| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND/ENGRYDNINGEN Bnr.4 ETTER 1814

 


 

 

Johan Martin Jacobsen f. 1872 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Bergit Torstensen f. 1865 og 2. gang med Karen Marie Ellefsdatter f. 1865.

 

 

 

Johan Martin Jacobsen,[1] født 16.07.1872 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,[2] døpt 22.09.1872 i Siljan kirke TE.,2 død 30.07.1962 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,[3] konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.[4]

Han var sønn av Jacob Gulliksen og Marte Isaksdatter på Engrønningen u/Serkland.

 

Johan Martin ble far til et uekte barn som ble døpt i Gjerpen i 1893. Han bodde da på Serkland og barnet mor var også fra Siljan.

 

Johan Martin står som utflyttet til Gjerpen i 1895. Han giftet seg borgerlig i Skien samme året. Hans 1. kone var utmeldt av statskirken.

 

De døpte et barn bosatt i Blekebakken Skien i 1895.

 

Hans første kone døde før 1900, for da bodde Johan Martin som enkemann hos sine foreldre i Engrønningen med datteren Marte Marie.

 

Siljan 1900 - Engrønningen Gnr.22 Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Jakob Gulleks. m g b hf Gaardbruger S 1828 Slemdal herred* n s

Marte Isaksd. k g b hm Gaardbrugerkone 1827 Slemdal herred* n s

Ole Petter Gulleks. m ug b s Skogarbeide 1868 Slemdal herred* n s

Johan Martin Gulleks. m e b s Skogarbeide 1872 Slemdal herred* n s

Marie Matensd. k ug b d af no 4 1885 Slemdal herred* n s

 

Johan Martin giftet seg i 1903 med moren til det uekte barnet de hadde fått i 1893.

 

De ble bosatt på Engrønningen. Hans far var leilending der og døde der i 1908. Johan Martin overtok som leilending etter han.

 

Siljan 1910 - Engrønningen Gnr.22 Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Martin Jakobsen m g b hf Leilænding, Jordbr. og skogarbeide 16.07.1872 Slemdal n s

Karen Jakobsen k g b hm Leilændingskone 12.03.1865 Slemdal n s

Anna Martinsen k ug b d Hus- og kreaturstel 19.04.1893 Gjerpen n s

Jenny Martinsen k ug b d Datter 05.09.1904 Slemdal n s

Emma Martinsen k ug b d Datter 05.09.1904 Slemdal n s

Gudrun Martinsen k ug b d Datter 28.11.1905 Slemdal n s

 

Hans mor bodde hos sønnen Gullik i 1910 og døde på Engrønningen i 1917.

 

Treschow solgte i 1944 Serkland/Engrydningen Bnr.4 og Serkland/Engrydningen Bnr.12 til Johan Martin (Han skrev seg nok som bare Martin) som da ble selveier:

Skjøte på Serkland/Engrydningen Bnr.4 fra F W Treschow til Martin Jacobsen Engerønningen på Serkland/Engrydningen Bnr.4 og Serkland/Engrydningen Bnr.12 for kr. 7000 med div forbehold som forkjøpsrett, driftsveier osv. Datert 27.06.1944

 

Martin Jacobsen skilte i 1947 ut eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16 til Mads Kiste:

Skyldelingsforretning avholdt på Serkland/Engerønningen Bnr.12 den 04.08.1947, hvorved er utskilt til Mads Kiste eiendommen Serkland/Enghaug Bnr.16.

 

Matrikkelutkast 1950

Serkland Gnr.22

Bnr.4 - Engerydningen - 0 mark 10 øre - Martin Jakobsen Engrønningene.

Bnr.12 - Engerønningen - 0 mark 18 øre - Martin Jakobsen Engrønningene

 

Martin døde i 1962.

 

 

(1) Gift 27.08.1895 i Borgerlig i Skien TE.,[5] med Bergit Torstensen, født 20.07.1865 i Smedshvalen Sauherad TE. (datter av Torsten Nilsen og Mari Tollefsdatter), døpt 30.07.1865 i Sauherad TE.,[6] død før 1900.

 

Bergit:

Hun kom fra Sauherad og nevnes med sine foreldre i 1865.

 

Sauherad 1865 - Smidshvalen

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Thorsten Nielsen 25 Saude Prgj. Huusfader Logerende g Jordarbeider

Mari Tollefsdatter 28 Saude Prgj. Hans Kone g

Gunild Thorstensdatter 3 Saude Prgj. Deres Datter ug

Bergit Thorstensdatter 1 Saude Prgj. Deres Datter ug

 

Ved vielsen nevnes hun som Bergit Torstensen Aasen.

 

Hun døde før 1900.

 

 

(2) Gift 03.05.1903 i Siljan kirke TE.,[7] med Karen Marie Ellefsdatter,[8] født 12.03.1865 i Hagen u/Gurholt Siljan TE.,[9] (datter av Ellef Nilsen og Anne Kristine Nilsdatter), døpt 28.05.1865 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.,[10] død 20.03.1956 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.3

 

Karen:

Hun flyttet til Gjerpen i 1893 og døpte et uekte barn der samme året.

 

I 1900 bodde hun på Hagen under Gurholt i Siljan.

 

Karen Marie giftet seg i 1903 med faren til sitt uekte barn fra 1893 som nå var blitt enkemann.

 

Hun døde i 1956.

 

 

 

I.    Anna Karoline Engrønningen,[11] (datter av Johan Martin Jacobsen og Karen Marie Ellefsdatter) født 19.04.1893 i Gjerpen TE.,[12] døpt 28.05.1893 i Gjerpen kirke TE.,14 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.[13]

      

       Foreldrene var ugift da hun ble født, men giftet seg siden. I 1900 bodde Anna Karoline med moren på Hagen under Gurholt.

 

       Hun giftet seg i 1922.

 

      

       Gift 02.11.1922 i Siljan kirke TE.,[14] med Gustav Gustavsen, født 02.07.1889 i Duestien Skien TE.,[15] (sønn av Olaus Gustavsen og Inger Persen), døpt 04.08.1889 i Skien TE.,[16] konfirmert 1903 i Skien TE., yrke Smed.

      

       Gustav:

       Han nevnes med sine foreldre i Skien i 1900.

      

       Skien 1900 - Byfoged Paus's gade

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Olaus Gustavs. 1851 Sverige hf g Graastensmurer b

       Inger Gustavs. 1861 Gjerpen Brb hm g Husmor b

       Anna Gurine Gustavs. 1887 Skien kjøpstad* d ug Datter b

       Gustav Gustavs. 1889 Skien kjøpstad* s ug Søn b

       Peder Gustavs. 1891 Skien kjøpstad* s ug Søn b

       Inga Olava Gustavs. 1893 Skien kjøpstad* d ug Datter b

       Hans Gustavs. 1895 Skien kjøpstad* s ug Søn b

       Sofie Marie Gustavs. 1897 Skien kjøpstad* d ug Datter b.

 

 

 

II.   Marta Marie Martinsen, (datter av Johan Martin Jacobsen og Bergit Torstensen) født 23.09.1895 i Blekebakken Skien TE.,[17] døpt 01.12.1895 i Skien TE., konfirmert 03.10.1909 i Siljan kirke TE.,[18] død 05.05.1912 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,[19] gravlagt 11.05.1912 i Siljan kirkegård TE.

       Hun døde på Engrønningen i 1912 og ble gravlagt som ”Martinsen”.

 

 

      

III. Jenny Engrønningen,13 (datter av Johan Martin Jacobsen og Karen Marie Ellefsdatter) født 05.08.1904 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,[20] døpt 25.09.1904 i Siljan TE., død 05.06.1995 i Siljan TE.3

      

       Hun var tvilling med Emma.

      

 

 

IV. Emma Engrønningen,13 (datter av Johan Martin Jacobsen og Karen Marie Ellefsdatter) født 05.08.1904 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,19 døpt 25.09.1904 i Siljan TE., død 19.01.1993 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.

      

       Hun var tvilling med Jenny.

      

 

 

V.   Gudrun Engrønningen,13 (datter av Johan Martin Jacobsen og Karen Marie Ellefsdatter) født 28.11.1905 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.,[21] døpt 04.03.1906 i Siljan TE., død 10.10.1974 i Engrønningen u/Serkland Siljan TE.3

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 252 og 265.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 149.

[5]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 300.

[6]  Sauherad Ministerialbok nr. I 7 (1851-1873), side 84.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 200.

[8]  Siljan bygdebok. side 252.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 74.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 136.

[11]  Siljan bygdebok. side 265.

[12]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 78.

[13]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[15]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 5.

[16]  Skien ministerialbok 1878-1890. side 111.

[17]  Skien ministerialbok 1891-1899. side 84.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 86.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 127.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 100.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 103.