| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I LUNDE u/SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Monrad Hille f. 1921 og Signe Svare d. 1928 sin familie.

 

 

 

Monrad Hille, født 1921 i Gulen i Sogn,[1] død 1995 i Lunde u/Skilbred Siljan TE.1

Han var sønn av Jon Hille og Guro Vatne i Gulen i Sogn.

 

Han kjøpte plassen Lund u/Skilbred Søndre av Sveinung Råmunddalen i 1963. Monrad var født i Gulen i Sogn. Hans mor kom fra Vang i Valdres og hans mor fra Gulen i Sogn.

 

Monrad døde i 1995.

 

 

Gift 1961,1 med Signe Svare, født 1928 i Vågå,1 (datter av Iver Svare og Live Sønsteng).

 

Signe:

Hun kom fra Vågå. Begge hennes foreldre kom derfra. Da mannen døde i 1995 overtok hun ansvaret for gården.

 

 

 

I.    Iver Hille, født 1962.1

 

 

II.   Liv Hille, født 1967.1

 

 

 

 

 [1]  Norske Gårdsbruk (2002)