| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Jacob (Hansen) Jansen Skilbred f. 1900

 

 

 

 

Jacob (Hansen) Jansen Skilbred, født 1900 i Siljan TE., død 11.05.1918 i Skilbred Siljan TE.,[1],[2] gravlagt 15.05.1918 i Solum TE., yrke Salmakerlærling.

 

Han døde på Bratsberg amtssykehus og ble gravlagt i Solum. Han var en ugift salmakerlærling født i 1900, bosatt på Skilbred i Siljan, født i Siljan.

 

Da han ble gravlagt i Solum stod det ”Jacob (Hansen) Jansen Skilbred”. Kan dette være Jacob Hansen f. 1899 sønn av Hans Kristian Hansen på Bjørndalen u/Island? Han var fra Siljan, men ikke døpt der. Den eneste jeg kan finne som kan passe.

 

 

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 135.

[2]  Solum Solum klokkerbok 1909-1922. side 288.