaus Kristiansen Heimholt og Ingeborg Marie Nilsdatter Kværnes), død 08.07.1971.3

      

 

 

II.   Ole Olsen, født 22.07.1916 i Skilbred Siljan TE.,[4] døpt 12.11.1916 i Siljan kirke TE., død 27.07.1996 i Gjerpen TE.

      

       Han overtok eiendommen under Nøklegård etter sin far.

      

 

       Gift 1947,3 med Dagny Andrea Sommerfryd, født 1923,3 (datter av Lars Sommerfryd og Hilda Møller).

      

 

 

 

 [1]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 7.

[2]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 36.

[3]  Gamle Gjerpen.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 26.