| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814 

 


 

 

 

Thomas Fasting Hysing f. 1838 og Dortea Prebensen f. 1846 sin familie.

 

 

 

Thomas Fasting Hysing, født 05.05.1838 i Larvik VE.,[1],[2] døpt 08.07.1838 i Larvik kirke VE.,[3] død 07.03.1922 i Larvik VE.

Han var sønn av Ahlert Hysing og Caroline Mathilde Koren i Larvik.

 

Ifølge Kathrine Hysing så var Thomas sin far født i København i 1793. Faren fikk ca 1820 stilling som overlærer ved den nystiftede høyere allmueskolen i Larvik. Han fikk der embetsbolig i Herregården, hvilket et tidsvitne forteller var et mareritt. Barna var ofte syke fordi bygningen var gammel og dårlig. Borgerskapet brukte også teatersalen i etasjen over til langt på natt. Faren var også ordfører i to perioder. Farfar til Thomas het Hans Augustinus. Han var skipsprest, og senere stiftsprost i Bergen.

 

Thomas giftet seg i Larvik i 1875.

 

Han ble prest og kom til Slemdal som sogneprest da presten Stang flyttet i 1896. Thomas hadde før dette vært prest i Larvik og Østre Aker og sogneprest i Hyllestad på Jæren.

 

I Larviks historie i tre bind står følgende om han:

Thomas Fasting Hysing ble personellkappelan under prost Münster i Larvik i 1868.

Han hadde avlagt teologisk embedseksamen året før.

Fra 1873 overtok han sogneprestembetet som konstituert sogneprest, men han ble året etter utnevnt til sogneprest i Hyllestad, Bergen stift.

De sier derimot ikke noe om tiden i Helleland i Rogaland der han åpenbart virket før han kom til Siljan.

Han giftet seg i Larvik kirke i april 1875. Altså dro han fra Hyllestad for å gifte seg med den velstående kjøpmannsdatteren...  

 

Thomas og Dortea fikk to barn konfirmert i Siljan. 

 

I 1900 bodde familien i prestegården i Slemdal. Vi ser nå at gårdsdriften var satt bort til en forpakter.

 

Prestegården 1900:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Thomas Fasting Hysing m g b hf Sogneprest 1838 Larvik n s

Dorthea Hysing k g b hm Husbestyrerinde 1846 Larvik n s

Laura Kløverød k ug b tj Husligt Arbeide 1885 Slemdal herred* n s

Nils Martin Ols. m g b hf Forpakter 1867 Slemdal herred* n s

Nikoline Ellefsd. k g b hm Forpakterkone 1869 Slemdal herred* n s

Anna Nilsd. k ug b d Datter 16.07.1900 Slemdal herred* n s

Olav Ols. Saga m ug b tj Jordbrugsarbeide 1885 Slemdal herred* n s

Elise Marie Olsd. k ug b tj Gjæter. Barnepige 1888 Slemdal herred* n s

 

Familien flyttet til Nanset ved Larvik i 1908 og nevnes på Månejordet i Hovland i 1910.

 

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Thomas Fasting Hysing 15.05.1838 Larvik hf g Fhv. Sogneprest b

Dorthea Hysing 21.11.1846 Larvik hm g b

Hans Hysing 13.06.1882 Sogn s ug Handelsfuldmegtig b

Laura K. Klauerød 07.02.1885 Slemdal tj ug Tjenestepike b.

 

De fikk fem barn sammen. Den eldste og den yngste var piker som døde i ung alder. De ble begge begravet på Helleland kirkegård i Rogaland.

 

Thomas døde i Larvik i 1922. Han og hans kone ligger begge gravlagt på Unnersbo gravlund.

 

 

Gift 09.04.1875 i Larvik kirke VE.,[4] med Dortea Prebensen, født 21.11.1846 i Larvik VE.,1,2 (datter av Hans Laurentius Prebensen og Christiane Ulrike Marie Romberg), døpt 03.01.1847 i Larvik kirke VE.,[5] død 23.11.1917 i Larvik VE.

 

Dortea:

Hun døde i 1917.

 

 

 

I.    Ahlert Hysing, født 1880,[6] død 1959.6

      

       Han var overrettssakfører i Larvik og hadde bolig på Månejordet.

      

       De fikk tre sønner: Thomas Fasting, Preben og Jan Didrik.

 

      

       Gift6 med Ingrid Tambs, født 1884,6 død 1963.6

      

       Ingrid:

       Hun kom fra Larvik.

 

 

      

II.   Hans Prebensen Hysing, født 13.06.1882 i Hyllestad SF.,1 døpt 04.08.1882 i Hyllestad SF.,1 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[7] død 1959.6 .

      

       Han var handelsfullmektig. 

 

       De fikk en datter: Anne Dorthea som giftet seg med Torleif Christensen og drev "Løvlia" i Nordmarka utenfor Oslo.

      

 

       Gift6 med Anna Christoffersen.

      

 

 

III. Peter Augustinius Hysing, født 16.08.1885 i Helleland RL.,2 døpt 04.10.1885, konfirmert 30.09.1900 i Siljan kirke TE,[8] død 1967.6

      

       Han var dipl.ingeniør

 

       De fikk barna Petter Augustin, Ahlert og Othilie.

      

 

       Gift6 med Harriet Bie.

 

 

 

 [1]  Hyllestad ministerialbok 1861-1886. side 116.

[2]  Helleland Helleland klokkerbok 1848-1886. side 73.

[3]  Larvik Larvik ministerialbok 1825-1847. side 68.

[4]  Larvik ministerialbok 1871-1883. side 25.

[5]  Larvik Larvik ministerialbok 1825-1847. side 110.

[6]  Innformasjon gitt av Kathrine Hysing.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 105.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 109.