| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN ETTER 1814

 


 

 

 

Kristian August Larsen f. 1864 og Marie Fredrikke Christiansen f. 1873 sin familie.

 

 

 

Kristian August Larsen, født 17.01.1864 i Kristiania.,[1],[2] yrke Sogneprest.

Han var sønn av arbeider Torkild Larsen i Kristiania.

 

Hans far stod som arbeider Torkild Larsen da han giftet seg i Fredrikstad i 1895. Dermed kom Kristian August fra arbeiderklassen, noe som var uvanlig for en prest på denne tiden.

 

Han hadde vært prest i Nes i Hallingdal og Valle i Setersdalen da han kom til Siljan med kone og 2 barn i 1908. Han ble sogneprest i bygda.

 

Han nevnes på prestegården i 1910 og som vi ser var det forpaktere som drev gården.

 

Prestegården 1910:

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Kristian August Larsen m g b hf sogneprest 17.01.1864 Kristianian s Merknad: Hovedbygn.

Marie Frederikke Larsen k g b hm 08.01.1873 Fredrikstand s

Hjørdis Larsen k ug b d Datter 25.05.1896 Drammenn s

Sigrid Larsen k ug b d Datter 09.08.1906 Fredrikstand s

Ole Edvardsen Kløverød m g b hf forpagter, skogarbeide 04.09.1882 Sandsværn s Merknad: Sidebygning

Inga Larsen Kløverød k g b hm Forpakterkone 26.10.1881 Slemdal n s

Edvard Olsen Kløverød m ug b s Søn 30.09.1907 Slemdal n s

Anna Larsen Øverbø k ug b tj tjenestepike (kreaturstel) 04.08.1888 Slemdal n s

Martin Edvardsen Kløverød m ug b tj tjener (jordbruksarbeide) 08.03.1890 Slemdal n s

Johannes Kristiansen Doksrød m ug b tj tjener (jordbruksarbeide) 08.02.1896 Gjerpen n s

 

Kristian August flyttet til Nittedal i 1919 og dette ble hans siste kall.

 

 

Gift 06.02.1895 i Fredrikstad kirke ØF.,1 med Marie Frederikke Christiansen,[3] født 08.01.1873 i Vestre Fredrikstad ØF.,[4] (datter av Barnhard Christiansen og Lovise Kristine), døpt 02.02.1873 i Vestre Fredrikstad ØF.

 

Marie:

Hennes far var kjøpmann i Fredrikstad.

 

 

 

I.    Hjørdis Kristiansdatter, født 25.05.1896 i Drammen BU.,3 døpt 28.06.1896 i Bragernes kirke Drammen BU.,[5] konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[6]

 

 

II.   Sigrid Kristiansdatter, født 09.08.1906 i Fredrikstad ØF.,[7] døpt 26.08.1906 i Vestre Fredrikstad kirke ØF.[8]

 

 

 

 

 [1]  Vestre Fredrikstad klokkerbok 1880-1900. side 328.

[2]  1910 tellingen.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 217.

[4]  Vestre Fredrikstad ministerialbok 1871-1878. side 20.

[5]  Bragernes ministerialbok 1894-1902. side 77.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[7]  Valle Valle ministerialbok 1882-1913. side 66.

[8]  Vestre Fredrikstad ministerialbok 1894-1914. side 220.